Kesken

Harhapolku

Salattu Todellisuus

Salatulla todellisuudella tarkoitetaan tavallisesti Harsoa, Kaikuja ja muita todellisuuden ilmiöitä - jotka ovat tavallisesti nukkujien tavoittamattomissa. Varsinkin Heränneet pitävät myös raakaa todellisuutta osana salattua maailmaa, vaikka sen ja arkitodellisuuden välinen raja onkin häilyvä.

Todellisuuden rajat

Maailma on paljon valtavampi, kuin kukaan osaa kuvitella. Fysiikan lait loppuvat mentäessä riittävän pienelle tai suurelle tasolle, ja rationaalisuus loppuu maailman rajojen tullessa vastaan. Suurin osa ihmisistä sulkee silmänsä näiden rajojen tullessa vastaan. Toisilla ei ole tätä vaihtoehtoa - he ovat ainakin osittain astuneet ulos todellisuuden harhasta - Mayasta.

Maya, harha tai uneksunta on heränneiden ja osan toisista käyttämä nimitys arkitodellisuudelle, jonka rajoja tavallinen kuolevainen ei voi havaita. Tähän luonnonlakeja ja kausaliteettia noudattavaan osaan maailmaa viitataan usein myös luonnollisena todellisuutena - vaikka sen asukkaat eivät tavallisesti pysty havaitsemaan sitä raa'assa muodossaan.

Monet toisista pitävät Mayaa ainoana oikeana ja todellisena maailmana erotuksena Harson kaltaisista epätodellisista osista maailmaa. Näkemys ei ole aivan tuulesta temmattu - vaikka sen todenmukaisuutta olisi vaikea todistaa: Näkymättömässä sodan keskeinen kysymys on se, kuka lopulta hallitsee Mayaa ja sen asukkaita.

Näkemystä Mayasta sinä oikeana todellisuutena vahvistaa myös epätodellisuuden ilmiöiden keskittyminen ihmisen kulttuurin vaikutuspiiriin. Kesyttämättömästä erämaasta ei voi löyttää Harsoa tai kaikuja. Siellä vain Maya on totta.

Kaiut

Kaikki mitä teemme, koemme ja tunnemme - jättää jäljen maailmaan ympärillämme. Joskus tekojemme tulokset näkyvät selkeästi, toisinaan ne taas jäävät täysin huomiotta. Sama koskee Harson esiastetta, Kaikuina tunnettua ilmiötä, jota tavataan emotionaalisesti latautuneista paikoista.

Eräät toisista voivat aistia kaiun vaikutuksen. Se tuntuu eräänlaisena häiriönä tai tunnelatauksena paikassa, jossa on tapahtunut jotakin erikoista. Heränneet pystyvät näkemään nämä samat kaiut katsoessaan paikkaa raakana ilman Mayan peitteitä.

Voimakkaimmat Kaiut liittyvät usein hirmutekoihin, suruun ja katumukseen. Niiden näkeminen tai aistiminen ei ole mukavaa tai terveellistä.

Erittäin voimakkaat kaiut voivat Harsoutua. Kaikki Harso ei kuitenkaan ole syntynyt tällä tavoin.

Harhapolku 036 / Salattu Todellisuus

Mekanismin wiki