Vaino RIP in piece

Vaino on kuollut, kauan eläköön Dispater!

"Vaino oli monitahoinen haltia. Hän oli yhteydessä luontoon, eli askeettisesti ja arvosti pieniä asioita. Hän tiesi paljon asioita, ilmeisesti luonto välitti nämä tiedot. Hän oli mukava kumppani, aina valmiina auttamaan ja tarjoamaan rohkeutta taistelussa siunausten myötä. Minua harmittaa, etten päässyt tutustumaan häneen paremmin, ja tulen taistelemaan hänenkin puolesta paremman tulevaisuuden puolesta. Toivottavasti löydät rauhan tuonpuoleisesta." - Theresa

"Dispater"


Enari Aitholmi

Male Human Sorcerer (Imperious) 4 (favored class sorcerer: +4 hp)
N Medium humanoid (human)


Init +8
Senses Perception +1


AC 12, touch 12, flat-footed 10 (+2 Dex, +0 armor)
hp 26
Fort +1, Ref +3, Will +6
Class: +1, +1, +5
Ability: +0, +2, +1


Speed 30 ft
Melee dagger +2, d4, x2
Ranged


Str 11, Dex 14, Con 10, Int 12, Wis 14, Cha 18
Base Atk +2; CMB +2; CMD 14


Spells

 • 0: Detect Magic, Read Magic, Light, Mage Hand, Breeze, Prestidigitation
 • 1st 7/day: Moment of Greatness, Magic Missile, Mage Armor, Burning Hands
 • 2nd 4/day: Scorching Ray

Skills

 • Appraise 9 [4]
 • Bluff 11 [4]
 • Intimidate 11 [4]
 • Knowledge (arcana) 9 [4]
 • Spellcraft 9 [4]
 • Use Magic Device 11 [4]

Languages Common, Draconic, Abyssal


Traits

 • Rich Parents
 • Reactionary

Feats

 • (lvl 1) Improved Initiative
 • (lvl 1) Toughness
 • (lvl 3) Combat Casting

Special qualities and class abilities


Wealth 648,52 gp

Encumbrance lb. (or less light, -lb. medium, -lb. heavy)


Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped