Ruvok Dorha

"Hieman" tyylitelty maalaus Ruvokista, minkä eräs taiteellisesti lahjakas Sczarni teki.

Nam nam, hyvää puoliörkkiä!

Male Half-Orc Brawler 3 / Barbarian 1
N Medium Humanoid (Human, Orc)
Player Sazmo


Init +2
Senses Perception +8


AC 22, touch 13, flat-footed 20; (+7 armor, +2 Dex, +2 shield, +1 deflection)
hp 47 (1d12+3d10+8+3)
Fort 7, Ref 5, Will 4
Special Defenses Martial Maneuvers (1/day), Orc Ferocity, Maneuver Training (+1 to CMD vs. grapple)


Speed 30 ft.
Melee unarmed strike +8 (+6/+6) (1d6+3/x2)
Melee longsword +7 (1d8+3/19-20/x2)
Melee whip CMB:+7 (trip, disarm)
Ranged light crossbow +6 (1d8/19-20/x2)
Special Attacks Martial Maneuvers (1/day); Enforcer [free demoralize when dealing nonlethal damage, lasts for rounds equal to damage dealt], Brawler's Flurry (Two-Weapon Fighting), Rage (6 rnds/day), Maneuver Training (+1 to grapple)


Str 17, Dex 14, Con 14, Int 13, Wis 12, Cha 10
Base Atk +4; CMB +7; CMD 19 (20 vs. grapple)
Feats Campaign house rule bonus feats: Power Attack, Combat Expertise, Deadly Aim; Enforcer, Improved Unarmed Strike [bonus], Weapon Focus (unarmed strike) [bonus], Iron Will
Skills Acrobatics +8 (3), Climb +7 (1), Intimidate +10 (4), Knowledge (history) +5 (1), Knowledge (local) +8 (1), Perception +8 (4), Ride +6 (1), Sense Motive +8 (4), Survival +5 (1)
Traits Conspiracy Hunter [+1 Knowledge (local), class skill], Brute [+1 Intimidate]
Languages Taldan, Orc, Varisian
SQ Intimidating [+2 Intimidate], Darkvision 60 ft., City-Raised [+2 Knowledge (local), Proficiency: longsword, whip], Orc Ferocity, Orc Blood, Martial Maneuvers (1/day), Martial Training, Unarmed Strike, Brawler's Flurry (Two-Weapon Fighting), Rage (6 rnds/day), Fast Movement, Maneuver Training (grapple)


On person longsword, whip, light crossbow, bolts (20), +1 breastplate, ring of protection +1, heavy wooden shield, traveler's outfit, manacles, potion (CLW), spring-loaded wrist sheath, potion (Shield of Faith), potion (CSW), alchemist's fire
In Backpack crowbar, waterskin, flint and steel, 3 x torch, hemp rope (50 ft), studded leather
Wealth 873 gp 1 sp 7 cp
Encumbrance lb. without backpack, lb. with backpack (86 lb. light/173 lb. medium/260 lb. heavy)


Notes

Ruvok on syntyperäinen Wiscrani (eli westcrownilainen). Ison kaupungin melskeissä saavat puoliörkitkin olla suht rauhassa ja muodostaa oman yhteisönsä, jossa Ruvok syntyi kolmantena lapsena viidestä puoliökkivanhemmilleen. Yhteisön laajennetussa perheessä Ruvok varttui aika mukavissa oloissa, jotka valmensivat tosin aika perinteiseen "vuokrattu lihas" -työuraan (yhteisössä oltiin realisteja).

Ura on ollut lähinnä portsarin ja vartijan hommia, maustettuna velanperinnällä. Parhaana ja pitkäaikaisimpana työnantajana on ollut Sczarni, ja bonuksena pääsi oppimaan vielä varisian kielenkin. Muutenkin Ruvok on aika terävä kaveri ja käyttää tarvittaessa hyväksi toisten ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped