Jearis

Elf Scout/Wizard 7/9
Neutral Medium Humanoid (elf)
Player Veltzeh
XP 804391


Init +65; Senses Low-light vision; Perception +17.


AC 27, touch 18;
HP 111 (7d8+9d6+16*2+5);
Fort +125, 3, Ref +16, Will +132; +2 vs. enchantment.


Speed 40 ft.7;
Melee Sawtooth sabre +11 (1d8+2/19–20×2);
Ranged +3 Composite (+1) Longbow +18 (1d8+11/20×3/110 ft.) (+19 1d8+12 PBS);
Special Attacks Telekinetic Fist (Sp) +16 (ranged touch) (1d4+5/20×2/30 ft. PBS) (10/day), Skirmish (10 ft.: +2d6 dmg, +2 AC; 20 ft.: +4d6 dmg, +4 AC8).


Str 14a, Dex 20a, Con 146, Int 25b, Wis 12, Cha 8;
Base Atk +9/+4; CMB +11; CMD 30;
Traits Resilient3;
Feats Country born2, Point-blank shot, Scribe scroll (wizard 1 bonus feat), Precise shot, Dodge, Mobility, Shot on the run (scout 4 bonus feat), Improved Skirmish8, Extend Spell Craft Wand (wizard 5 bonus feat), Focused Shot, Practiced Spellcaster, Wind Stance.


Skills Acrobatics +24 [16], Appraise +12 [2], Bluff -1, Climb +6 [2], Craft arrow) +11 [1], Craft (carpentry) +11 [1], Diplomacy -3f, Disable device +26 [16], Disguise -1, Escape artist +10 [2], Fly +9 [1], Heal +1, Intimidate -1, Kno (arcana) +22 [12], Kno (dungeoneering) +18 [8], Kno (engineering) +16 [6], Kno (geography) +26 [4b], Kno (history) +12 [2], Kno (local) +26 [6b], Kno (nature) +13 [3], Kno (nobility) +11 [1], Kno (planes) +26 [10b], Kno (religion) +11 [1], Linguistics +15 [5], Perception +17 [11], Perform -1, Profession (architect) +5 [1], Ride +5, Sense Motive +5 [1], Sleight of hand +6 [1], Spellcraft +20 [10]1, Stealth +29 [16]c, Survival +5 [1], Swim +6 [1]
Languages Common, Elven, Azlanti, Varisian, Sylvan, Goblin (ling. 1), Draconic (ling. 2), Infernal (ling. 3), Giant (ling. 4), Thassilonian (ling. 5);
SQ Skirmish4, Trapfinding, Battle fortitude1, Uncanny dodge, Arcane bond (+2 composite (+1) longbow), Arcane school (transmutation), Fast Movement7, Trackless step, Evasion, Flawless stride.


Specialist school Transmutation;
Opposing schools Necromancy, Enchantment;
Spellslots level 0: 4; level 1: 4+2+1; level 2: 4+2+1; level 3: 3+2+1; level 4: 2+1+1; level 5: 1+1+1.

Spellbook #1 (100/100 pages used)
Cantrips Resistance, Acid Splash, Detect Magic, Detect Poison, Read Magic, Daze, Dancing Lights, Flare, Light, Ray of Frost, Ghost Sound, Bleed, Disrupt Undead, Touch of Fatigue, Mage Hand, Mending, Message, Open/Close, Arcane Mark, Prestidigitation;
Level 1 Endure Elements, Grease, Mage Armor, Obscuring Mist, Comprehend Languages, Detect Secret Doors, Identify, Sleep, Burning Hands, Floating Disk, Magic Missile, Shocking Grasp, Chill Touch, Ray of Enfeeblement, Enlarge Person, Expeditious Retreat, Feather Fall, Gravity Bow;
Level 2 Web, Locate Object, See Invisibility, Arrow Eruption, Flaming Sphere, Scorching Ray, Shatter, Minor Image, Mirror Image, Blindness/Deafness, Command Undead, Spectral Hand, Cat's Grace, Fox's Cunning, Rope Trick, Spider Climb;
Level 3 Phantom Steed, Clairaudience/Clairvoyance, Lightning Bolt, Displacement, Vampiric Touch, Beast Shape I, Blink, Fly, Haste, Shrink Item.
Spellbook #2 (100/100 pages used)
Level 1 Shield, True Strike, Unseen Servant, Color Spray, Reduce Person;
Level 2 Resist Energy, Detect Thoughts, Continual Flame, Gust of Wind, Blur, Invisibility, Mirror Image, Raiment of Command, Alter Self, Blood Money, Darkvision, Levitate, Make Whole;
Level 3 Dispel Magic, Protection from Energy, Sleet Storm, Arcane Sight, Tongues, Daylight, Fireball, Gozreh's Wave, Tiny Hut, Invisibility Sphere, Gaseous Form, Keen Edge, Slow, Versatile Weapon, Water Breathing;
Level 4 Black Tentacles, Dimension Door, Wall of Ice, Greater Invisibility, Phantasmal Killer, Elemental Body I.
Spellbook #3 (94/100 pages used)
Level 3 Stinking Cloud;
Level 4 Stoneskin, Secure Shelter, Solid Fog, Locate Creature, Fire Shield, Ice Storm, Resilient Sphere, Shout, Bestow Curse, Beast Shape II, Mass Enlarge Person, Mnemonic Enhancer, Mass Reduce Person, Stone Shape;
Level 5 Dismissal, Teleport, Cone of Cold, Wall of Force, Nightmare, Baleful Polymorph, Overland Flight.
Spellbook #4 (?/100 pages used)
Täyttyy joskus!

Gear of consequence spellbook #1, spellbook #2, spellbook #3, spellbook #4, spell component pouch, masterwork thieves' tools, sawtooth sabre;
Magical gear +3 composite (+1) longbow, Belt of Str/Dexa, headband of vast intellect +6b, +5 twilight leatherg, robes of Xin-Shalast, amulet of natural armor +3, Sihedron ring, lesser bracers of archery, Stalker's Maskc, Suokengätd, Sihedron Tome, pearl of power (level 1), pearl of power (level 2), efficient quiver, handy haversack, bag of holding (I type), chime of opening (CL 11, 5), 3 CLW potions, 4 CMW potions, 1 CSW potion, 2 tree shape potions, 2 resist energy (cold) potions, 2 greater dragon slaying arrows;
Wands wand of knock (15), wand of silent image (5), wand of magic missile (CL 3, 40), wand of shocking grasp (28), wand of scorching ray (19), wand of acid arrow (46), wand of enervation (9), wand of detect magic (50), wand of lighting bolt (CL 6, 23), wand of lighting bolt (CL 10, 23), wand of clairaudience, wand of blood money, wand of dispel magic (CL 10, 40), wand of stoneskin (CL 10, 17), wand of magic missile (CL 9, 24);
Scrolls scroll of lightning bolt, 2 scrolls of keen edge, scroll of cone of cold, scroll of hold monster, scroll of telekinesis, scroll of globe of invulnerability, scroll of unseen servant.
Encumbrance Light 43 lb.; Medium 86 lb.; Heavy 130 lb.


1 +2 to identify (elf).
2 Regional bonus feat, Country born: Once per day, when an effect would normally leave you fatigued or exhausted, you may ignore the fatigue or exhaustion effect. +1 bonus on Will saves.
3 Trait, Resilient: +1 trait bonus to fortitude saves.
4 Skirmish: Move at least 10 ft. from origin square -> +2d6 dmg, +2 AC (competence).
5 Battle Fortitude: +1 competence bonus to Initiative and Fort saves.
6 Transmuter: +2 Con (enhancement).
7 Fast Movement: +10 ft. to speed (enhancement).
8 Feat, Improved Skirmish: Move at least 20 ft. from origin square -> +2d6 dmg, +2 AC more.
a Belt of Str/Dex +2.
b Headband of vast intellect: +6 Int (enhancement), full ranks in Kno (geography), Kno (local) and Kno (planes).
c Stalker's Mask: +5 stealth (competence).
d Suokengät: voi kävellä suolla kuivasti ja mukavasti ilman, että maastosta on haittaa.
e lesser bracers of archery.
f +3 composite +1 longbow, riimuinen, kateellinen ja pottuileva.
g +5 twilight leather (kimaltaa auringonvalossa): +2 AC (armor), +5 AC (enhancement), no spell failure.
h Sihedron ring: +3 AC (deflection), +3 saves (resistance).

Osamäärä-BAB: 7*3/4 + 9*0,5 = 4,50 + 4,50 = 9
Osamäärä-fort: 7*1/3 + 9*1/3 = 2,33 + 3,00 = 5,33
Osamäärä-ref: 7*0,5 + 2 + 9*1/3 = 5,50 + 3,00 = 8,50
Osamäärä-will: 7*1/3 + 9*0,5 + 2 = 2,33 + 6,50 = 8,83


KotimaaTerätorni (Mordant Spire)
RotutaustaTerätornin harmaahaltia
Kansallisuusvarisialainen
JumalaGozreh
Pituus186 cm / 6'1"
Paino60 kg / 132 lb.
Hiuksetvaaleankultaiset
Silmätvioletit
PelaajaVeltzeh
KampanjaRiimuvaltiain Nousu

Ulkonäkö: Jearis on 186 senttiä pitkä ja painaa 60 kiloa. Hänellä on violetit silmät ja pitkä vaaleankultainen tukka, joka on usein letillä ja josta silti löytyy usein lehtiä. Hän seisoo yleensä tärkeänä ja jäykkänä kuin paraskin koivupölkky, mutta taistelussa, luonnossa tai muuten tarpeen vaatiessa hän liikkuu hyvin sulavasti. Hänellä on päässään vihertävä ja oljenvärinen hattu, joka on ollut hänellä jo yli sata vuotta, ja on siis ymmärrettävästi aika nuhjuinen lukuisista kunnostuksista huolimatta. Hänen vanhempansa sanovat, että niin nuhjuinen hattu ei sovi kenenkään harmaahaltian arvolle, ja ovat yrittäneet heittää sen roskiin useita kertoja. Jearis olisi voinut pitää hattunsa pois näkyvistä, mutta hän mieluummin käytti sitä härnätäkseen vanhempiaan. Hän tajusi myös, että hänen vanhempansa hiiltyivät muutenkin yksinkertaisista ja hiemankin nuhjuisista vaatteista, joten hän pitää nykyään lähinnä sellaisia. Jearis pitää toisaalta pynttäytymisestäkin, mutta on todennut, että yksinkertaiset vaatteet ovat usein hänelle sopivammat, koska hänellä on tapana ravata metsissä.
Viaton pieni seikkailija: http://www.elftown.com/stuff/2009040401_PF_Jearis.png
Koivupölkkyimitaatio: http://www.elftown.com/stuff/2009082204_PF_Jearis.png (Myös väritön versio.)
Puutarhuri: http://www.elftown.com/stuff/2009092401_PF_Jearis.png (Myös väritön versio.)
Xin-Shalastin valtias: http://www.elftown.com/stuff/aj/57/2010122101_PF_Jearis.jpg
Xin-Shalastin valtias vuorenhuipullaan: http://www.elftown.com/stuff/aj/57/2011022802_PF_Jearis.jpg

Tausta: Jearis syntyi Terätornissa vuonna 4560 AR. Hänen isovanhempansa Heldalel ja Ollahen Tarlangaval olivat paikan harvoja maanviljelijöitä, ja hän varttui lähinnä metsästäen ja maata viljellen. Hänen vanhempansa Ganoniel Tarlangaval ja Sanatel Feorolin sen sijaan eivät olleet maanviljelystä erityisen innoissaan, vaan tekivät mieluummin jekkuja ja muita lapsellisia juttuja. He onnistuivat kuitenkin olemaan samalla tarpeeksi hyödyllisiä, joten heidän annettiin asua siellä. He olisivat toisaalta mieluummin vaellelleet ympäri maailmaa kuten Jeariksen Varisiasta kotoisin olevat toiset isovanhemmat Jathal ja Adolon Feorolin, jotka olivat vain käyneet vierailemassa jo aikoja sitten. He halusivat kuitenkin mieluummin kasvattaa lapsensa hieman turvallisemmassa paikassa.
Ganonielin ja Sanatelin jekkuilu ei jäänyt harmittomaksi. He eivät yleensä suoraan varastaneet muilta harmaahaltioilta mitään tähdellistä ja antoivat "kadonneet" esineet aina takaisin, mutta muiden kansojen ja rotujen kauppalaivat joutuivat kerran muutamassa vuodessa toteamaan, että lastista oli nyt kadonnut jotain. Varastelua kesti vuosikymmeniä, ennen kuin harmaahaltioiden johtajat totesivat, että Ganoniel ja Sanatel olivat menneet liian pitkälle, ja karkottivat koko joukon heidän perheenjäseniään mantereelle. Kaikkiaan seitsemän haltiaa lähetettiin tuolloin Brinewallin kaupunkiin: Ganoniel ja Sanatel, heidän kaksi lastaan Jearis ja Nilivial, joka oli tuolloin vasta uhmaikäinen, Ganonielin sisarus Heradlon Tarlangaval ja Sanatelin sisarukset Tiraimi ja Paleal Feorolin. Ainoastaan Heradlon oli aika katkera karkotuksesta, kun muut olivat enimmäkseen innoissaan matkustamisesta. Jearista ei vielä kiinnostanut tarpeeksi, ja Nilivial oli liian pieni. Joukko totesi kuitenkin, että uhmaikäisen kanssa matkustaminen ei ollut hauskaa, joten he päätyivät asustamaan Rätselporiin, jossa Ganoniel ja Sanatel saivat viimeinkin jekkuilla ja varastaa sydämensä kyllyydestä, mikä lyhytikäisempien rotujen mielestä oli kovinkin säyseää ja vähäpätöistä toimintaa, ainakin alussa.
Jearista sen sijaan alkoi vähitellen potuttaa hänen vanhempiensa "lapsellinen pelleily". Hän oli pitänyt isovanhempiensa luona asumisesta ja oli myönnettävästi hieman katkera siitä, että hänen vanhempansa olivat saaneet heidät häädetyksi, mutta Rätselporissakaan ei ollut paha olla.
Jearis vietti enimmäkseen aikaa lähimetsissä ja Calphiak-vuorilla luontoilemassa Heradlonin kanssa. Eräs mieleenpainuvimmista tapauksista vuorilla oli, kun he tapasivat yksinäisen shoanti-lapsen Skrymin, joka oli matkannut etsimään synnyinheimoaan. Jearis ja Heradlon päättivät auttaa häntä löytöretkellään.
Vaikka hän halusikin kapinoida vanhempiaan vastaan ja olla oppimatta mitään varastamisesta ja jekkuilusta, Jearis ei silti viettänyt kaikkea aikaansa Rätselporin ulkopuolella. Kaupungin sisäpuolella ja vanhempiensa seurassa ollessaan hän oli usein angstinen ja yritti olla hyvin epäkiinnostunut siitä, mitä hänen vanhempansa nyt sattuivatkin tekemään. Ganoniel ja Sanatel yrittivät hoitaa tilanteen antamalla Jeariksen angstille tilaa. Se oli kuitenkin väärä ratkaisu, sillä Jearis olisi edelleenkin halunnut heidän huomiotaan, kunhan se ei liittynyt ainaiseen jekkuiluun ja rötöstelyyn. Onneksi Tiraimi ja Paleal huomasivat ongelman, korjasivat sen huomioimalla Jeariksen ja saivat lopulta hänetkin siirtymään varkauden poluille.
Vaikka hän lopulta (melkein) oppi varastelemaan, Jearis voi tehdä ja mieluummin yleensä tekeekin rehellistä työtä leipänsä eteen. Yleensä hän toimii yhteisössä hyväksytyllä tavalla, ellei se ole hänestä kovin epämukavaa.
Jearis tapasi Rätselporissa Dairhe Fauliljin, joka oli tavannut hänen matkustelevat isovanhempansa. Jathal ja Adolon olivat suositelleet häntä yöpymään Jeariksen perheen luona, jotta hän välttyisi pahemmilta varkailta.
Kun Tiraimi ja Paleal kuulivat Hiekkasärkässä pidettävästä festivaalista, he halusivat ehdottomasti mennä sinne ja raahata myös Jeariksen mukaansa. Ennen lähtöä Jearis yllättäen tapasi myös aikuistuneen Skrymin, joka oli tällä kertaa matkalla takaisin Hiekkasärkkään tapaamaan vanhempiaan. Niinpä Jearis ja hänen sukulaisensa matkustivat sinne Dairhen ja Skrymin seurassa.

Koska siitä ei muuten saa selvää: Jeariksen sukupuu.

Persoonallisuus: Jearis on usein jäänyt värikkäämpien vanhempiensa varjoon, ja teknisesti ottaen se ei häntä haittaa, mutta hän olisi halunnut hieman enemmän huomiota vanhemmiltaan, jotka olivat useimmiten vain jekkuilemassa ja myöhemmin antoivat suurimman osan huomiostaan Jeariksen pikkusisarukselle Nilivialille. Kuten monet harmaahaltiat, Jearis tuntuu usein etäiseltä ja kylmältä, mutta häntä ei ole hankala saada lämpenemään. Hän on kuitenkin hyvin järkevä, eikä lämmetessään ala tehdä tyhmyyksiä – ainakaan yleensä. Harmaahaltiaksi Jearis käyttäytyy muiden rotujenkin seurassa yllättävän kohteliaasti, mutta hänen nenänsä nousee äkkiä pystyyn, jos joku kysyy häneltä väärän kysymyksen. Mitä nämä väärät kysymykset ovat, sen voi oppia vain kantapään kautta.

Seikkailujen vuosi, rovan kuusta 4707 lamashanin kuuhun 4708

Hiekkasärkän hiisitaistelusta alkanut kriisi vei joukkion Hiekkasärkän lisäksi ympäröiviin metsiin ja maaseudulle, kummittelevaan kartanoon, Magnimariin, Konnanselkään ja Rannickin linnakkeelle, Kallopadolle, Rautahuipuille ja lopulta Stormunder-järvelle, Riimuahjoon, Kodar-vuorille ja legendaariseen Xin-Shalastin kaupunkiin.

Jearis ei lyhyen vuoden aikana oppinut tuntemaan kanssaseikkailijoitaan niin hyvin kuin joku lyhytikäisempi olento voisi kuvitella – olihan vuosi vain yksi 148 muun joukossa, vaikka olkoonkin, että se oli yksi merkittävimmistä. Dairhea Jearis piti itsestäänselvänä ystävänä, olihan druidi haltia ja rehellinen luontoilija, jollaisena Jeariskin aloitti uransa. Nieron Jearis olisi halunnut oppia tuntemaan paremmin, ja hän olikin hämmentynyt, kun hiiviskelijä jo niin pian poistui heidän keskuudestaan. Kunniallinen mutta äkkipikainen Skrym oli Jeariksen silmissä lapsi, vaikka hän alkoikin jo osoittaa jonkinlaisia aikuistumisen merkkejä vuoden aikana. Näytti siltä, että Kirveen heimon aikuistumisriitti tepsi. Rufusta Jearis ei jäänyt kaipaamaan. Kajoa Jearis ei koskaan oikein ymmärtänyt, mutta eipä hän toisaalta koskaan ymmärtämisen eteen juuri vaivaa nähnyt, sillä Kajon toiminnan ihmettely kävi viihteestä. Suoraselkäistä Gelrickiä Jearis piti kunniallisena ja luotettavana, vaikka hänkin välillä aiheutti ongelmia vastustaessaan kaikkea pahalta haiskahtavaakin.

Matkan aikana Jearis itsekin muuttui, sillä hän alkoi lopultakin harrastaa loitsimista, kuten hänen vanhempansa olivat ehdottaneet. Jearis jatkoi silti jousen kanssa juoksentelua ja piti taikuutta lähinnä hätävarana, osaksi jotta hänelle ei sattuisi samoja onnettomuuksia kuin tulen kanssa leikkineelle Kajolle. Velhouden harjoittamisen aloittamisella saattoi olla osansa siihen, että Jearis muuttui hiljalleen sekä vallanjanoiseksi että ahneeksi. Häntä alkoivat kiinnostaa sekä kullan kimallus että maagisten esineiden voima. Maagiseen tuleen Jearis menetti kiinnostuksensa, kun hänen pitkä tukkansa leimahti viimeisessä ahneuden huipulla käydyssä taistelussa.

Epilogi

Jo Xin-Shalastiin saapuessaan Jearis päätti, että hän haluaisi upean kaupungin omakseen, tai tarkemmin sanottuna haltioiden haltuun. Ironista on, että Xin-Shalastin valtias Karzoug oli ahneuden riimuherra ja transmutaatiotaikuuden mestari, ja myös transmutaatiotaikuuteen erikoistunut ja nyt ahne Jearis halusi tehdä Xin-Shalastista oman haltiakaupunkinsa. Mikäli joku kysyi Jeariksen haluista nousta riimuvaltiaaksi riimuvaltiaan paikalle, vastasi hän, että kaupunkia ei saa jättää kaiken maailman hirviöiden ja pahojen maailmanvalloittajien armoille, vaan sitä on vartioitava – ja kuka parempi siitä huolehtimaan kuin hän ja muut haltiat, sillä tottahan toki haltiat osaisivat vartioida ja pitää huolta tästä kymmenen tuhatta vuotta vanhasta muinaisen valtakunnan mahtavasta loistosta, kuten Terätornin harmaahaltiat yhä edelleenkin huolehtivat Azlantin viimeisistä raunioista. Silloin Jeariksen silmiin syttyi unelma haltiavaltiosta jään keskellä, ja kuka ties siellä vielä joskus asuisi jäähaltioita.

Karzougin kaaduttua Jeariksen tavoite oli lähempänä kuin koskaan, vaikka kaupungissa vilisikin vielä jättejä ja muita hirvityksiä. Jeariksella ei kuitenkaan ollut kiire, vaan hän aikoi odottaa tilanteen rauhoittumista, sillä siinä haltiat ovat hyviä. Lisäksi hänen tarvitsi tutkia joitain loitsuja, että kykenisi tekemään paikasta hieman asuttavamman, ja kertoa kaupungin olemassaolosta muille kiinnostuneille haltioille, ja miksipä ei myös muillekin tarpeeksi kunniallisille ja luotettaville olennoille, sillä hän tarvitsisi apua kaupungin kanssa.

Siispä ennen Xin-Shalast-projektia Jearis matkusti ympäri Varisiaa ja tarjosi apunsa niin Kajon demonientappomatkalle, Gelrickin lohikäärmeentappomatkalle kuin Dairhen luonnonsuojelullekin. Hän vieraili Skrymin luona ja Hiekkasärkässä ja piti huolta siitä, että Rannickin rakennustyöt sujuivat mukavasti ja että kukaan ei yrittäisi rakentaa sinne mitään hänen estetiikantajunsa vastaisia rakennuksia. Jearis oli sitä mieltä, että Rannick kaipasi näyttävää tornia, joka viestisi kaikille, että tämäkin paikka on mahtava, ja suunnitteli sellaisen.

Jearis kävi myös kotonaan Terätornissa isovanhempiensa Heldahelin ja Ollahenin luona ja kertoi heille, mitä oli tapahtunut. Myös harmaahaltioiden johtajat ja muut vaikutusvaltaiset henkilöt saivat kuulla tapahtumista ja Jeariksen suunnitelmista Xin-Shalastin varalle. Jotkut nauroivat, joitakin ei kiinnostanut ja joidenkin mielestä Azlantin raunoista huolehtiminen oli tarpeeksi, mutta myös uteliaita ja Xin-Shalastin tulevaisuudesta huolestuneita löytyi, ja näin Jearis sai ensimmäisen tukijoukkonsa Xin-Shalastin turvaamista varten. Heldahel ja Ollahen eivät halunneet jättää kotiaan, mutta muistuttivat Jearista, että sielläkin ruokaa olisi saatava jostain, ja mikäpä olisi parempi kuin oma maaginen puutarha.

Seuraavaksi Jearis etsi käsiinsä maailmankartalta kadonneet Tiraimin ja Palealin. Hän kertoi heille ja omille vanhemmilleen mahtavasta Xin-Shalastista ja sanoi vievänsä heidät sinne aarteiden joukkoon, kunhan se naurettava pikku rötöstely loppuisi. Vaikka "kädentaitojen" harjoittaminen pysyi haltianelikon harrastuksena, he halusivat ehdottomasti nähdä Xin-Shalastin aarteet ja päätyä sinne onnessaan laskemaan timantteja.

Kun Jearis palaisi Xin-Shalastiin, ensimmäiseksi saisivat kyytiä mahdolliset hirviöt, jotka eivät olleet lähteneet. Rauhanomaisemmat voisivat kenties jäädä omiin kaupunginosiinsa, mikäli välttämättä halusivat. Seuraavana olisi vuorossa valtava vuoreen kaiverrettu Karzougin pää, joka saisi väistyä vaikkapa mahtavan kivisen puun tieltä, sillä totta kai haltiakaupungin korkeimman kohdan tulisi olla upea puu, oikea taikka kivinen.

Kategoriassa Riimuvaltiain Nousu, pelaaja: Veltzeh.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped