Vedos 036

Harhapolku

Terät ja Säröt

Harhapolun kehitys lähti liikkeelle ajatuksesta: "Toimisikohan hahmonluonti paremmin, jos pelaajat saisivat supervoimia hahmoilleen vain antamalla muiden pelaajen luoda hahmolleen ongelmia, haasteita tai vaikka luonteenpiirteitä". Tästä ajatuksesta syntyneet terät ja säröt osoittautuivat oivalliseksi mekaniikaksi, niin hahmonluonnissa kuin pelitilanteissakin.

Mistä on kyse

Harhapolussa luonteenpiirteitä, heikkouksia, ihmissuhteita ja muita hahmoa syventäviä seikkoja käsitellään säröinä(1). Hahmon säröt ovat voimavaroja, joiden hyödyllisyys on kyseenalaisempi kuin vaikkapa taustojen tai erikoisiuksien. Säröistä jokaista voi käyttää kerran pelissä tai pelikerrassa ja se antaa hahmon pelaajalle yhden särönopan lisää haasteeseen.

Huom. Pikasäännöistä ei löydy teriä, säröjä tai särönoppia. Niiden mukaisesti säröt ovat aina erikoisuuksia tai taustoja ja teriä ei ole ollenkaan.

Särönoppia saa käyttää vain tilanteissa, joissa kyseisestä säröstä voisi olla hyötyä hahmolle. Varsinkin heikkouksien kanssa näiden tilanteiden löytäminen ei aina ole yksinkertaista. Käytännössä helpointa on lähteä miettimään särön vaikutusta hahmon elämään, ja etsiä sieltä särön kanssa elämisestä syntyneitä taitoja, kykyjä ja tietoja. Esimerkiksi parantunut uhkapeluri voisi tunnistaa uhkapelitilanteet ja hahmottaa niihin liittyvät riskit muita paremmin, mutta hänen aikaisempi tai uusimista odottava heikkoutensa saattaa tehdä hänet sokeaksi riskien vaikutukselle.

Särönoppien isot luvut (onnistumiset) lasketaan kuten taustoista, erikoisuuksista jne. saatavilla nopilla. Jokainen särönopasta saatu ykkönen kuitenkin vähentää yhden heitetyistä isoista, särön kaksinaisen luonteen korostamiseksi. Särönoppia saa lisätä heittoon alkuperäisten noppien heiton yhteydessä, tai niiden heiton jälkeen, niin kauan kuin käyttämättömiä säröjä tai teriä

Jos hahmo epäonnistuu teossaan särönoppien vaikutuksesta, pelaajan tai pelinjohtajan kannattaa ottaa heitossa käytetyt säröt ja terät huomioon tilanteen lopputuloksia kuvailtaessa.

Pelaajalla on mahdollisuus heittää ylimääräistä noppaa myös silloin, kun hänen hahmonsa on valmistautunut tilanteeseen erityisen hyvin, käyttää poikkeuksellisen hyviä työkaluja tai on muuten erityisessä etulyöntiasemassa. Tällaista tilapäistä ja tilannekohtaista etua kutsutaan pelissä teräksi. Teriin perustuvat lisänopat toimivat samalla tavalla kuin särönopatkin, mutta pelaaja voi vedota kuhunkin terään vain kerran pelin aikana. Pelinjohtajan tehtävä on lisäksi arvioida, sopiiko pelaajan ehdottoma terä todella tilanteeseen.

Taktisesti haastavassa tai muuten hyvin valmistellussa tilanteessa terää kannattaa merkata erillisellä esineellä, kuten vaikkapa pokerin jakajan merkillä. Tälläisessä tilateessa haasteita saattaa olla useita, ja ylimääräisen, mutta kertakäyttöisen edun esiintuomen fyysisellä esineellä parantaa usein pelin tunnelmaa ja korostaa tilanteen jännitteitä.

Säröt hahmonluonnissa

Jos pelissä käytetään säröjä, seuraavat lisäsäännöt koskevat hahmonluontia:

  1. Pelaaja voi valita hahmolleen särön vapaasti taustan valitsemisen sijaan.
  2. Aina pelaajan valitessa hahmolleen erikoisuuden tai kyvyn, muut pelaajat valitsevat hahmolle yhden särön.

Muiden pelaajien valitsemat säröt antavat usein hahmoon odottamatonta väriä ja syvyyttä. Säröt eivät kuitenkaan saa kumota, rikkoa tai pilata hahmon konseptia tai taustoja, ja hahmon pelaaja saa vaatia muita pelaajia keksimään uuden särön, jos hän ei pysty pelaamaan hahmoa särön kanssa tai jos särö ei hänestä sovi hahmon konseptiin.

Valmishahmoja käytettäessä, pelinjohtajan tehdessä hahmot etukäteen jne. poikkeustapauksissa ylläolevat hahmonluontisääntöjä kannattaa muokata tilanteen vaatimusten mukaan. Tyypillisesti hahmoilla kannattaa olla ylläolevan mukaisesti särö jokaista erikoisuutta tai kykyä kohden, jos säröjä käytetään pelissä.

Usein on jos annettu särö ei liity alkuunkaan siihen erikoisuuteen tai kykyyn, jonka hintana se toimii. Hauskoilla, erikoisilla ja hahmoa uuteen suuntaan muokkaavilla säröillä, hahmonluonti lähtee helposti luoville ja hedelmällisille poluille.

Esimerkkejä säröistä

Sairaanloisen taikauskoinen, pelkää pimeää tai allerginen hopealle ovat hyviä esimerkkejä ominasuuksista, jotka toimivat parhaiten säröinä. Sairaanloisen taikauskoinen voisi ottaa särönopan vaikkapa yliluonnollista ilmiötä tutkittaessa, hänen taikauskonsa parantaessa hänen valmistautumistaan tilanteeseen. Samaan tapaan pimeää pelkäävä voisi käyttää särönoppaa etsiessään taskulamppua rikospaikkaa tutkittaessa.

Ei voi ylittää (omasta toimestaan) juoksevaa vettä, Menettää voimansa auringonvalossa ja aavistaa vaarat ennalta voisivat kaikki toimia maagisempaan astelmaan sijoittuvassa pelissä säröinä. Vaikka ne kuulostavat enemmän kyvyiltä tai lisäsäännöilät - olisi niistä kaikista hyvä antaa myös särönoppa tilanteissa - joissa niistä voisi olla hyötyä. Eritoten viimeinen esimerkeistä, aavistaa vaarat ennalta, on mielekkäämpi särönä kuin kykynä - koska ennakkoon toimivat kyvyt tekevät pelaamisesta erittäin hankalaa.

Chen never knew how people could tell; it must be something behind his eyes, some inner darkness that revealed his close association to the worlds beyond this world. When younger he had spent hours peering into the mirror, trying to detect what it was that made people so afraid, but even to to himself his round, ordinary face seemed as bland and impressive as the moon.

--Snake Agent, Liz Williams.

Yllä oleva lainaus kuvaa erinomaisesti säröä ja siitä miten se voisi toimia Harhapolussa. Chenin silmät paljastavat kaikille asioista tietäville, hänen käyneen toispuolen ja tehneen jotain toispuolisen maailman kanssa. Hän ei siis voi salata sitä vaikka siitä olisi joskus hyötyä. Toisaalta, katse häneltä riittää pelottamaan säikyimmät näistä asioista tietävät pois tieltä, ja saa suuren osan rohkeammista avaamaan ovensa hänelle muutamalla uhkauksella.

Alaviitteet

  1. Osa Harhapolun aikaisemmista versioista käyttää termejä terä ja särö tästä vedoksesta poikkeavalla tavalla. Kaikki aikaisempien versioiden hahmoon kirjatut terät ja säröt ovat tämän version mukaisesti säröjä.

Harhapolku 036 / Terät

Mekanismin wiki