Mekanismi

Näkymätön sota < Fraunhofer - Bohr AG > Ordo Vellum

Fraunhofer-Bohr AG

The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible.

-- Arthur C. Clarke (Wikipedia)

Fraunhofer-Bohr AG (FBAG) näyttäytyy julkisuudessa kansainvälisenä, huipputekniikkaan ja luonnontieteiden insinöörisovelluksiin keskittyneenä suuryriksenä, jonka pääasiakkaita ovat suvereenien valtioiden puolustusvoimat, poliisi ja hallitukset sekä kansainväliset sotilasliitot. Yhtiön toiminta on julkista, mutta ei kovinkaan tunnettua. FBAG:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijät eivät puhu julkisuudessa työstään paljoakaan, ja omaavat suuressa osassa maailmaa, diplomaattiasemaan verrattavan statuksen. Vallanpitäjät hyväksyvät tämän käytännön, koska ovat riippuvaisia yrityksen tuotteista modernin sodankäynnin ja poliisioperaatioiden osa-alueilla.


Maxim MG, ensimmäinen automaattitoiminen konetuliase. (Wikimedia Commons)

Yhtiön virallinen kotimaa on Liechtenstein (wikipedia) ja sen virallinen perustamisvuosi on 1744. Tällä hetkellä yrityksen pääkonttori sijaitsee Haagissa, lähellä Euroopan keskeisiä hallitoelimiä. Yritys on toiminut koko historiansa ajan läheisessä yhteistyössä vallanpitäjien kanssa - se on palvellut niin preussia, yhdysvaltoja, natsi-saksaa, Neuvostoliittoa kuin Länsi-Eurooppaakin välittämättä paljoakaan vallanpitäjien tarkoitusperistä tai eettisistä periaatteista.

Julkisivun takana yrityksen sydämessä vaikuttaa valaistuneiden heränneiden sisäpiiri, joka käyttää yrityksen mittavia kehityskoneistoja omiin, rajateknologisiin tarkoitusperiinsä. Sisäpiirin edustajien agentit ovat myös yhteydessä muihin heränneiden organisaatioihin ja yrityksen turvallisuusohjelman nimeämät henkilöt ovat heränneiden kannalta Aselevon piirissä.

Tiede ja taide

Yhtiö värvää riveihinsä lupaavia korkeakouluopiskelijoita, jotka pian huomaavat tekevänsä tutkimusta, josta puhuminen olisi kotimaan valtion kannalta turvallisuusriski. Yhtiön lupaavalle rekrytoitavalle työntämä (usein "osa-aikainen") työ vie nopeasti liikaa aikaa, jotta opiskelija voisi menestyä opinnoissaan ilman suorituskykyä augmentoivaa lääkitystä FBAG:n tytäryhtiöltä.

Fraunhoffer Bohr Ct47, aka Ct Machbuster.

Värvättyjen (mahdollisesti) valmistuessa kouluistaan heille tarjotaan välittömästi työtä, jonkin FBAG:n tytäryhtiön toimesta, täysin eduin. Vaihtoehtona annetaan joutuminen paikallisen lainvalvojan silmissä turvallisuusriskiksi. Edut pitävät sisällään koko perheen koulutuksen, lääkärinhoidon (mukaan lukien terapia- ja hammaslääkärikulut), asunnon ja työsuhdekulkuneuvon. Kaikki FB:n työntekijät saavat huomattavasti yleistä palkkatasoa korkeamman korvauksen toimistaan.

Henki koneessa

13:11 Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.

-- 1. Korinttolaiskirje

Pinnan alla konsortio muodostaa hämähäkinseittiä muistuttavan yritysverkon, jonka sisällä heränneet siirretään hiljaisuudessa emoyrityksen palvelukseen. Käytännössä FB onkin heränneiden kontrolloima ja hallitsema suuryritys - jonka tuotokset päätyvät - hyvästä hinnasta - muiden aselevon piirissä olevien huonekuntien käyttöön. Niinkutsutut lolmannen asteen työntekijät, eli emoyhtiön asiantuntijat ja tarkastajat kontrolloivat yhtiön hallituksen alaisuudessa suurta osaa ihmiskunnan rajateknologian (tai neoteknologian) käytöstä, valmistuksesta ja suunnittelusta.

Yrityshirviön hallituksen jäsenet ovat erittäin vaikutusvaltaisia koko heränneiden yhteisössä ja siten koko tunnetussa maailmassa. Heidän hallussaan oletetaan olevan huomattavasti julkista sotateknologiaa kammottavampia tuomionkoneita ja aseita. Yritys toimii tästä huolimatta muiden Aselepoa noudattavien salaseurojen ja järjestöjen kanssa yhteistyössä ja noudattaa Heränneitä yhdistäviä periaatteita usein moitteetta.

Hahmonluonti

Joitan esimerkkejä FBAG:n ympärillä pyörivään peliin soveltuvista hahmojen ominaisuuksista.

Erikoisuus: HFP Ab:n palveluksessa

Hufvudstads Första Petrokemikalier Aktivbolaget on FBAG:n suomalainen tytäryritys. Yrityksen palveluksessa olevat henkilöt ovat pääosin nukkujia tai rajatapauksia. HFP Ab:n palveluksessa oleva voi olla myös emoyhtiön palveluksessa. Erikoisuus vaikuttaa ainakin seuraavalla tavalla:

  • Hahmo on teoriassa virkavallan ulottumattomissa, jos ei syyllisty suoraan todistettavissa olevaan törkeään rikokseen.
  • Hahmon kannalta mitään rajateknologialla selitettävää tilannetta tai ilmiötä ei lasketa erikoiseksi tai psyykeen tasapainoa horjuttavaksi

Erikoisuus: Fraunhofer Bohr AG:n palveluksessa

Heränneet emoyrityksen suojiin siirretyt hahmot, jotka kuuluvat yrityksen palvelukseen poikkeavat tavallisista ihmisistä seuraavasti:

  • Hahmon luonnon arvon katsotaan olevan aina 0, riippumatta siitä, mikä luonnon arvo on.
  • Hahmon tasapainoa saa nostaa yhdellä, jos poistaa samalla hahmonkehityksessä hahmolta yhden särön. Olettaen että hahmolla on aikaa ottaa osaa työntekojöille suunnattuun hypnoottiseen psykoterapiaan.
  • Hahmon kannalta mitään rajateknologialla selitettävää tilannetta tai ilmiötä ei lasketa mieleen vaikuttavaksi tai erityseksi. (Hahmon tavalliset taustat ja säröt voivat pitää sisällään rajateknologiaan liittyviä seikkoja. Toisin sanoen: hahmo ei saa terää erikoisuudesta joka liittyy rajateknologiaan - koska se lasketaan taustaksi.)
  • Hahmojen katsotaan kuuluvan Aselevon piiriin.

UEC

FBAG Un-Space Exploration Committee

Rajateknologia

Mekanismi

Viimeinen muokkaus 2009-03-08 11:18