Hyppy - Matka madonreiän läpi avaruusaluksella. Monet kärsivät sen aikana pahoinvoinnista. Madonreikien välillä matkustus tapahtuu perinteisesti alivalonnopeudella, minkä vuoksi hyppyjen määrä vaikuttaa merkittävästi matkaan kuluvaan aikaan, mukavuuden lisäksi. Useimmat löydetyt tähtijärjestelmät ovat pelkkiä läpikulkupaikkoja, eikä niissä ole muuta pysyvää kuin ehkä viestipoijuja. Tähtijärjestelmien välinen etäisyys ilmoitetaan tavallisesti hyppyjen määränä ja matkapäivinä. Matkapäivien määrä tosin vaihtelee huomattavasti käytetyn aluksen mukaan. Siksi lyhyt ilmaisu on hyppyjen määrä, ei päivien määrä.

Keinokohtu - Nimensä mukainen lapsihautomo, joka tarjoaa kasvavalle sikiölle kaikki tämän tarvitsemat ravinteet ja hormonit. Yleisin tapa hankkia lapsia kaikilla joilla on varaa. Monet yritykset tarjoavat keinokohtua lainaksi myös arvokkaammille alaluokkaisille työntekijöilleen, jotta näiden työkyky ei häiriintyisi. Hedelmöitys tehdään koeputkessa, ja tähän palveluun sisältyy rutiininomaisesti monien perinnöllisten tautien seulonta. Varakkaammat pääsevät "valikoimaan" jälkeläistensä perimään laajemminkin. Termiä geenimanipulaatio ei käytetä.

Osittain perimän "valikoinnin" myötä yläluokan ihmiset ovat säännönmukaisesti pidempiä, pitkäikäisempiä ja yleisesti terveempiä ja kauniimpia kuin köyhät. Yläluokkien elinikä onkin rutiininomaisesti 120-150 vuotta, ellei onnettomuuksia tapahdu. Keinokohtujen myötä henkilön hankkimien lasten määrää rajoittaa käytännössä vain hänen varallisuutensa. Eräillä sukujen päämiehillä onkin useita satoja jälkeläisiä.

Keinokohtujen yleistyminen on osaltaan mahdollistanut Honoriksen väestöräjähdyksen viimeisten 40 vuoden aikana, jolloin planeetan väkiluku on kasvanut noin 500 miljoonasta nykyiseen 2 miljardiin, huolimatta emigraatiosta, sisällissodista ja alaluokkien huonosta terveydenhoidosta. Muilla planeetoilla ne ovat olleet arkipäiväisiä pidempään. Luonnollinen synnyttäminen on Honoriksen ulkopuolella harvinaista ja pidetään köyhyyden ja barbaarisuuden merkkinä.

Keinotekoinen painovoima - Keinotekoinen painovoima synnytetään painovoimageneraattoreilla, jotka toimivat scifijargonilla. Niitä on käytännössä kaikissa avaruusaluksissa, joihin otetaan matkustajia tai joissa oleillaan pidempiä aikoja. Generaattoreita ei välttämättä ole siis pienissä sukkuloissa tai pienehköissä taistelu/rynnäkköaluksissa.

Kupla - Automaattinen auto. Suuri osa sekä Komarrin että Honoriksen autokannasta on näitä yhteiskäyttöisiä, kertamaksulla toimivia, tilauksesta paikalle tulevia automaattiohjautuvia autoja. Nimitys tulee läpinäkyvästä kuplamaisesta rakenteesta. (Läpinäkyvyyden määrää voi säädellä sisältä käsin. Paremmissa malleissa ulos näkee aina.) Suvuilla on usein valta-alueidensa sisäosissa omia muulta liikenteeltä suljettuja kuplaratojaan, jotka kulkevat talojen sisällä ja välillä. Kuplien yleisyyden vuoksi auton tai lenturin ohjaaminen itse ei ole mitenkään välttämätön taito. Keskiluokkainen liikkumistapa.

Legioona - Barrayarilla ei ole yhteistä armeijaa, vaan taistelujoukkoina käytetään kuvernöörisukujen varustamia ja näille uskollisia legioonia, jotka ovat suuruudeltaan joitain tuhansia suvusta riippuen. Keisarin omia legioonia kutsutaan keisarillisiksi legiooniksi, mutta periaatteellisesti ne eivät eroa muista legioonista.

Ainoastaan kuvernöörisuvuilla on oikeus (ja samalla velvollisuus) varustaa legioonia. Legioonan määritelmä tosin ei ole aivan itsestäänselvä.

Legioonan miesluku on joitain tuhansia miehiä. Lisäksi oletusarvoisesti näillä on tukenaan kaikkea täysimittaiseen sotaan tarvittavaa kalustoa. Tarkat miesvahvuudet ovat sotasalaisuuksia, mutta karkeasti arvioituna 11 kuvernöörisuvun palveluksessa lienee yhteensä viitisenkymmentä tuhatta legioonalaista.

Legioonalainen - Tavallisesti palvelussuhteessa, joka kestää suvun käytännöistä riippuen mitä tahansa 10 vuodesta ylöspäin. Hyvin koulutettua ja valikoitua väkeä. Palveluksesta ei saa varsinaista palkkaa, mutta päivärahoja säästämällä voi lopettaa alaluokkien mittapuulla ihan mukavilla säästöillä. Hyvin palvelleet legioonalaiset tavallisesti jatkavat suvun palveluksessa muissa tehtävissä. Legioonalaiset nauttivat huomattavaa sosiaalista arvostusta Barrayarin imperiumissa. Legioonalaisen tunnistaa suvun värejä kantavista voimahaarniskoista, joita he käyttävät usein myös vapaa-ajalla.

Barrayarin yhteiskunnan militaristisesta luokkayhteiskunnasta johtuen legioonien upseeristo on tavallisesti sukujen yläluokkaisia jäseniä.

Liituri - Yläluokan keskuudessa yleinen liikkumisväline. Honoriksella suunnilleen yhtä yleinen kuin auto. Automaattiohjaus kuuluu vakiovarusteisiin, mutta vilkkaammassa liikenteessä niitä ei pidetä täysin luotettavina.

Madonreikä - Huonosti tunnettu avaruusilmiö, joiden avulla on mahdollista matkustaa tähtijärjestelmästä toiseen. (Madonreikiä ei yleensä esiinny tyhjässä avaruudessa.) Madonreikäreittien verkko muodostaa merkittävän galaktisen kartan. Madonreikien välinen etäisyys ei ole missään suhteessa tähtijärjestelmien fyysiseen etäisyyteen. Uusia madonreikiä etsitään ja kartoitetaan jatkuvasti. Joskus harvoin ne myös varoittamatta voivat sulkeutua, kuten kävi esimerkiksi Barrayarille sen asutuksen alkuvaiheissa.

Madonrei'istä voi kulkea vain yksi alus kerrallaan, minkä vuoksi niitä on helppo puolustaa, mutta niiden läpi vaikea hyökätä. Tämä tekee madonrei'istä luonnollisia aluerajoja. Madonreikien läpi ei ole mahdollista viestiä muuten kuin viemällä viesti niistä läpi avaruusaluksella. Madonreikien välillä kiireisiä viestejä saatetaan lähettää sähköisesti, mutta nopeimmillaankin esimerkiksi viesti Honorikselta Komarriin kulkee tunteja yhteen suuntaan. Tavallisen siviiliviestin matka kestää helposti useita päiviä suuntaansa.

Neula-ase - Kevyt ja tarkka tappoväline osaavissa käsissä. Iso lipas, lyhyehkö kantama, käytetään lähinnä pistoolikoossa. Sarjatuli on melko tavallinen optio (ja erittäin nopea). Pysähtyy voimapanssareihin, suojiin, seinään ja autonoveen, mutta silti tai juuri sen vuoksi suosittu tappoväline kaupunkiolosuhteissa.

Nopean toiminnan joukot - Riippumatta siitä onko suvulla omia legioonalaisia tai ovatko ne itsenäisiä vai toisen suvun palveluksessa, useimmat merkittävät suvut voivat tarvittaessa kutsua paikalle jonkinlaisia nopean toiminnan joukkoja. Näiden tehtävänä on tuoda tilanteisiin tulivoimaa erittäin lyhyellä varoitusajalla, yleensä suojelutarkoituksessa. Varustetaso ja tyypilliset toimintatavat vaihtelevat erittäin suuresti, mutta tyypillisesti puhutaan 5-10 miehen ryhmistä kun mukaan lasketaan oletusarvoiset lääkintämiehet.

Korkeatasoisten joukkojen ylläpito on kuitenkin ongelmallista pienemmille suvuille (paitsi kustannusten, myös käytännön harjoitusten vähäisyyden vuoksi), joten heillä on usein jonkinlainen suojelusopimus jonkin suuremman suvun tai alaan erikoistuneen palkkasoturiryhmän kanssa. Kummassakin näistä ratkaisuista on tosin se ongelma, että tällaiset ulkopuoliset ryhmät pyrkität tavallisesti melko tarkasti arvioimaan tilanteen ennen siihen puuttumista, minkä vuoksi "nopea toiminta" voi jäädä sanahelinäksi.

Plasmakaari - Tunnetaan myös plasmaheittimenä. Raskaahko, epätarkka ja surkea kantama, mutta erittäin tehokas. Plasman hitaan lentonopeuden vuoksi se läpäisee osittain suojat ja kuumuutensa vuoksi puree hyvin myös panssareihin. (Matalan nopeuden vuoksi plasma myös muodostaa ilmaan kaaria, mistä nimi.) Toimii asetuksia muuttamalla käytännössä liekinheittimenä. Saatavilla myös ilman voimapanssareita käytettävässä koossa. Ehdottomasti vain legioonien käyttöön tai erikoisluvalla.

Pulttiase - Erittäin raskas legioonalaisase. Ampuu luoteja, jotka voivat lävistää jopa voimahaarniskat. Käytännössä mahdoton käyttää ilman omaa voimahaarniskaa. Yleensä kiväärikokoinen, mutta saatavilla myös pistoolikoossa. Sarjatulimalleja ei valmisteta.

Sotilas / Palkkasotilas - Epämääräinen termi, jolla voidaan kutsua periaatteessa ketä tahansa työkseen asetta käyttävää, joka ei ole legioonalainen eikä vakituisissa vartiotehtävissä. Suvut voivat tarvittaessa värvätä palvelusväestään sotilaita, ja suurimmilla suvuilla on kaikilla jonkinlainen organisaatio tämän nopeaan toteuttamiseen. Sotilaan arvostus vaihtelee voimakkaasti sen mukaan kenen alaisuudessa hän palvelee.

Sotanuija - Perinteinen lähitaisteluase, vain isompi. Ratkaisee saman ongelman kuin voimamiekka käyttäen vain voimahaarniskan tarjoamaa voimaa, eli käytetään voimahaarniskojen välisissä taisteluissa. Myös monet muut ritariajan lähitaisteluaseet ovat tehneet paluun, entistä isompina ja raskaampina.

Suoja - Suojaava voimakenttä, tyypillisesti henkilökohtainen. (Vrt. Dyyni). Suurella osalla tärkeistä yläluokkien henkilöistä on tällainen. Suoja torjuu minkä tahansa suurella nopeudella liikkuvan esineen (kuten luodin), useimmat sädeaseet ja jossain määrin jopa paineaallot, riippuen suojan laadusta ja tyypistä. Normaalissa valmiustilassa suoja päästää kuitenkin lävitseen inhimillisillä nopeuksilla liikkuvat objektit, kuten ojennetun käden tai viuhahtavan veitsen.

Siviilimallisen suojan valmiustila kuluttaa akun loppuun jopa alle minuutissa. Suojaa se tarjoaa käytännössä muutaman laukauksen tai yhden räjähdyksen verran. Voimahaarniskaan sijoitettu ns. legioonalaismalli kestää valmiustilassa muutamista tunneista jopa päiviin, riippuen mm. haarniskan muusta käytöstä. Suojan teho vahinkoa vastaan ei kuitenkaan kasva läheskään vastaavassa suhteessa.

Suojia valmistetaan myös kokonaisia rakennuksia, avaruusaluksia, autoja, lentureita tms. suojaavina. Ilman valtavia generaattoreita niiden merkitys on strategisesti vähäinen sotilaskäytössä, mutta satunnaisia väijytyksiä ja attentaatteja ne torjuvat tehokkaasti.

Siviilisuojat ovat melko tavallisia keskiluokasta ylöspäin, eivätkä ne yleensä vaadi erityistä lupaa. Parhaita malleja ei ole yleisesti saatavilla.

Tainnutin - Yksinkertainen käsikäyttöinen sädease, siviiliturvapalvelujen ja poliisien suosikki. Lyhyt kantama, vaatii hyvän osuman ja vaikutus on hyvin lyhytaikainen (alle minuutin luokkaa tyypillisesti), mutta käytännöllinen tästä huolimatta. Tosin osuman aiheuttama hervoton kaatuminen aiheuttaa melko tavallisesti epämiellyttäviä kolhuja ja pahanlainen pään lyöminen kaatuessa on varsin yleinen onnettomuus. Säteen laajuutta voi säätää, ja se vaikuttaa suoraan aseen tehoon. Luvanvarainen, mutta yleisesti saatavilla ja suhteellisen edullinen.

Tainnutinhaalari - Tavallisesti vaatteiden alla käytettävä kevyehkö haalari, joka tarjoaa käytännössä täyden suojan tainnuttimilta. Akkukäyttöinen, mutta virran loppuminen on harvoin ongelma. Useimmiten luvanvarainen, siviilikäytössä harvinainen ja hintava.

Tietoverkot - Suurin osa Honoriksen tietoliikenteestä kulkee sukujen omien alueellisten verkkoja sisällä, joihin on mahdollista saada hyvin monentasoisia käyttöoikeuksia, viihdekäytöstä alkaen. Yleisessä verkossa on hyvin vähän mitään kovin kiinnostavaa ja sitä käytetään harvoin muuhun kuin ala- ja keskiluokan väliseen viestintään, johtuen mm. turvallisuusongelmista. Lukuisat turvapalvelut käyttävät pitkälti omia verkkojaan, ja sukujen ylimmillä portailla on usein lisäksi omaan käyttöön räätälöidyt verkkopalvelunsa, pitkälti eristyksissä laajemmista verkoista. Kaikissa Honoriksen verkoissa kukoistaa sensuuri, filtteröinti ja puhdas propaganda. Myös virussota käy kuumana, tehden Honoriksen tietotekniikasta yleisemminkin epäluotettavaa ja tuskallista käyttää, etenkin planeetan ulkopuolelta tuleville.

Verkkojen käyttö henkilökohtaisilla kannettavilla viestimillä on monista mm. ylläesitetyistä syistä epäkäytännöllistä, epäsuositeltavaa ja siksi harvinaista. Keski- ja alaluokilla on tavallisesti yksi verkkopääte asunnossaan, yläluokalla usein lähes joka huoneessa. Kuplissa on poikkeuksetta verkkopääte, usein suhteellisen tasokaskin, ja ne ovatkin erittäin tavallinen tapa käyttää verkkoja liikkeessä. Yksittäisten kuplien verkkoliikenteen seuranta on hyvin hankalaa, ja ne tarjoavatkin usein helpoimman tavan anonyymiin ja suhteellisen turvalliseen verkon käyttöön.

Komarrissa ja Sergyarissa on molemmissa yksi yleinen tietoverkko. Komarrissa lähes kaikki hyödyllinen tai kiinnostava on maksullista ja sensuuri on kovaa. Sergyarin verkossa on melko paljon ilmaista viihde- ja uutissisältöä ja sitä käytetään planeetalla huomattavasti yleisemmin. Sergyarin verkkopoliisi myös pitää yleisen verkon turvallisuudesta kohtuullisen hyvää huolta, sensuroinnin lisäksi.

Sukujen turva- ja tiedustelupalvelut - Jokaisella suvulla on omat turvamiehensä (tai joukkonsa) ja yleensä myös tiedustelijansa, mahdollisten legioonalaisten lisäksi. Nimitykset ja käytännöt vaihtelevat, samoin kuin sosiaalise arvostus ja asema suvun sisäisessä hierarkiassa. Legioonien komentajan ja turvajoukkojen johtajan välinen komentosuhde vaihtelee suvuittain. (Rooli saattaa olla myös päällekkäinen, tai kenties suvun päämiehen titteleitä.)

Sukujen sisällä turva- ja tiedustelujoukoissa palveleminen rinnastetaan usein legioonissa palveluun. Soveltuvien nuorten miesten oletetaan käytännössä useimmissa suvuissa valitsevan lähinnä suvun erilaisten aseellisten haarojen välillä, ja vasta jonkinlaisen aseellisen palveluksen suoritettuaan miehen katsotaan olevan täysivertainen mies, joka on kypsä luottamustehtäviin ja perheen perustamiseen.

Totuusseerumi - Totuusseerumit ovat toimivia ja luotettavia, mutta eivät täysin ongelmattomia. Käytännössä tuloksekas ja turvallinen totuusseerumikuulustelu vaatii harjoittelua.

Yhtenä vaikutuksenaan totuusseerumit tekevät kuulusteltavasta tavalla tai toisella hysteerisen ja usein epäkoherentin. Itkeskely, holtiton nauraminen, raivo, paniikki ja vastaavat reaktiot ovat normaaleja, ja kuulusteltavan saaminen pysymään aiheessa voi olla vaikeaa. Lisäksi oikea annostelu vaatii tarkkuutta. Väärin tehty kuulustelu tai annostelu voi aiheuttaa pitkäaikaisia tai jopa pysyviä henkisiä vaurioita kuulusteltavassa.

Seerumi vaikuttaa tyypillisesti muutamassa minuutissa ja sen vaikutus loppuu noin 10-20 minuutissa ihmisestä riippuen. Tämä aika riittää yleensä yksinkertaisiin kuulusteluihin. Annostelua voi tarvittaessa ylläpitää, mutta yli tunnin mittaiset kuulustelusessiot ovat jälleen vaarallisia kuulusteltavan mielenterveydelle. Lisäksi kuulusteltavasta tulee pitkitetyssä kuulustelussa usein todella sekava. Vaikeneminen ei kuulusteltavalta onnistu noin koskaan, mutta tuntemalla oikeat metodit ja/tai vahvalla vakaumuksella on mahdollista yrittää välttää puhumasta tietyistä aiheista. Tottunut kuulustelija tunnistaa merkit tällaisesta välittömästi.

Totuusseerumin reilu yliannostelu voi lyhentää vaikutusajan reilustikin alle minuuttiin, mutta tällöin aikaikkuna järjelliselle kuulustelulle on myös vastaavasti hyvin lyhyt, 1-2 minuutin luokkaa, erittäin suurilla annoksilla jopa vain sekunteja. Tämän jälkeen kuulusteltava tavallisimmin muuttuu puhekyvyttömäksi joko aivo- tai sydänhalvauksen, henkisen katatonian tai harvinaisemmin täydellisen hysterian vuoksi. Tätä metodia käytetään lähinnä taistelutilanteissa, ja se soveltuu lähinnä 1-2 hyvin yksiselitteisen kysymyksen esittämiseen.

Totuusseerumiallergia - Hengenvaarallinen ja melko tavallinen etenkin Barrayarin yläluokan ja luottamuksellisissa tehtävissä toimivien keskuudessa. Allergia näkyy nopeassa testissä, jonka voi käytännössä tehdä kuka tahansa totuusseerumin tottunut käyttäjä.

Vartija - Legioonalaiset ovat näyttäviä ja tehokkaita, mutta myös kalliita ylläpitää. Käytännössä suurin osa sukujenkin jokapäiväisistä aseellisista joukoista on erittäin vaihtelevantasoisesti varustettuja vartijoita. Vartijan perusvarusteisiin kuuluu tainnutin ja usein myös neulapistooli tai perinteinen luotiase, tyypillisesti automaattipistooli tai suurikaliiberinen konepistooli. Jonkinlaiset suojavaatteet ovat nekin tavanomaisia.

Voimahaarniska - Legioonalaisten perusvaruste, mutta myös niiden yläluokan jäsenten jotka haluavat suojaa ja auktoriteettia. Voimahaarniskoja on monenlaisia, mutta melko kevyilläkin malleilla käyttäjä on selkeästi normaalia ihmistä vahvempi. Lisäksi haarniska suojaa useimmilta asioilta mitä siviiliaseet pystyvät niitä vastaan heittämään. Voimahaarniskat puolestaan mahdollistavat raskaampien legioonalaisaseiden käytön. Kallis sekä ostaa että ylläpitää.

Voimamiekka - Yleisnimitys erilaisille voimahaarniskojen leikkaamiseen tarkoitetuille teknisille miekanomaisille ratkaisuille. Pääsääntöisesti näyttäviä ja toimivia ratkaisu, mutta myös sotkuisia ja meluisia. Tekninen luotettavuus usein myös heikohko.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped