Mekanismi

Ordo Vellum

Una salus victis nullam sperare salutem

0 - Herrasmieskerho

Ordo Vellumin eli Hunnunvartijain veljeskunnan julkisivuna toimii muurari-, looshi- ja hyvävelijärjestöjen tapaan toimiva positivismin ja humanismin merkittävyyttä korostava herrasmieskerho. Julkisivuna toimivan järjestön [nk. 0-asteen] jäsenet, sekä heränneiden maailmasta tietämättömät ihmiset uskovat pääosin järjestön olevan vain erikoinen muurarijärjestö.

Todellisuudessa järjestö jakaantuu useaan sisäiseen kastiin tai tasoon, joiden jokaisen käsitys ja tiedot järjestöstä ovat aina asteen toistaan hatarammat. 0-asteen jäsenet näkevät järjestön edelleenkin tiukasti muurarijärjestön kaltaisena toimijana, vaikkakin he jo tietävät että järjestö on selkeän skeptismiä kannattava ja kaikkea yliluonnollista ja siihen liittyvää karsastava järjestö.

Julkisivun takana, järjestö on jaettu ainakin neljään sisäiseen kastiin, joiden olemassaolosta 0-asteen jäsenet ovat tietoisia. 0-asteella olevat jäsenet eivät kuitenkaan tiedä järjestön suhteesta näkymättömään sotaan ja heränneiden todellisuuteen

0-asteelle värvätään värvätään ateismista, positivismista ja kulttien vastaisesta toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, joilla on paikallista tai yleistä valtaa yhteiskunnan tai yksittäisen ryhmittymän toimintaan.

I - Oppilaat ja varjojen vartijat

Ensimmäisen (tai I-asteen) jäsenet tietävät aidosti yliluonnollisen olemassaolosta, mutta eivät juuri muusta. Heidän toimintaa ja tietämystään rajoitetaan toimittamalla tietoja yliluonnollisesta vain yhdelle kunkin ensimmäisen asteen 'looshin', ryhmän tai solun jäsenelle. Jäsen jonka kautta tiedot toimitetaan ei koskaan tee operatiivisia ratkaisuja solussa. jottei Harsojen ja Toispuolen mielen ja aistit sekoittava vaikutus vaikuttaisi täydellä voimalla operatiiviseen johtoon. Samalla käytäntö pakottaa solut keskinäiseen luottamussuhteeseen.

Erään jäsenen Ex Libris, viitannee huonekunnan tunnusmerkkeihin?

Kuten nollannellakin asteella, vielä ensimmäiselläkin asteella, jäsenille uskotellaan vahvasti kyseessä olevan vain yleiseen hyvään ja yhteiskunnan tukemiseen omistautunut ateistinen veljeskunta.

Ensimmäiselle asteelle valitaan kyvykkäitä ja yliluonnollisen kanssa toimeentulevia 0-asteen jäseniä.

II - Näkymätön käsi

Toisen asteen (tai II-asteen) jäsenet eli Hunnunvartijain täysjäsenet ovat järjestön tuki ja selkäranka. Kaikki toisen asteen jäsenet ovat aitoja heränneitä, jotka osaavat suojata erinäköisillä psykologis-okkultistisilla tekniikoilla mieltään ja itseään vähintään heikoimmilta Harsojen ja Toispuolisten olentojen vaikutuksilta. Toisen asteen jäsenet ovat organisoituneet itse itseään valvoviin soluihin, joissa monessa vaikuttaa ainakin taustalla ensimmäisellä asteella luotu ryhmän sisäinen roolitus. Toisen asteen jäseniä ei kuitenkaan mikään ylempi hiearkia tai toimija suoraan ohjeista tai määrää jakamaan toimiaan mitenkään solun sisällä.

Luottaako kukaan heränneistä Hunnunvartijoihin? Ja vastavuoroisesti, luottavatko Hunnunvartijat keneenkää muuhun?

Toisen asteen jäsenet katsovat myös tietävänsä järjestön todellisesta luonteesta huomattavasti enemmän, kun vielä tutustumis tai oppilasasteella olevat jäsenet. Heidän näkemyksensä mukaan kyseessä on suurta osaa maailman hallituksista kontrolloiva valaistuneiden heränneiden salaliitto - jonka hyväntahtoinen ja oikeamielinen valta sen suhteen, miten pitkällä ihmiset ovat yhteiskunnallisessa, teknisessa ja tieteellisessä kehityksessä niin arkitodellisten kuin toispuolisten asioidenkin suhteen, tuottaa oikeudenmukaisemman, rauhallisemman ja vakaamman maailman.

III - Neuvoston varjossa

Kolmannen asteen varma olemassaolo on suurimman osan toisen asteen jäsenistä tiedossa. Kuitenkaan mitään varmaa näistä kolmannen asteen Hunnunvartijoista ei tiedetä kolmannen asteen alapuolella.

Erään väitteen mukainen huonekunnan tunnusmerkki vuodelta 1880 ?

Huhujen mukaan kolmannen asteen jäsenet muodostavat eräänlaisen salaliiton salaliiton sisälle, valaistuneita ohjaavan vielä valaistuneempien piirin, jonka jäsenet tuntevat näkymätöntä maailmaa ja aselepoa hallinnoivan neuvoston ja saattavat jopa olla sen jäseniä. Näitä tai muita näkemyksiä ei pyritä kumoamaan kolmannen asteen jäsenten toimesta. Vahvimmat olettamukset kolmanne asteen soluista - ne joista kaikki toisen asteen solut lienevät yksimielisiä - ovat kolmannen asteen jäsenten täydellinen kyky hallita Harsojen luomia valhekuvia ja psykooseja, sekä kolmannen asteen varma olemassaolo, koko järjestöä ohjaavana ja hallitsevana ryhmittymänä.

Hahmonluonnista

Hunnunvartijoiden erikoisuuksia

Hunnunvartija (0 tai I asteella)

Hunnunvartijoihin kuuluminen on aina erikoistausta riippumatta asteesta. Hunnunvartijoihin kuuluvan hahmon taustaa voi laajentaa esimerkiksi allaolevilla erikoistaustoilla. Hunnunvartija-erikoistausta on aina käytettävissä toimittaessa maallisen vallan kanssa: maallisen vallan käyttäjät tietävät pelätä järjestön voimaa korkealla hallitusten takana.

Hunnunvartijain I asteen airut

Ensimmäisen asteen airuet toimivat järjestön sisällä toimivan tiedonkeruuseen ja hallintaan keskittyneen alajaoksen I-asteen etäpesäkkeinä. Airuilla on enemmän tietoa yliluonnollisesta kuin muilla I asteen jäsenillä ja laaja pääsy II-asteen jäsenten tuntemiin salaisuuksiin. Hintana tästä, airut ei saa koskaan muun solun (tai looshin) jäsenen ollessa toimintakuntoisena, ottaa osaa päätöksentekoon solun toiminnasta.

Lisäksi:

  • Jokaisella Airueella on oma II-asteen esimies.
  • Airut saa tästä erikoistaustastaan särön terän sijaan.
  • Airueen harhapolkuarvon katsotaan olevan yhtä korkeampi, tämä ei kuitenkaan nosta airueen harhapolkuarvoa.
  • Airueena toimiminen on peruste hahmon osaamiselle erinäköisessä okkulttisessa taikuudessa.

Hunnunvartijain II asteen jäsen

Toisen asteen jäsenet ovat aina heränneitä, jotka eroavat tavallisesta ihmisestä seuraavilla tavoilla

  • Hahmo on herännyt, ja hahmolla on herännyt tahto(hahmolla voi olla myös luonto, mutta se ei seuraa tästä erikoistaustasta)
  • Hahmo seuraa harhapolkua, ja hänen harhansa arvo on 3. Hahmon harha ei voi lisääntyä tai muuttua.
  • Hahmon mieli ei järky kykyjen todistamisesta, tahdon käytön todistamisesta tai lyhyestä kontaktista harsojen ja toispuolisen kanssa.

Mekanismi

Viimeinen muokkaus 2009-03-08 11:18