Xeorn

Muumion viini oli tuhkaa vain!

Xeorn
Male centaur cleric of Cayden Cailean 4
CN Large monstrous humanoid
Init +1; Senses low-light vision; Perception +9


Defense


AC 14, touch 10, flat-footed 13 (+4 armor, +1 dexterity, -1 size)
hp 31 (4d8+4)
Fort +5, Ref +2, Will +8


Offense


Speed 50 ft.
Melee +1 morningstar +7 (1d8+5)
:longspear +6 (1d8+6/×3)
:dagger +6 (1d4+4/19-20)
Ranged heavy crossbow +3 (1d10/19-20)
:javelin +3 (1d6+4)
Space 10 ft.; Reach 5 ft.
Special Attacks channel positive energy 6/day (DC 15, 2d6)
Cleric Spells Prepared (CL 4th; concentration +8 or +12 with combat casting)
:2nd—bull's strength, communal protection from evil, unprepared slot & remove paralysis D
:1st—bless, divine favor, liberating command, unprepared slot & longstrider D
:0 (at will)—create water, guidance, light, stabilize
:D Domain spell; Domains Liberation, Travel


Statistics


Str 18, Dex 12, Con 12, Int 5, Wis 18, Cha 16
Base Atk +3; CMB +8; CMD 19 (23 vs. trip)
Feats Combat Casting, Power Attack, Selective Channeling
Traits conspiracy hunter, dangerously curious
Skills Diplomacy +7, Knowledge (religion) +1, Perception +9, Sense Motive +8, Use Magic Device +11
Languages Common, Sylvan
SQ agile feet (7/day), liberation (4 rounds/day)
Combat Gear potion of barkskin, potion of bear's endurance, potion of cure light wounds (3), potion of cure serious wounds, potion of remove disease, scroll of dispel magic, scroll of remove curse, scroll of remove disease (x2), wand of cure light wounds (42 charges), wand of cure serious wounds (? charges), holy water (2); Other Gear mwk chain shirt, buckler, +1 morningstar, crossbow bolts (20), dagger, heavy crossbow, javelin (5), longspear, shifter's headband (+2 wis), secretive silver holy symbol of Cayden Cailean, saddlebags, silk rope (100 ft.), spell component pouch, unknown wand (sessio 7, pormestarin kartanosta), 54 gp, 5 sp


Special Abilities


Agile Feet (7/day) (Su) For 1 rd, you ignore difficult terrain.
Cleric Channel Positive Energy 2d6 (6/day, DC 15) (Su) Positive energy heals the living and harms the undead.
Cleric Domain (Liberation) Granted Powers: You are a spirit of freedom and a staunch foe against all who would enslave and oppress.
Cleric Domain (Travel) Granted Powers: You are an explorer and find enlightenment in the simple joy of travel, be it by foot or conveyance or magic. Increase your base speed by 10 feet.
Combat Casting +4 to Concentration checks to cast while on the defensive.
Low-Light Vision A creature with low-light vision can see twice as far as a human in starlight, moonlight, torchlight, and similar conditions of dim light.
Liberation (4 rounds/day) (Su) Act as if you had freedom of movement for 4 rounds/day.
Power Attack -1/+2 You can subtract from your attack roll to add to your damage.
Scroll of remove disease (CL 5th) Add this item to create a scroll with spells on it.
Scroll of restoration, lesser (x2) (CL 3rd) Add this item to create a scroll with spells on it.
Selective Channeling Exclude targets from the area of your Channel Energy.
Shifter's headband (+2 Wis) +1 CL for polymorph spells.


Oletuksia
1.) Illalla, jos "Enhance Water" loitsu on käyttämättä, Xeorn käyttää sen täyttäen hopeisen tuoppinsa. Tähän seremoniaan hän kutsuu myös muita, sitä mukaan kun pystyy täyttämään useampia tuoppeja (1 tuoppi/lvl).
2.) Valmistelee uudet loitsut iltamyöhään uutta päivää suunnitellen, messuten ja alkoholia naukkaillen.
3.) Loitsiessaan ja rukoillessaan Cayden Caileania, käyttää sylvanin-kieltä ellei ole luotettavien ystävien kanssa ei-julkisessa paikassa.
4.) Tarjoutuu vapaaehtoisesti ottamaan muiden kantamuksia laukkuihinsa.
5.) Ei anna itseään käytettävän ratsuna kuin poikkeusolosuhteissa.
6.) Nukkuu seisaallaan


Notes
Xeorn hylkäsi jo vuosia sitten centaurheimonsa katkerissa tunnelmissa, mielessään kulta ja kunnia jota Cheliaxiassa oli luvattu fyysisistä töistä, jotka sopivat erityisen hyvin vankkarakenteisille centaureille. Neljän vuoden palveluksen jälkeen Westcrownin vartiostossa - Rundottarina, Xeorn kuitenkin katkerasti joutui toteamaan tulleensa lupausten ja oman kunnianhimonsa pettämäksi. Ilman etenemismahdollisuuksia ja ala-arvoisessa asemassa centaurin henki oli aina se, joka ensin oli uhrattavissa kantaväestön edustajien sijaan.

Erinäisten tapaturmien ja sattumusten jälkeen, jotka surmasivat harvat Xeornin centauri toverit ja saivat Xeornin riitautumaan esimiestensä kanssa - Xeorn erosi virastaan. Hän otti viimeisen palkkansa ja katosi juopottelemaan Westcrownin hämyisimpiin kuppiloihin. Tätä jatkui viikkokausia, kun Xeorn vuoroin raivosi ja vuoroin surkutteli katalaa kohtaloaan. Lopulta rahat olivat loppu, mutta kolpakon pohjalta löytyi kuin löytyikin kultahippu! Se ilmeni johdatuksen muodossa Cayden Caileanin uskoon ja asemana jumalan aisankantajana.

Valitettavasti Cayden Caileanin palvonta ei ole Cheliaxiassa hyväksyttävää, joten Xeorn on painattanut pyhän merkin hopeisen kolpakkonsa kylkeen, jota hän kantaa aina arkisesti vyöllään. Nyt edessä on joko pako Cheliaxiasta tai liittyminen johonkin salamyhkäiseen joukkioon kaupungin varjoissa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped