Mekanismi

Ordo Vellum < Kadotetut · Harhapolku

Kadotetut

Painajaiset, yölliset, unenkulkijat, hirviöt, eksyneet

Kadotetut ovat löyhästi rakentunut yhteisö, jonka jäseniä yhdistää toispuolinen kirous tai siunaus. Kaikki kadotetut ovat heränneet harsojen takaisen todellisuuden olemassaoloon painajaistensa ja uniensa kautta - eivätkä enää voi paeta sitä.

Yhteisö löytää uudet jäsenensä hyvin nopeasti, ja eristää nämä normaalista yhteiskunnasta - yleisesti oletetaan kadotettujen läsnäolon altistavan muita siunaukselle. Muiden kadotettujen läsnäoloa ei kuitenkaan vaadita kadotetuksi päätymiseksi huolimatta siitä että kadotetun luona eläminen näyttää nostavan riskiä merkittävästi.


©Imstrider / Underground Passage / About art

Kadotettujen solut tai turvatalot ovat pienempiä yhteisöjä, joissa on yleensä kolmesta viiteen asukasta. Kadotettujen siunaus näyttää johtavan siihen, että muut heidän ympärillään alkavat pelätä ja uskoa samoihin asioihin kuin he itse - siinä määrin että heidän elämisensä normaalielämässä muuttuu hankalaksi. Voitaisiin siis sanoa kadotettujen vuotavan psyykkensä säröjä ympäristöönsä. Ottaen huomioon kadotettujen toispuoliselle altistumisen aiheuttaman määrän psyykkisiä oireita ja pakkomielteitä, tämä vuotaminen on yllättävän hyödyllistä solun sisällä, tasaten solun maailmankuvaa koherentimmaksi. Kadotetut näyttävät myös parantavan säröjään nopeammin kuin muut sodan osapuolet.

Peleissä käytettyjä sääntöjä

Kaikilla kadotetuilla on erikoistausta Kadotettu. Tämän erikoistaustan omaavat voivat yrittää havaita etäältä ja tunnistaa muita kadotettuja. Kadotettu heittää toista kadotettua vastaan suoraan. Erikoistaustan omaavat voivat myös yrittää tunnistaa sijainnin turvataloksi - tai oikeammin asunnoksi jossa asuu kadotettu. Heitetään kuten normaalisti vaikeaa staattista kohdetta vastaan toimittaessa.


Pelisarja UV käsittelee kadotettuja, ja laajentaa tässä tekstissä annettuja ajatuksia huomattavasti sivuilla UV.Phantasmagoria, UV.Abscondita, UV.OhjeellisetEsimerkkivoimatPainajaiselle ja UV.PainajaisenLuonteesta.

Aikaisempia ajatuksia kadotetuista

Kadotettujen huonekunta on löyhästi rakentunut toispuolen kanssa uniensa ja painajaistensa kautta tekemisiin päätyneiden yhteisö. Kadotetut poikkeavat muista yhteisöistä selkeästi, sillä kaikki heidän jäsenensä tunnistavat toisensa kadotetuiksi ensinäkemältä, ja voivat kertoa täysin tarkkaan, mistä tahansa paikasta onko se kadotetun koti - eli yleisemmin aselevon piirissä oleva turvatalo.

  • Kadotetut ovat toispuoleisen vaikutusvallan alaiseksi päätyneitä ihmisiä.
  • Kadotetut näyttävät vuotavan "psyykettään" säröjään paikkaan jossa asuvat.
  • Henkilö joka astuu harhapolulle paikassa, jossa kadotettu on viettänyt paljon aikaa, saattaa muuttua tuntemattomasta syystä itsekkin kadotetuksi.
  • Kadotettujen psyyke "paranee" tai eheytyy tavallista kuolevaista nopeammin, heidän ymmärryksensä ja muistinsa vääristymien kautta.
  • Sotaneuvoston lain perusteella, Kadotettujen huoneen edustajat viettävät aikaansa turvataloissa, joiden alueelle ei päästetä nukkujia.

Mekanismi

Viimeinen muokkaus 2009-03-08 11:18