Barrayarin galaktisen liikenteen keskus

Väkiluku: n 170 miljoonaa.
Sijainti: Barrayarin, Sergyarin, Polin ja Rho Cetan risteyksessä
Pintarakenne: Kallioista autiomaata
Päivän pituus: 20 h

Komarr sijaitsee viisi päivää ja viisi hyppyä pääplaneetta Honorikselta. Muut merkittävät suunnat ovat Sergyar (3 päivää ja 2 hyppyä), Pol (osa Hegenin Liittoa Aslundin ja Vervainin planeettojen kanssa) ja Rho Ceta (osa Cetagandan imperiumia). Sijaintinsa vuoksi Komarr on imperiumin kaupan keskus ja strategisesti imperiumille elintärkeä.

Komarrin väkiluku on noin 170 miljoonaa. Väestö asuu enimmäkseen 10-20 miljoonan asukkaan kuplakaupunkeissa. Terraformaation tuloksena viimeiset kolmisenkymmentä vuotta kaupunkien ulkopuolella on voinut hengittää ilman erityisvälineitä, ja terraformaatio keskittyy nyt enemmän maanperän muokkaamiseen. Planeetalla ei ole kotoperäistä kasvustoa.

Komarr on alunperin maasta käsin asutettu itsenäinen siirtokunta, jonka Barrayar miehitti jo yli sata vuotta sitten, ja merkittävä osa planeetan väestöstä kokeekin itsensä barrayarilaisiksi. Itsenäisyysmielisyys elää kuitenkin vahvasti ja on purkautunut useampia kertoja pieninä kapinoina ja terrorina "miehittäjiä" kohtaan.

Tasavallan kaatumisen jälkeen ja uuden keisariajan alettua Komarriin vakiintui entistäkin aggressiivisempi sissiliike, jonka vahvuus on vähintään joitain tuhansia, todennäköisemmin kymmeniä tuhansia. Käytännössä sissijärjestöjä lienee useita, yksityiskohdista tietää harva. Joka tapauksessa sissien taktinen osaaminen ja aseistus on jo niin vahvaa, että Komarrissa käydään ajoittain avoimia maataisteluita barrayarilaisia legioonia vastaan.

Poliittisesti Komarr on tiukasti senaatin alaisuudessa alaisuudessa. Komarrilla on oma senaattinsa, mutta tulenarasta poliittisesti tilanteesta johtuen sen on hyvin vaikea saada päätöksiään tehtyä ja hyväksytettyä.

Komarrilla on omat planeetalliset poliisivoimat, mutta ei armeijaa. Virallisesti komarrilaiset ovat tasavertaisia barrayarin imperiumin kansalaisia. Käytännöt vaihtelevat.

Merkittävintä poliittista ja sotilaallista valtaa käyttää senaatin alaisuudessa toimiva imperiumin armeijan päämaja. Päämajan johtamat joukot ovat barrayrilaiseen tapaan lähinnä senaattorien henkilökohtaisia legioonia.

Komarrilla Honoriksen kaltainen palkattomissa palvelussuhteissa elävä alaluokka on suhteellisen pieni. Suurin osa väestöstä on jonkinasteista keskiluokkaa. Komarrilla on oma erillinen yläluokkansa, joka tosin on menettänyt suuren osan vallastaan ja vauraudestaan imperiumin senaattorisukujen otettua haltuunsa suurimman osan imperiumin kaupasta.

Päivän pituus Komarrilla on noin 20 tuntia.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped