(toiminnot)

hwechtla-tl: Kategoria: kulttuuri

Kierre.png

Mikä on WikiWiki?
nettipäiväkirja
koko wiki (etsi)
viime muutokset


Tähän kategoriaan kuuluvat ne sivut, jotka muuten kuuluisivat sosiaalisuuden tai elämäntapojen alaan (kategoria: sosiaalisuus, kategoria: elämäntavat), mutta ovat sidotut tiettyyn aikaan tai paikkaan, tai käsittelevät kulttuuria omana ilmiönään, ei ihmisten välisenä kanssakäymisenä.


kommentoi (viimeksi muutettu 17.03.2009 11:34)