Näkymätön maailma?

Phantasmagoriasivulla kuvataan yliluonnolliseen maailmaan liittyviä seikkoja. Niiden lisäksi, Harhapolussa on läsnä myös toinen tavalliselle ihmiselle näkymätön maailma. Asioista tietävien "heränneiden" maailma näkymättömine valtataisteluineen ja toimijoineen.

Kun suuri osa näkymättömän sodan tätäkin peliä koskevista toimijoista ei ihan suoraan tipu yliluonnollisten ilmiöiden kanssa samaan aihepiiriin - tein niille oman sivun.

Abscondita

Eli näkymätön todellisuus.

Muutama perustermi:

Herännyt on yliluonnollisesta tai salatusta maailmasta tietoinen ihminen.

Toinen on yliluonnollisten voimien koskettama tai niillä varustettu ihminen.

Nukkuja on yliluonnollisesta ja salatusta maailmasta tietämätön ihminen.

Rajatapaukset ovat heränneitä tai toisia, jotka eivät kuulu mihinkään heränneiden yhteisöön (ja eivät siten myöskään kuulu Aselevon piiriin)

Aselepo?

Merkittävin heränneitä koskeva lainalaisuus - Aselepo - on kuin Berliinin muuri. Sitä vartioidaan tarkoin, ja sillä on tärkeä symbolinen asema mutta se ei ainakaan vähennä vastakkainasettelua tai edistä rauhaa heränneiden keskuudessa.

Käytäntöä noudatetaan yleisesti heränneiden ja toisten keskuudessa, vaikka sen alkuperäinen muoto ja tarkoitus on kadonnut historian hiljaisille sivuille. Käytännön mukaisesti toisen heränneen tarkoituksellinen vahingoittaminen, ja salatun todellisuuden paljastaminen siitä tietämättömille poistavat sopimuksen suoman suojan heränneeltä, jolloin kuka tahansa saa tehdä heränneelle mitä haluaa.

Kadotettuja ei paljoakaan kiinnosta, miksi sopimus on olemassa. Siitä on kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa.


Maxim MG, ensimmäinen automaattitoiminen konetuliase.

F*BAG

Fraunhofer-Bohr AG, tai tuttavallisemmin F*BAG on kansainvälinen suuryhtiö, joka puuttuu usein Kadotettujen ja muiden heränneiden asioihin suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta.

Yrityshirviö on monipäinen hydra, jonka todellista toimialaa tai vaikutusvaltaa ei pystytä mittaamaan tai kuvaamaan millään järkevillä termeillä. Sen johdossa toimivat heränneet, ja osa sen operaatioista ja henkilöstöstä nauttii Aselevon suojaa.

F*BAG on pääosin melko vihamielinen Kadotettuja kohtaan. Vertauskuvallisesti: jos F*BAG olisi poliisi, olisivat kadotetut 1970-luvun hippejä.


Ordo Vellum

Huntutyypit

Ordo Vellum, tai hunnunvartijain huonekunta, on tieteellistä ajattelua puolustava muurariveljeskunta - joka katsoo ajavansa ihmikunnan etua. Heidän katuorganisaationsa takana vaikuttavat heränneet, ja siten koko organisaation voi katsoa olevan Aselevon piirissä.

Ordo Vellum suhtautuu Kadotettuihin varovaisen kunnioittavasti. Järjestö on hyvin vanhoillinen, ja katsoo vastaavansa sekä Aselevosta että ihmiskunnasta kaikkien heränneiden osalta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped