Mitä liikkuu yössä

Kaikki kadotetuista ovat kuulleet tarinoita kaduilta, lukeneet vanhoista myyteistä tai kenties luulleet törmänneensä yön olentoihin. Joku heistä saattaa jopa luulla tietävänsä jotain näistä painajaisten maailman asukeista.

Phantasmagoria

UV sijoittuu löyhästi muiden Harhapolkupelien asetelmaan, jossa arkiseen nykytodellisuuteemme on lisätty joukko yliluonnollisia ja maagisia elementtejä.

Harhapolun kadotettujen ja erityisesti tämän pelisarjan taustalla vaikuttaa suuri määrä pohjoismaalaista tai saamelaista kansanperinettä. Perinnemateriaalia käytetään pääosin inspiraation tai ajatusten lähteenä ja osa lopputuloksista poikkeaa huomattavasti esikuvistaan.

Tämän pelin hahmojen oletetaan tuntevan yliluonnollista maailmaa vähintään sivulla annetulla tarkkuudella. Halutessaan hahmonsa uskomuksiin tai kokemuksiin voi lisätä muita ajatuksia yliluonnollisesta, mutta niiden tulisi olla linjassa tällä sivulla esiteltyjen kanssa.

Kadotetut

Harhapolun kadotetut ovat ulkoisesti tavallisilta ihmisiltä vaikuttavia yksilöitä, joita kaikkia yhdistää erikoinen kirous tai siunaus. Kadotettujen pelot ja painajaiset ovat heränneet eloon melkein itsenäisenä olentona ja voivat hänen kauttaan vaikuttaa todellisuuteen.

Yksittäisen kadotetun voimien lähdettä kutsutaan hänen painajaisekseen tai varjokseen. Yleisen uskomuksen mukaan kadotetut voivat lainata painajaisensa voimia tai päästää tämän halutessaan valloilleen. Tosiasiassa tilanne ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen: painajainen on kadotetun mielen sisällä asuva petomainen olento, joka pyrkii saamaan kadotetun valtaansa antamalla tälle pieniä murusia voimistaan.

Kadotetut ovat melko harvinaisia ja elävät pääosin tiukoissa klikeissä tai perheissä. Tällaisia kadotettujen klikkejä on pelin tapahtuma-alueella (Pohjois-Amerikka) noin kymmenkunta ja yhteen klikkiin kuuluu suurin piirtein kolmesta viiteen kadotettua.

Kadotetut ovat harhapolun asetelman kannalta heränneitä ja noudattavat Aselepoa.

Tässä pelissä kadotetut eivät aina ikäänny ulkoisesti, ja elävät vähintään kaksi kertaa tavallisia ihmisiä pidempään.

Huhuja ja uskomuksia

 • Kadotetun kanssa samassa tilassa nukkuva muuttuu ennemmin tai myöhemmin itsekin kadotetuksi.
 • (totta) Perheisiin kuuluvien kadotettujen lisäksi kadotetuista osa on epäsosiaalisia yksinäisiä susia, jotka eivät noudata mitään lakeja tai Aselepoa.
 • Kuka tahansa kadotettu voi leikata varjonsa irti, muuttuen tällöin iättömäksi ja vaaralliseksi noidaksi.
 • (totta) Kahden kadotetun viettäessä aikaa yhdessä, alkavat heidän painajaisensa kiintyä toisiinsa. Tämä vaikutus selittää kadotettujen perheiden sisäiset tunnesiteet.
 • (totta) Kadotetuilla on kuudes aisti, jonka avulla he voivat tunnistaa yliluonnollisen ja toisensa

Joitakin lisäajatuksia kadotetuista löytyy myös Harhapolun puolelta.

Sanon tän nyt viimeisen kerran. Oon kävelly sen verran monta kertaa niitä käytäviä pitkin etten voi eksyä. Oikeasti. Kyl mä olin paniikissa - mut en niin paniikissa etten ois tiennyt mitä kautta pääsee ulos meidän toimistolta. Ei kukaan voi olla niin paniikissa... Ne käytävät muuttui mun juostessa... se talo ei halunnut laskea mua ulos...

Painajaiset

Painajainen on kadotetun mielen sisällä elävä olento, jonka uskotaan olevan kadotetun kykyjen lähde. Salatieteen mukaan painajainen on tosiasiassa itsetietoisuuden saavuttanut kadotetun aliminä tai varjo. (Jungin varjominä wikipediassa).

Normaalisti painajainen on melko passiivinen ja lähes voimaton. Kadotetun mielen järkkyessä, tai kadotetun tietoisesti luovuttaessa itsensä hallinnan painajaiselle, pystyy painajainen vaikuttamaan kadotettua ympäröivään todellisuuteen hetkellisesti.

Irti päässeen painajaisen voimien vaikutus on unenomainen. Se pystyy muuttamaan vain yhtä seikkaa tai asiaa kerrallaan mutta muutos voi olla huomattavakin. Kaikki painajaisen voimien suorat vaikutukset katoavat kadotetun saadessa tilanteen taas haltuunsa. Muutosten seuraukset eivät kuitenkaan katoa, vaan jäävät voimaan.

Mitä painajainen sitten haluaa? Painajaisten tekojen perusteella niitä voi helposti pitää pahansuopina olentoina, joiden tavoitteena on vahingoittaa muita mahdollisuuksien mukaan. Tosiasiassa ne eivät tietoisesti pyri noudattamaan tai vastustamaan mitään eettistä ajattelumallia tai edes toimimaan ketään toista vastaan.

Jokaisen kadotetun painajainen on yhtä yksilöllinen kuin kantajansa ja painajaisten toimintatavat poikkeavat toisistaan. Painajaisen tavoitteet kumpuavat kadotetun itsensä intohimoista, toiveista ja unelmista. Irti päästyään, painajainen pyrkii toteuttamaan tavoitteitaan välittämättä seurauksista kadotetulle tai tämän lähipiirille.

Huhuja ja uskomuksia

 • Painajaiset ovat tosiasiassa psyykkisiä loisia. Niitä voi verrata animististen uskontojen pahoihin henkiin.
 • (totta) Painajaiset pystyvät kommunikoimaan keskenään sanatta ja niillä on oma salainen agendansa
 • Kadotettu voi selättää painajaisensa lopullisesti ja saada sen voimat pysyvästi haltuunsa.
 • Harsoissa asuvat hirviömäiset olennot ovat lopullisesti irti päässeen painajaisen riivaamia kadotettuja
 • Painajainen on vain yksi kadotetun sielun monista kasvoista. Eräät kadotetut ovat onnistuneet vapauttamaan myös sen uneksijaksi kutsutun vastinparin.
Dorothy: Toto, I've a feeling we're not in Kansas any more.
The Wizard of Oz

Harsot

Harsot ovat arkitodellisuuden vääristymiä tai outoja ilmiöitä, joita tavataan hylätyissä ja unohdetuissa paikoissa. Niitä ilmaantuu lähes itsestään ihmisen hylkäämiin rakennuksiin ja käyttämättä jääneisiin kolkkiin.

Yksittäinen harso voi olla kooltaan mitä tahansa pelottavasta sivukäytävästä, aina koko kaupungin käsittämättömällä tavalla lävistävään labyrinttiin.

Harsoissa vaikuttavat yliluonnolliset voimat luhistavat niiden vaikutukseen eksyneen ihmisen psyykeen hyvin nopeasti eikä niissä odottavista ilmiöistä tiedetä kovinkaan paljoa. Harson vaikutuspiiriin eksynyt ihminen alkaa hyvin nopeasti ajautua harson varjomaiseen ja vääristyneeseen todellisuuteen, josta käsin oikea maailma saattaa vaikuttaa vain kalpealta kuvajaiselta tai olla kokonaan saavuttamattomissa.

Harsojen psyykelle vaarallisen vaikutuksen lisäksi niissä asuu erilaisia maagisen maailman olentoja kuten vittroja, pahoja henkiä ja myyttien jumal- ja satuolentoja.

Kadotetut tunnistavat harson välittömästi astuttuaan sen vaikutuspiiriin.

Huhuja ja uskomuksia

 • Arkitodellisuus pysyy kasassa vain ihmisten kuvitelmien avulla. Kun kuvitelmat alkavat murtua, syntyy harsoja.
 • Harsoja on tosiasiassa vain yksi ja sitä voisi ajatella maailmanhengen tai ihmiksunnan yhteisenä painajaisena.
 • Voimakas kadotettujen joukko on onnistunut valloittamaan joitakin harsoja alaisuuteensa. He pyrkivät yhdistämään kaikki kadotetut lippunsa alle.
 • Harsot ovat itsetietoisia pahoja henkiolentoja, ja ne tarvitsevat ihmissieluja ravinnokseen.
 • Harsojen toisella puolella odottaa toispuolinen totuus ihmisestä, sielusta ja maailmankaikkeudesta.

Noidat

Noidat ovat ihmisiä, joilla uskotaan olevan yliluonnollisia kykyjä. Heitä arviolta koko maailmassa vain kourallinen, eivätkä he pidä säännöllisesti yhteyttä kadotettuihin.

Noitien voimista liikkuu monia väitteitä, joista vain muutamaa pidetään totena. Noitien uskotaan vanhenevan paljon tavallista ihmistä hitaammin, kykenevän selviämään ilman ruokaa ja juomaa sekä olevan täysin immuuneja yliluonnollisille mieleen vaikuttaville voimille.

Lisäksi jokaisella noidalla on painajainen tai varjo. Toisin kuten kadotetuilla, noidan painajainen on erillinen fyysinen olento, joka pystyy ottamaan tietyn elollisen tai elottoman hahmon sekä vaikuttamaan todelliseen maailmaan itsenäisesti.

Kadotetut pystyvät tunnistamaan sekä noidat, että näiden painajaiset vaistonvaraisesti.

Huhuja ja uskomuksia

 • Noidat ovat tehneet vaarallisen sopimuksen painajaisensa kanssa - ja joutuvat ruokkimaan tätä säännöllisesti sanoinkuvaamattoman kamalilla teoilla
 • Noidat kuuluvat näkymättömänä neuvostona tunnettuun salaseuraan kaikkien salaseurojen ja heränneiden takana
 • Noita pystyy muokkaamaan todellisuutta kuten irtipäässyt painajainen
 • Noidan painajainen elää syömällä viattomien ihmisten unia
 • Noidat voivat kulkea harsoissa kuten tavalliset kuolevaiset kadulla

Vuovrut

Saamelaisen kansanperinteen vuovrut ovat voimakkaita, lähes kuolemattomia, paholaismaisia olentoja. Niiden kerrotaan elävän varastamalla lähistön ihmisten elinvoimaa.

Vuovrut näyttävät kertomuksissa päällepäin aivan tavallisilta ihmisiltä, jotka vasta tarkkaan tutkittaessa paljastuvat hirvittäväksi ihmismäiseksi kokoelmaksi kuolleita ja lahoavia esineitä.

Ainoa tunnettu tapa vahingoittaa vuovrua on käyttää kuikannokasta tehtyjä nuolenkärkiä tai luuveitsiä.

Huhuja ja uskomuksia

 • (totta)Kuikannokkaisella nuolella haavoitettu vuovru joutuu palaamaan todelliseen hahmoonsa.
 • (ei totta) Ottamalla kiinni tämän todellisen hahmon voi vuovrun tuhota lopullisesti
 • Vuovru saa voimansa ihmisten elämänilosta, jonka sammuessa vuovrun uhrit tuhoavat itse itsensä
 • (totta)Vuovru pystyy kulkemaan paikasta toiseen lumimyräkän muodossa
 • Kadotettujen ja vuovrujen välillä on tuntemattomasta syystä side, jonka johdosta vuovrut seurasivat kadotettuja uuteen maailmaan
 • Vuovrut palvelevat tuntematonta ja pahansuopaa tahoa, joka pyrkii aktiivisesti kasvattamaan valtaansa yli todellisuuden

Vittrat

Creative Commons, Non Commercial, No Derivates / © Pincel3d

Vittrat ovat ruotsalaisen kansanperinteen haltioita tai maahisia. Niiden uskotaan elävän harsoissa lähellä paikkoja, joissa on tapahtunut pahoja onnettomuuksia tai luonnonkatastrofeja.

Vittrojen tiedetään pystyvän ottamaan kenen tahansa ihmisen muodon, hahmon ja käytöksen omakseen.

Vittrat vaikuttavat olevan yhtä haavoittuvaisia, kuin heidän muotonsa antaa ymmärtää. Vittra kuitenkin paranee lihashaavoista ja sitä pienemmästä vauriosta muutamissa minuuteissa.

Huhuja ja uskomuksia

 • (totta) Vittran ruumiin tuhoaminen ei tapa vitraa, vaan karkottaa tämän lähimpään harsoon keräämään voimiaan.
 • Saadakseen toisen ihmisen hahmon, on vittran syötävä tämä kokonaisena
 • Vittrat pystyvät erittämään fermoneja, jotka saavat heidän uhrinsa täysin hullaantuneiksi vittrasta
 • Viettääkseen aikaa ulkona harsosta, on vittran pakko ottaa jonkun elossaolevan ihmisen hahmo
 • Vittrat eivät voi lisääntyä ilman ihmispuolisoa.
 • (totta)Jos vittra on kaivanut maan sisään ihmisen, jonka hahmon tämä on ottanut, voi vittran tuhota tappamalla ko. ihmisen.

Tuonenrengit

Monet kadotetut kertovat tavanneensa ihmisiä, jotka eivät vaikutta olevan elossa tai kuolleita mutta pystyvät siitä huolimatta toimimaan kuten elävät ihmiset. Näiden toisten kerrotaan olevan tuonenrenkejä, jotka elävät tämän maailman, ja kuolleiden maailman välitilassa - valvoen näiden kahden maailman välistä rajaa.

Koska kadotetuista kenelläkään ei ole mitään varmaa tietoa siitä, onko kuolleiden maata, tai mitään muutakaan kuoleman jälkeistä olemassa - pidetään kaikkea tuonenrenkeihin liittyvää taikauskona tai vähintään vahvistamattomina huhuina.

Tuonenrenkejä vaikuttaa havaintojen perusteella olevan useita, ja ne jakaantuvat melko tasaisesti kaikkin kansoihin ja uskontoihin. Usein tuonenrengit ottavat paikallisen uskon mukaisen papin, shamaanin tai muun kuolemaan liittyvän roolin, jossa he toimivat osana heidän tilastaan autuaan tietämätöntä ihmisyhteisöä.

Huhuja ja uskomuksia

 • Tuonenrengit ovat syntyneet luonnollisena vastareaktiona toisten ja heränneiden pyrkimyksille saavuttaa kuolemattomuus
 • Tuonenrengeillä on jokin salainen päämäärä, jonka mukaisesti he toimivat
 • Tuonenrenki on aina sidottuna yhteen tämän ja seuraavan maailman väliseen aukkoon tai rajapyykkin, eikä hän voi poistua kauas vartiopaikaltaan
 • Tuonenrengit voivat kutsua kauan sitten kuolleiden sielun takaisin tähän maahan ja pakottaa tämän vastaamaan kysymyksiinsä
 • Voimakas painajainen saattaa hyökätä itsenäisesti tuonenrengin kimppuun tuhoten tämän, jos tuonenrenki erehtyy epäilemään kadotetun ajan jo koittaneen.

Uneton

Mitä unettomasta tiedetään?

 • Unettomalla oli toinen, hyvin muodoton tai haalea muoto, jonka saattoi havaita vain harsossa.
 • Uneton pystyi ottamaan kadotetun painajaisen omakseen, jos kadotettu käytti vähänkään painajaisen voimia.
 • Uneton keräsi ja huumasi kadotettuja tuntemattomaan tarkoitukseen.
 • Kukaan ei aikaisemmin ollut kuullut unettoman kaltaisista olennoista.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped