Rooli-, miniatyyri-, kortti- ja lautapelaaja, joka asuu Tampereella. Omassa peliporukassa toimi pääosin pelinjohtajana mutta nykyään istuu enemmän pelaajana ja antaa muille tilaa johtaa peliä.

Harrastanut roolipelaamista ala-asteen neljänneltä tai viidenneltä luokalta asti, figupelit tulivat mukaan kuvioihin yläasteella. Roolipelaaminen jäi tuolloin taka-alalle mutta lukion jälkeen (ja osittain sen aikana) taas palaillut takaisin roolipelaamisen pariin. Viime vuodet ovat menneet lähinnä Pathfinder RPG:tä pelatessa ja seikkailupolkuja tutkiessa. Kiinnostusta suomalaisiin peleihin ja tarinapeleihin löytyy myös Pathfinderin ohella.

Ikää 30 vuotta, koulutukselta sosionomi (AMK) ja kirkon nuorisotyönohjaaja.

Kuollut blogi: Never Play Poker with GM

Kampanjat

Aktiiviset

Kesken?

Tulossa..

Päättyneet

Reach Cleric

Human Cleric
Lawful? Good? Medium Humanoid
Campaign


Init +6
Senses Perception +


AC , touch , flat-footed ; (+ armor, + Dex)
hp 19 (2d8+6)
Fort +5, Ref +2, Will +6
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Longspear +5 (1d8+6/x3)
Melee Morningstar +5 (1d8+4/x2)
Ranged Sling +3 (1d4+4/x2)
Ranged
Special Attacks


Spells prepared (Concentration +5, CL 2)
1st (3+d): bless (2), comprehend languages, protection from evil
Orisons: create water, detect magic, light
Domains: Tactics? & Good?


Str 18, Dex 15, Con 15, Int 13, Wis 16, Cha 11
Base Atk +1; CMB +5; CMD 17
Feats Combat Reflexes, Improved Initiative
Skills Acrobatics +4 (2), Know (planes) +5 (1), Know (religion) +5 (1), Perception +8 (2), Sense Motive +7 (1), Spellcraft +5 (1)
Languages Common, Celestial
SQ Aura (lawful good?), Channel Energy (3/d, 1d6, dc 11)


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped