Areth Nuorveri

crustum, rosae, solis et libertas

male dhampir paladin (divine hunter) of Shelyn 15
LG Medium humanoid (dhampir)


Init +4
Senses low-light vision, darkvision 60 ft., Perception +11


AC 31, touch 15, flat-footed 27; (+12 armor, +4 Dex, +4 natural, +1 deflection)
hp 129 (15d10+30; FCB +10)
Fort +18, Ref +17, Will +17; +2 racial against mind-affecting, +2 vs. fear
Special Defenses immune to disease; graverisen; ring of inner fortitude (lesser)


Speed 40 ft.
Melee +1 humanbane rapier +18/+13 (1d6+2/18-20, x2)
Ranged +3 composite longbow +24/+19/+14 (1d8+5/x3)
DA longbow +20/+15/+10 (1d8+14/x3)
DA PBS longbow +21/+16/+11 (1d8+15/x3)
DA RS longbow +18/+18/+13/+8 (1d8+14/x3)
DA PBS RS longbow +19/+19/+14/+9 (1d8+15/x3)
PBS longbow +25/+20/+15 (1d8+6/x3)
PBS DA longbow +21/+16/+11 (1d8+8/x3)
RS longbow +22/+22/+17/+12 (1d8+5/x3)
Special Attacks smite evil 5/day (+5 to attack, +15 to damage on target if evil; +30 damage on first attack if evil outsider, undead, or dragon; automatically bypasses DR; +5 deflection AC against target of smite)
divine bond 15 min/day 3/day, can grant weapon +4 enhancement bonus, or can be used to add the following: axiomatic2, brilliant energy4, distance1, flaming1, flaming burst2, holy2, keen1, merciful1, returning1, seeking1, speed3
shared precision (katso alta)


Spells prepared (CL 12th, concentration +17)
4th (1/day) - king's castle
3rd (3/day) - 3x greater shield of fortification
2nd (3/day) - 3x paladin's sacrifice
1st (4/day) - divine favor, 3x hero's defiance
celestial armor - fly 1/day (CL 8th)


Str 14, Dex 18, Con 14, Int 12, Wis 10, Cha 20
Base Atk +15/+10/+5; CMB +16; CMD 31
Feats Clarifying Channel, Graverisen, Life-Dominant Soul, Point-Blank Shot, Precise Shot, Rapid Shot, Selective Channel, Weapon Finesse, Weapon Focus (longbow)
Skills (ACP -3, +1 to aid another) Acrobatics +4 (+10 to jump), Bluff +3, Diplomacy +22 (14), Heal +13 (10), Handle Animal +9 (1), Knowledge (local) +9 (6), Knowledge (nobility) +5 (1), Knowledge (religion) +19 (15)1, Linguistics +2 (1), Perception +11 (9), Perform (sing) +9 (1), Ride +5 (1), Sense Motive +18 (15), Spellcraft +5 (1)
Traits Addicted Friend, Inner Beauty
Languages Celestial, Shoanti, Taldan
SQ aura of care, aura of good (overwhelming), channel positive energy (9d6, uses 2 uses of LoH), dayborn, detect evil, distant mercy, divine bond, divine grace, divine health, lay on hands (14/day, 9d6 + removes fatigued, poisoned, shaken, stunned + 1/day immediate new save against charms and compulsions with +5 bonus + 1/day lesser restoration), manipulative, mercy (fatigued, poisoned), negative energy affinity, resist level drain, shared precision, smite evil, undead resistance, ze peacock


On person celestial plate armor (max Dex +6, 25 lbs.), +1 humanbane rapier (2 lbs.), +3 adaptive composite longbow (+2 Str; 3 lbs.), efficient quiver (contains arrows; 2 lbs.), soldier's uniform (5 lbs.), abalone holy symbol of Shelyn, potion of cure light wounds, boots of striding and springing (1 lb.), belt of incredible dexterity +4, cloak of resistance +3, medal of service of Korvosa, rune of contingency, amulet of natural armor +2, ring of protection +1, bracers of the merciful knight, headband of alluring charisma +4, handy haversack, 3x efficient quiver
In backpack
At home glaive, underwater light crossbow, studded leather, shortsword
Wealth ?? gp
Encumbrance ?? lbs. without backpack, ?? lbs. with backpack (50 lbs. light/100 lbs. medium/150 lbs. heavy)


Notes
1 Sins of the Fathers: +2 to identify creatures
- Mark of the Worm: +2 on saves vs. fear
Inner Beauty: Once per day, you can manifest your faith in your goddess and gain a +4 trait bonus to a single Bluff, Craft, Diplomacy, or Perform skill check. You can choose to use this trait immediately after making the skill check.
Addicted Friend: The addict is a friend or lover who might or might not have survived the overdose. Your research into the drug scene and local politics has given you a respectable education in street knowledge. You gain a +2 bonus on Knowledge (local) checks or Gather Information checks (choose one when selecting this trait). (Chosen: Knowledge (local))
Shared Precision (Su): At 3rd level, when a divine hunter hits a creature with a ranged attack, she grants her allies within 10 feet of her the benefit of the Precise Shot feat against that target until the start of her next turn. Her allies must remain within 10 feet of her, and must be able both to see and hear the divine hunter to gain this benefit. This ability replaces aura of courage.
Distant Mercy (Sp): At 6th level, a divine hunter can expend two uses of her lay on hand abilities to use her lay on hands ability on a target within 5 feet per paladin level. Distant mercy has no effect on creatures harmed by positive energy, such as undead. This ability replaces the paladin’s 6th-level mercy.
Aura of Care (Su): At 8th level, a divine hunter and her allies gain a preternatural awareness of each other’s position in battle. She and any allies within 10 feet of her no longer provide cover against each other’s ranged attacks unless they wish to. Allies who cannot move or otherwise take actions still provide cover, as do flat-footed allies. The divine hunter and her allies must be able to see or hear each other to use this ability. This ability replaces aura of resolve.
Hunter’s Blessing (Su): At 11th level, a divine hunter can expend a use of her smite evil ability as a swift action to grant herself and all allies within 10 feet the Point-Blank Shot, Precise Shot, and Improved Precise Shot feats, even if they lack the prerequisites. The effects last for 1 minute. Evil creatures gain no benefit from this ability. This ability replaces aura of justice.
Righteous Hunter (Su): At 14th level, a divine hunter’s ranged weapons are treated as good-aligned for the purposes of overcoming damage reduction. Any ranged attacks made by an ally within 10 feet of her are likewise treated as good-aligned for the purposes of overcoming damage reduction.

Historiaa

Suhteellisen vähälukuinen Nuorveren suku on neljän sukupolven ajan tehnyt Korvosan kaupungissa yksinkertaista palkkasoturibisnestä: lapset opetetaan lapsuudesta lähtien seuraamaan Shelynin temppeliritarien polkua, ja suvun sisällä joka perheessä kasvatetaan tyypillisesti vähintään kaksi lasta työskentelemään pareittain niin taistelu- kuin sosialisointitilanteissakin. Toki jälkeläiset saavat halutessaan lähteä perinnetoiminnan parista, mutta useimmat eivät edes harkitse etsivänsä omaa polkuaan Korvosan kaltaisessa kaupungissa, vaan jäävät suvun hoteisiin. Aluksi suku teki työtä tavallisten kansalaisten kanssa, mutta yhdistelmä hyveellistä toimintaa Shelynin nimeen ja suvun jäsenten yleistä hyvätapaisuutta ja karismaattisuutta alkoi tuoda Nuorveren vesoille mainetta myös ylhäisön keskuudessa. Etenkin nuoret aatelisnaiset alkoivat palkata Nuorveriä edustustilaisuuksiin henkivartijoikseen - käytöstapaiset temppeliritarit olivat yksinkertaisesti mukavampaa ja sivistyneempää seuraa kuin keskimääräiset miekanheiluttajat. Suku ei ole mitenkään erityisen rahakas, mutta on tehnyt kuitenkin sen verran tiliä, että on pystynyt muuttamaan Etelärannan kaupunginosaan, jossa suuri osa heidän työnantajistaankin asuu.

Nuorveret muuttivat jostain päin Cheliaxia Korvosaan jo pari vuosikymmentä kaupungin perustamisen jälkeen, ja on omassa naapurustossaan varsin arvostettua väkeä, vaikkakin suvun toimimista niinkin yksinkertaisen ruumiillisen työn kuin henkivartioinnin parissa pidetään hieman outona ja ehkä jopa hupsuna. Aatelisarvoja suvun jäsenillä ei ole koskaan ollut, ja todennäköistä on, etteivät he sellaisia koskaan tule vaatimaankaan. Suvun suurin ongelma on sen verenperimässä kantautuva outo heikkous: noin kerran sukupolvessa jollakin suvun lapsista todetaan hieman hidastunut fyysisen kehityksen taso ja heikohko yleiskunto, sekä huolestuttavammin maagisen parannuksen heikkona toimivuutena kyseisiin lapsiin. Nuorveret pitävät tämän faktan parhaansa mukaan omana tietonaan, ja kohtelevat heikkoutta potevia kuin ketä tahansa muitakin lapsistaan, sillä oireet ovat suhteellisen yksinkertaisia piilottaa. Perheen kirjojen mukaan ongelma on ollut suvussa ainakin niin kauan kuin he ovat olleet Korvosassa, eikä sitä ole tutkittu syvällisemmin tai yritetty parantaa sen suhteellisen harvinaisuuden ja lapsuusiän jälkeisen harmittomuuden vuoksi.

Suvun muodollisena patriarkkana toimii tällä hetkellä Ivandur Nuorveri, edelleen palvelusiässä ja -voimissa oleva Shelynin temppeliritari ja Korvosaan aikoinaan saapuneen suvun kantaisä Eadrak Nuorveren jälkeläinen suorassa linjassa, jonka muodostavat lisäksi aina edellisen patriarkan vanhimmat pojat. Ivandur ja hänen vaimonsa Silje saivat kaksi poikaa, Evranin ja Arethin, joista nuoremmalla todettiin jo varhain suvun heikkous. Tästä huolimatta molemmat pojat laitettiin temppeliritarin oppiin jo suhteellisen nuorina. Vaikka pojilla olikin ikäeroa vain neljä vuotta, oli Areth veljeään sen verran fyysisessä kehityksessä jäljessä, että heidän välilleen syntyi hyvin selkeä sisarusasetelma - vanhempi Evran suojeli pikkuveljeään kiusaajilta ja oli monella tapaa nuoremman sisaruksensa idoli ja esikuva elämässä heti isän jälkeen. Molemmista kasvoi komeita nuoria miehiä, Evranista raamikkaampi ja kasvonpiirteiltään kovin dramaattinen, Arethista hoikempivartinen ja ilmeiltään viattomampi. Yhdessä ristiveriset veljekset olivat suhteellisen vaikuttava ilmestys Etelärannan kaduilla kulkiessaan, vaikka aloittelevina ritareina heillä olikin ikivanhat kolhiutuneet varusteet ja yksinkertaiset nahkahaarniskat.

Vaikka Evran ja Areth työskentelivätkin mielellään yhdessä, Evran alkoi vapaa-aikanaan hiljalleen etäännyttää itseään muusta perheestään ja myös veljestään. Vanhemmat ja veli olettivat, että vanhempi veli yritti aloittaa itsenäisen elämän alkua, ja antoivat hänen puuhata mitä halusi. Perheelle tulikin kammottavana yllätyksenä uutinen, jonka mukaan Evran oli löydetty laitakaupungilta kuolleena - ja hallussaan huumausaineita, joita hän kaikesta päätellen oli itse käyttänyt, mahdollisesti jo jonkin aikaa. Surun murtama ja hämmentynyt perhe päätti yrittää parhaansa mukaan pitää tiedon Evranin kuoleman olosuhteista piilossa, ja etenkin nuori Areth kokee tunnontuskia vältellessään aiheesta puhumista. Salaa perheeltään nuori temppeliritari on yrittänyt selvittää, miten Evran päätyi moiselle polulle ja kuka riisti hänen henkensä.

Ulkonäkö

Areth on suurelta osin tyypillinen etninen chelaxaani - tummatukkainen, vaaleaihoinen ja suhteellisen raamikas - mutta hieman tavallisesta poiketen hänellä on melko suuret, pyöreät, vihertävänruskeat silmät, jotka ovat kenties aavistuksen lähellä toisiaan. Toisin kuin veljensä, joka oli lähes pirullisella tavalla tumma, komea ja dramaattisin kulmikkain piirtein varustettu, nuorempi Nuorveren vesa on kaitakasvoinen ja korkeaotsainen, ja hänen terävä leukansa on hieman pitkänpuoleinen. Suorat mustat hiukset on leikattu muutaman tuuman mittaisiksi päältä ja hieman lyhyemmiksi sivuilta. Hänen suunsa muoto taipuisi herkästi sarkastiseen virneeseen, jos hänellä sellaisia olisi tapana harrastaa. Areth ei ole poikkeuksellisen pitkä, vain hieman keskimittaista pidempi: ruumiinrakenteeltaan hän on hoikka, soturiksi hennonpuoleinen mutta silti jäntevä, ja hieman pitkäraajainen.

Areth pukeutuu tyypillisesti yksinkertaisiin, suhteellisen hyvälaatuisiin mutta käytännöllisiin vaatteisiin, suosien yläosiensa väreissä sinistä, malvaa, pinkkiä, ja musta-harmaa-valkoinen -akselia. Lisäksi hän käyttää yleensä kaupungilla liikkuessaan nahkahaarniskaa, johon on kirjailtu yksinkertainen Shelynin symboli. Hän ei kanna yleensä vaatteissaan sukunsa vaakunaa (sinisellä pohjalla hopeinen malja, jossa on punaisia kiviä ja joka on täynnä punaista nestettä) mutta se on kirjailtuna joihinkin hänen paremmista vaatekerroistaan.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped