StarWars-hahmot

Valek Dor

Medium Human (Corellian) Jedi 5
Force 7
Init +9; Senses Perception +9
Languages Basic, High Galactic


Defenses Ref 18 (flat-footed 16), Fort 16, Will 18
hp 54; Threshold 16


Speed 6 squares
Melee lightsaber +8 (2d8+3)
Ranged hvy blaster pistol +1 (3d8+2)
Base Atk +5; Grp +7
Force Powers Battle Strike (3), Force Disarm, Force Thrust, Move Object


Abilities Str 12, Dex 15, Con 10, Int 12, Wis 15, Cha 14
Talents Block, Deflect, Force Pilot
Feats Force Sensitive, Force Training (2), Quick Draw, Weapon Finesse, Weapon Focus (lightsabers), Weapon Proficiency (lightsabers), Weapon Proficiency (simple weapons)
Skills Initiative +9, Perception +9, Knowledge (Galactic lore) +8, Use the Force +9
Possessions lightsaber (1 kg), blaster pistol, blaster carbine, short-range comlink (0,5 kg), medpac (1 kg), all-temperature cloak (1,5 kg), aquata breather (0,2 kg), bandolier (2 kg), mesh tape (0,5 kg), 4 knives (4 kg), utility belt, 385 Republic dataries.

Valek Dor on corellialainen jedi. Hänen herkkyytensä Voimalle havaittiin jo nuorella iällä ja hän ei muista muuta perhettä kuin jedien ritarikunta. Kuten Corellian jedeillä oli tapana, padawaniksi noustuaan Valek vietti suurimman osan ajastaan Corelliassa. Hänen mestarinsa oli jediritari Kogan Sare. Kun Corellia sulki rajansa separatistikriisin aikana, olivat Valek ja hänen mestarinsa niiden jedien joukossa, jotka lähtivät planeetalta Coruscantiin.

Valek Dor oli mestareineen miehistönkuljetusaluksessa matkalla rintamalle muiden jedien kanssa kun keisari Palpatine antoi käskyn 66. Kogan Sare kuoli urhoollisesti ja vain Valek Dor, arkanialainen padawan Yara Vandrayk sekä Caleb Hall selvisivät pelastuskapselissa pakoon koko aluksen räjähtäessä tulipallona.

Lopulta he päätyivät corellialaisen rahtialuksen, Uuden mahdollisuuden reitille ja salakuljettajien pelastamaksi. Valitettavasti salakuljettajat eivät uskoneet Valekin ylevää puhetta tasavallan edusta vaan heittivät padawanit putkaan odottamaan, että heidät voitaisiin myydä keisarin kätyreille. Samassa putkassa oli myös palkkionmetsästäjä Merioon Aalto.

Aluksen telakoitua Sel Zonnin avaruusasemalle, kolme jediä ja palkkasoturi tekivät lopulta siirtonsa ja poistuivat aluksesta varusteidensa kera, mennessään levittäen tietoa koko aseman leveydeltä aluksen ruumassa lojuvasta maustelastista. Salakuljettajilla ei ollut aikaa jäädä jahtaamaan karkulaisia yrittäessään suojella lastiaan ja paetessaan itsekin asemalta.

Siitä asti he ovat pitäneet matalaa profiilia asemalla ja odottaneet tilaisuutta paeta kauemmas, tarkkaillen tilanteen kehittymistä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped