Theresa Kurjenjalka

Pelastettuaan kotikylänsä Belhaimin suurelta uhkalta, Theresa oli hieman risteyksessä elämänsä kanssa. Kylä tuntui yhtäkkiä kovin pieneltä, parransänki poskella oudolta ja tavoitteet elämältä puuttuivat, kostettuaan isänsä kuolemankin seikkailun aikana. Ainoa tie vaikutti olevan matkustaminen pois. Ennen suuria voitonjuhlia, Theresa hyvästeli nopeasti äitinsä, pyysi Maffeita seuraamaan häntä matkallaan ja poistui kylästä hipihiljaa metsän läpi. Maine ja kunnia ei ollut häntä varten, eikä hän halunnut asettautua pedestaalille, kuten muut toverinsa. Hänen tehtävänsä oli täytetty. Ehkäpä uusi tehtävä nostaa päätään matkallaan.

Female Human Ranger [Hooded Champion] 6
CG Medium humanoid (human)


Init +6 (+8 in forests)
Senses Perception +10


AC 18, touch 14, flat-footed 14; (+4 Armor, +4 Dex)
hp 58 (6d10+con+fc)
Fort +8, Ref +10, Will +4


Speed 30 ft
Ranged +1 Keen Composite Longbow +12/+7 (1d8+3), Deadly Aim +10/+5 (1d8+7)
Ranged Rapid Shot +10/+10/+5 (1d8+3), Deadly aim +8/+8/+3 (1d8+7)
Melee Mithral Dagger/Mwk Cold Iron Longsword +9/+4 (1dx+2) PA +7/+2 (1dx+6)
Melee +1 Scimitar +9/+4 (1d6+3) PA +7/+2 (1d6+7)
Special Attacks Favored Enemy (Dragon) +2/+2, Big Game Hunter +1/+2 on Large and bigger creatures


Deeds
Panache: 4, regained by scoring critical hits and killing blows with a bow (your hd or higher)

Dead Aim (Ex): At 1st level, the hooded champion can spend 1 panache point when making a single ranged attack (not a full attack) with a bow to make a ranged touch attack instead. The target must be in the bow's first range increment.

Derring-Do (Ex): At 1st level, a hooded champion can spend 1 panache point when she makes an Acrobatics, Climb, Escape Artist, Fly, Ride, or Swim check to roll 1d6 and add the result to the check. She can do this after she makes the check but before the result is revealed. If the result of the d6 roll is a natural 6, she rolls another 1d6 and adds it to the check. She can continue to do this as long as she rolls natural 6s, up to a number of times equal to her Dexterity modifier (minimum 1).

Dodging Panache (Ex): At 1st level, when an opponent attempts a melee attack against the hooded champion, she can as an immediate action spend 1 panache point to move 5 feet; doing so grants the hooded champion a dodge bonus to AC equal to her Charisma modifier (minimum 0) against the triggering attack. This movement doesn't negate the attack, which is still resolved as if the hooded champion had not moved from her previous square. This movement is not a 5-foot step; it provokes attacks of opportunity from creatures other than the one who triggered this deed. The hooded champion can perform this deed only while wearing light armor or no armor, and while carrying no heavier than a light load.

Kip-Up (Ex): At 3rd level, while the hooded champion has at least 1 panache point, she can stand up from prone as a move action without provoking an attack of opportunity. She can stand up from prone as a swift action instead by spending 1 panache point.

Hooded Champion's Initiative (Ex): At 3rd level, while the hooded champion has at least 1 panache point, he gains a +2 bonus on initiative checks. Also, if he has the Quick Draw feat, his hands are free and unrestrained, and his weapon isn't hidden, then he can draw a single bow as part of the initiative check.


Favored Terrain (Forest): The ranger gains a +2 bonus on initiative checks and Knowledge (geography), Perception, Stealth, and Survival skill checks when she is in this terrain. A ranger traveling through her favored terrain normally leaves no trail and cannot be tracked (though she may leave a trail if he so chooses).
Terrain Bond (Ex): At 4th level, Theresa forms a bond with the land itself, enabling her to direct others in such terrain. When in her favored terrain, the ranger grants all allies within line of sight and that can hear her a +2 bonus on initiative checks and Perception, Stealth, and Survival skill checks. Also, as long as they travel with her, the ranger's allies leave no trail and can't be tracked. The ranger can choose for the group to leave a trail, or even specific members of the group to leave a trail if she so desires. This ability replaces hunter's bond.


Spells
1st (2/day): Resist Energy, Gravity Bow


Str 14, Dex 18, Con 14, Int 10, Wis 12, Cha 14
Base Atk 6; CMB 8; CMD 22
Feats Precise Shot, Extra Panache, Rapid Shot, Weapon Focus (Bows), Big Game Hunter, Improved Precise Shot
Skills (7/lvl) Acrobatics +9 (1), Climb +6 (1), Craft (Bows) +9 (6), Diplomacy +11 (6), Intimidate +6 (1), Knowledge (Nature) +7 (4), Linguistics +2 (2), Perception +10 (6), Stealth +13 (6), Survival +11 (+3 to track) (6), Swim +6 (1)
Traits Reckless (Acrobatics +1, always a class skill), Forest Guide (+1 survival, diplomacy always a class skill)
Languages Common, Draconic, Abyssal


On person +1 Studded leather, +1 Keen composite longbow (+2), 1 Dragon slaying arrow, 10 +1 Dragon bane arrows, 20 blunt arrows, 40 arrows, 20 cold iron arrows, 20 silver blanched arrows, 5 ghost-salted arrows, 2 acids, silk knotted rope 50ft, 5 durable adamantium arrows, grappling hook, Mithral Dagger, Wand of Cure Moderate Wounds (25), Slippers of Spider Climbing
In backpack Hooded lantern, oil (5), compass
In Camp Survival kit, 5 oil, 5gp worth of camping stuff.
Wealth 0gp
Encumbrance Light


Suhtautuminen muihin hahmoihin
Yleisesti: Olen alkanut ymmärtään näitä seikkailijoita hieman paremmin. Heitä ei motivoi raha (ainakaan kovinkaan paljon) ja tuntuvat haluavan kylän parasta. He ovat suorittaneet asioita ilman toiveita palkkiosta, ajatelleet asioista hyvin ja tuntuvat hyviltä henkilöiltä. Uskalsin paljastaa heille nimeni ja vähän syitä piilotteluuni. Se on enemmän kuin monelle muulle.

Rakki: Hän on kovin kokematon nuori mies, näyttää pelottavalta mutta rinnassa sykkii lempeä ja arka sydän. Hän on minun suosikkini näistä uusista tovereista, sillä hän myös arvostaa metsää ja luontoa, haluaa suojella viattomia ja on metsästänytkin kanssani. Tapamme metsästää eroavat kyllä suuresti, minä hiivin ja ammun kaukaa kun hän juoksee saaliin kimppuun ja tappaa sen käsillään. Toivottavasti pääsen vielä uudestaankin hänen kanssaan metsään ja leiritulen äärelle. Alastomuus tuntuu olevan hänelle iso asia, ei uskalla katsoa edes alastomia varjo(?)olentoja. Toivottavasti hän oppii itsevarmuutta, joku henkilö saisi hänestä hienon puolison.

Erkyyl: Seikkailuidemme aikana olen oppinut ymmärtämään Erkyyliä kaikkein vähiten. Meillä ei ole oikeastaan mitään yhteistä, sillä hän arvostaa kalliita vaatteita ja asioita, kun itse pukeudun käytännöllisesti ja en välitä kuin oleellisista. Hän tuntuu aidosti kuitenkin haluavan auttaa, ja tuntuu tietävän asioista paljon. Olemme päätyneet tiuskimaan hänen kanssaan useita kertoja, mutta asiat ovat kuitenkin vielä hyvin.

Vaino: Vaino koki loppunsa sen kamalan epäkuolleen kynsissä. Tulen aina muistamaan hänen uhrauksensa, kun hän antoi vihollisen raadella hänet alas, jotta minulla olisi mahdollisuus kaataa olento ja pelastaa muut kumppanimme. Harmittaa etten ehtinyt tutustua häneen paremmin, mutta tulen kaipaamaan hänen siunauksiaan ja hänen kanssaan luonnosta puhumisesta. Lepää rauhassa.


Historia IS HIDDEN LOL


Theresa on ollut kylästä poissa viitisen vuotta. Ollessaan 16-vuotias hän oli taitava metsästäjä ja eränkävijä, kenties jonkun oppipoika. Hän koki olevansa niin hyvä työssään, että usein meni yksin metsään. Kerran jonkun kyläläisen nuori tytär seurasi Theresaa metsään. Sen sijaan että hän olisi vienyt tytön takaisin kylään, hän päätti yrittää opettaa tätä innokasta tyttöä. Villipeuran väijytys meni kuitenkin pieleen, ja Theresan virheen takia tämä lapsi kuoli. Hän kantoi ruumiin kylään, kertoi itku kurkussa mitä tapahtui ja sai lapsen vanhempien vihat päällensä. Muu kylä suhtautui asiaan vähän paremmin ja tajusivat että kyseessä oli vahinko.

Theresa koitti elää kylässä, mutta koki näiden vanhempien vihat liian suurena taakkana. Hän ei voinut kävellä rauhassa missään, kun aina kuiskailtiin. Lopulta mitään sanomatta hän pakkasi tavaransa, vei vanhemmiltaan selviytymisvälineitä ja karkasi kauas pois. Metsän vaarat osoittautuivat aina liian suuriksi ja hän päätyi aina kylän lähistölle.

Kerran ensimmäisen vuoden aikana joku muu metsästysseurue oli pulassa. Hän koki vieläkin häpeää, muttei voinut jättää vanhoja tuttuja pulaan. Hän karkoitti susilauman pois ja pelasti porukan. Seurueelle ei koskaan paljastunut että kuka heidät pelasti, ja tämän jälkeen Theresa on aina ollut paikalla kun joku kyläläisistä on ollut pulassa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped