Skrym


Male Human Barbarian 16
Align Chaotic Good
Player Zathow
Favored Class Barbarian
Xp Iha vitusti


Init +2 [DEX +2] Senses Perception +17 [12]


AC 28, touch 15, flat-footed 25; (+ 2 dex, + 11 armor, +3 Sihedron Ring, +2 natural armor)
hp 197
Saves: Fort +18, Refl +10, Will +10
Speed 30 ft.


Melee +1 Keen Greatsword +29/+24/+19/+14/+9, 2d6+31 [17-20/x2] WITH Rage & Haste
Ranged Mwk Composite Longbow {+4} +18, 1d8+4


Str 24, Dex 14, Con 20, Int 8, Wis 14, Cha 10
Base Atk +16/+11/+6/+1; CMB 24; CMD 39


Skills: Acrobatics +21 [16], Climb +26 [16], Craft (Carpentry) 3 [1], Handle Animal +4 [1], Intimidate +21 [16], Knowledge (Nature) +4 [2], Sense Motive +10 [5], Survival +7 [2], Swim +19 [9]
Languages: Common, Shoanti


Feats: Weapon Focus (Greatsword), Power Attack, Cleave, Critical Focus, Totem Spirit (Shadda-Quah), Dazzling Display, Heavy Armor Proficiency, Bleeding Critical, Furious Focus, Blinding Critical
SQ: Fast Movement, Rage 40 rounds/day, Uncanny Dodge, Trap Sense +5, Improved Uncanny Dodge, Damage Reduction 3/-, Greater Rage, Indomitable Will
Rage Powers: Intimidating Glare, Strength Surge, Knockback, Terrifying Howl, Raging Swimmer, Mighty Swing, Reckless Abandon, Fearless Rage
Traits: Suspicious


Equipment: +2 Mithril Full Plate, +1 Keen Domineering Greatsword "Heritage", Mwk Bastard Sword, Sihedron Ring, Cloak of Minor Displacement, Ring of Cold Resistance, Greater, Amulet of Natural Armor +2, Belt of Physical Might +4 (STR & CON), Headband of Inspired Wisdom +2, Fogcutting Lenses, Boots of Speed, Scarab of Protection''


Taustaa

Skrym syntyi Kirveen klaaniin Calphiak-vuorille parisenkymmentä vuotta sitten, joskaan hänellä itsellään ei ole tästä juurikaan muistikuvia vanhempiensa lähdettyä heimon parista Hiekkasärkän kylään varsin pian Skrymin syntymän jälkeen henkilökohtaisten selkkauksien vuoksi. Perhe eli vaatimattomina kalastajina ja Skrym varttui pienen kaupungin kaduilla telmien muiden ikäistensä kanssa. Suuren fyysisen kokonsa sekä satunnaisten väkivaltaisten raivokohtaustensa vuoksi hän oppi nopeasti saavansa muilta haluamansa helpommin voimalla ja uhkailemalla kuin kaunopuheilla. Sukunsa taustoista Skrymille ei kerrottu mitään ennen tämän kymmenvuotispäivää jolloin hänen isänsä paljasti pojalleen perheen oikeiden juurien sijaitsevan pohjoisen kesyttömillä ylängöillä barbaariheimojen luona. Luonteeltaan äkkipikainen Skrym vimmastui saatuaan tietää eläneensä valheessa ja hiipi yön hämärissä ulos Hiekkasärkästä suuntanaan Calphiak-vuoret ja Kirveen klaani. Onnenkantamoisen (ja mahdollisesti Gorumin) avustuksella poika pääsikin takaisin heimonsa pariin ja oli lämpimästi tervetullut omiensa tykö. Seuraavien vuosien aikana klaanin soturit opettivat Skrymiä hallitsemaan raivonpurkauksiaan, metsästämään, kalastamaan, taistelemaan ja selviämään karussa erämaassa omien taitojensa turvin. Heimon papeilta nuori barbaari oppi jumalista ja valitsi palvontansa kohteeksi Gorumin, voiman, taistelujen ja aseiden jumalan. Nyt, aikuistumisen kynnyksellä ja omantuntonsa vaivaama Skrym päätti palata vielä kerran Hiekkasärkkään tehdäkseen sovinnon vanhempiensa kanssa.

Epilogi

Xin-Shalastin valtiaan kukistuttua Skrym koki velkansa muulle ryhmälle maksetuksi ja ajan sopivaksi paluulleen takaisin Calphiak-vuorille heimonsa pariin. Valittuaan vaimon lukuisten ehdokkaiden joukosta Skrym vetäytyi muutamaksi vuodeksi viettämään hiljaiseloa heimonsa keskuudessa. Hän opetti nuorempia sotureita taistelemaan, otti johtaakseen Kirveen klaanin taistelun merirosvoutta vastaan sekä kertoi tarinoita ympäröivästä maailmasta. Muutaman vuoden kotielämää vietettyään Skrym alkoi miettiä suunnitelmaansa ryhtyä kaikkien Varisian shoanti-heimojen päälliköksi; olivathan jätit, jättiläiset, ja muut epäluomatkin yhdistyneet riittävän voimakkaan johtajan alaisuuteen, joten miksipä eivät sitten shoantitkin. Puhuttuaan ensin Kirveen klaanin puolelleen Skrym suuntasi katseensa kohti Storvalin ylänköä ja siellä asuvia heimoja - ja vain aika näyttää onko Gorum suosiollinen nuoren, voimakkaan shoantisoturin pyrkimyksille...

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped