(toiminnot)

hwechtla-tl: Nettipäiväkirja 04.10.2020

Kierre.png

Mikä on WikiWiki?
nettipäiväkirja
koko wiki (etsi)
viime muutokset


Lyhyt huomio: ihmisten erilaisen moraaliset periaatteet noudattelevat ihmisten erilaisia moraalisia vaistoja. Ja koska ihmisten vaistot ovat yleensä keskenään ristiriitaisia ne muodostavat kokonaisuuden, jossa on eri tilanteisiin tarkoitettuja selviytymiskeinoja ne eivät muodosta periaatteiksi yleistettyinä eheää järjestelmää.

Esimerkkejä: ihmisillä on vaisto välttää syyllisyyttä. Periaatteeksi yleistettynä sen voisi muotoilla esimerkiksi näin: "jos pystyt vaikuttamaan ja vaikutat siihen, kumpi kahdesta lopputuloksesta tapahtuu, sinun on korvattava vahinko, jonka valintasi aiheuttaa". Mutta periaatteena se usein tarkoittaa, että ihmiset yrittävät olla vaikuttamatta mihinkään, mikä johtaa esimerkiksi heitteillejättöihin.

Ihmisillä on vaisto pyrkiä yhteiseen hyvään. Periaatteeksi yleistettynä sen (tai oikeastaan yhden tavan nähdä yhteinen hyvä) voisi muotoilla näin: "jos sama resurssi voidaan antaa kahdelle, se tulee antaa sille, jolle on siitä enemmän hyötyä". Mutta periaatteena se johtaa myös tilanteisiin, joissa joidenkin ihmisten ihmisarvo (tai henki) jätetään raa'asti huomiotta, koska jossain hyötykatsannossa siitä ei vain ole tarpeeksi hyötyä suhteessa toisten hyötyyn.

Ihmisillä on vaisto antaa kaikille oikeus siihen, minkä he ovat rakentaneet tai mikä on heille vakiintunut. Se luo turvallisuutta ja vähentää riitoja. Mutta jos sen muotoilee periaatteeksi - "resurssi tulee pitää sillä, joka on sen aiemminkin saanut" - se johtaa usein tilanteisiin, joissa ihmiset kärsivät tai jopa kuolevat toisten ihmisten saavutettujen, luovuttamattomien etuoikeuksien vuoksi.

Pointti on se, että mikään näistä ei ole lopullinen vastaus. On mahdollista, että on olemassa yksi moraaliperiaate, josta kaikki muu seuraa, mutta ihmisiä ei vakuuteta johtamalla kaiken toiminnan periaatteita yhdestä lähteestä, vaan valitsemalla monista nyrkkisäännöistä se, joka tuntuu sopivan parhaiten senhetkiseen tilanteeseen. Periaatteita tarvitaan sitten, kun keskustellaan siitä, onko tietty moraalinen asenne tai sääntö edes mitenkään hyvä.

Usein epäilyttäviä tai vaarallisia tekoja perustellaan yleistämällä suunnattomasti jotain periaatetta. Abortin vastustaja saattaa ottaa perheen arvon täysin annetuksi absoluutiksi kiinnittämättä mitään huomiota äidin ihmisoikeuksiin tai lapsen hyvinvointiin. Kansankiihottaja saattaa perustella kansanmurhaa utiliteetilla, yhteisellä hyvällä. Tiukan linjan kapitalistit vetoavat Pareto-optimaalisuuteen periaatteena luokkaerojen ja epäoikeudenmukaisen jaon pitämiseksi yllä.

Oikeudenmukaisinta yhteiskuntaa ei todennäköisesti saada aikaan vetoamalla yhteen periaatteeseen fundamentalistisesti. Oikeudenmukainen yhteiskunta saadaan, kun moraaliperiaatteet tasapainotetaan siten, että niitä yritetään noudattaa kohtuullisessa määrin ja siinä tilanteessa, jossa se vetoaa ihmisten subjektiiviseen oikeudentajuun. Näin säilyy myös moraalisten käsitysten muodostamisen vapaus.


kommentoi (viimeksi muutettu 04.10.2020 00:57)