Mekanismi

Psyyke < Näkymätön sota > Fraunhofer-BohrAG

Näkymätön Sota

Tai maailma herännein silmin

Tämä luku pyrkii kokoamaan yhteen Harhapolkupelien heränneiden maailmaa yhdistäviä lainalaisuuksia ja perusajatuksia. Niitä ei kannata ottaa mitenkään sitovina, ja monet tiedot on esitetty "pelimaailman tasolla" - eli siten kuin niiden uskotaan tai oletetaan maailmassa, sen asukkaiden puolesta olevan.

Aikaisemmin luku kulki laajennetun rajamaa-asetelman nimellä, ja se on edelleen enemmän laajennus - kuin osa itse peliä. Siten asioita kannattaa lukea suolan kanssa.

Heränneiden maailma


PD Sir John Tenniel (for Alice in Wonderland)

«But I don't want to go among mad people,» Alice remarked.
«Oh, you can't help that,» said the Cat: «we're all mad here. I'm mad. You're mad.»

Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland

Aselepo

Merkittävin heränneitä koskeva lainalaisuus - Aselepo - on kuin Berliinin muuri. Sitä vartioidaan tarkoin, ja sillä on tärkeä symbolinen asema, joka ei kuitenkaan loppujen lopuksi estä vastakkainasettelua tai edistä rauhaa heränneiden keskuudessa.

Aselepo on heränneiden yleisesti noudattama käytäntö, jonka alkuperä on kadonnut heränneiden välisen näkymättömän kylmän sodan synnyttämään valheiden verkkoon. Sen pääkohtien mukaisesti toisen heränneen tarkoituksellinen vahingoittaminen, ja salatun todellisuuden paljastaminen siitä tietämättömille nukkujille - poistavat sopimuksen suoman suojan heränneeltä, jolloin kuka tahansa saa tehdä heränneelle mitä haluaa. Sopimus selittyy parhaiten sen kyvyllä ylläpitää sitä noudattavien salaseurojen ja järjestöjen valtaa yli tietämättömien - ilman avointa taistelua seurojen välillä, vaikka useilla salaseuroista onkin oma selityksensä aselevolle

Lähteestä riippuen, alkuperäinen aselepo pitää oletettavasti sisällään useita eri sääntöjä, jotka ottavat kantaa sen noudattamiseen ja valvontaan. Edellämainittujen yleisten sääntöjen lisäksi sitä ei kuitenkaan tunnusteta läpi heränneiden rivien, muutamia Hunnunvartijain kaltaisia poikkeuksia lukuunottamatta.

Ordo Vellum, tai Hunnunvartijain veljeskunta, katsoo olevansa Aselevon vartija pohjoiseuroopassa. Käytännössä näin ei tietenkään täysin ole, mutta periaatteessa heidän vaikutusvaltansa Britannian, Skandinavian, Ranskan ja Saksan alueella riittää tämän väitteen uskottavuuden säilyttämiseksi.


© vhm alex / The Patient / About art

Toiset

Maagisen koskettamia yksilöitä on aina ollut olemassa. Heistä on käytetty tuhansia nimityksiä kuten lumotut, kirotut tai siunatut. Nykyisenä leimaavia nimityksiä karsastavana aikana, toiset on noussut heränneiden yleistermiksi kuvaamaan näitä yksilöitä.

Aselevon piiriin kuuluvat toispuolisen koskettamat ihmiset ovat heränneiden kannalta ongelmattomia. He ovat, joko salaseurojen jäseniä, tai valjastettu näiden tarkoitusperien ajamiseen. Rajatapauksiksi laskettavat ovat kuitenkin asia erikseen.

Toispuolisen koskettaman, tai toiset eivät kuulu aselevon piiriin sen enempää automaattisesti, kuin näkymättömästä sodasta tietämättömät sivulliset. Heidän on ansaittava Aselevon suoja kontaktiensa, liittolaistensa tai toimiensa kautta. Kun tähän lisätään se, että Aselepo velvoittaa teoriassa jokaisen heränneen vaientamaan rajatapaukset, jotka ovat vinoutuneet valtavirrasta siinä määrin, etteivät enää kuulu joukkoon, ollaan toisten kannalta syvällä puun ja kuoren välissä. Toiset kun eivät usein enää koe olevansa osa arkitodellisuuden yhteiskuntaa ja heränneiden joukkoon heillä ei ole pääsyä.

Kadotetut ovat selkeästi jonkin maagisen siunauksen tai kirouksen koskettamia toisia, jotka aselevon piiriin. Kuitenkaan Kadotettu, joka ei vielä ole löytänyt kaltaistensa yhteisöä - tai joka on siitä ulos ajautunut toimiensa johdosta, ei nauti Aselevon suojaa.

Peleissä esiintynyt sudenmorsianmyytteihin liittyvä toisten sukukunta tunnetaan heränneiden piirissä Pohjan väkenä. Heidän vaikutusvaltansa pohjoismaissa on niin laaja, että heidän katsotaan olevan aselevon piirissä niin pitkään kun he itse ylläpitävät sitä - vaikkeivät he virallisesti Aselepoa noudatakaan.

Rajatapaukset

Kun sinä katsot syvyyteen, silloin myös syvyys katsoo sinuun

Friedrich Nietzsche

Liikaan kykenevien, toisten, lisäksi on koko joukko monenkirjavia rajatapauksia, joiden kuuluminen aselevon piiriin on usein epäselvää. Harsoista, maagisesta tai heränneistä tietävät ovat vain vuorenhuippu tässä joukossa ja samaan tapaan kuin toisten tapauksessa - myös muut rajatapaukset jakaantuvat selkeämpiin ja vähemmän selkeisiin tapauksiin.

Fraunhofer-Bohr AG:n turvallisuusjaoksen pitkälle, mutta varsin selkeästi kommunikoidulle listalle - kuuluu tuhansia nukkujia tai rajatapauksia, joiden FBAG katsoo omalla auktoriteetillaan kuuluvan aselevon piiriin, eivätkä muut heränneet halua parasiittista yrityshirviötä kyseenalaistaa - pelätessään menettävänsä FBAG:n rajateknologian antamat edut.

Kaikkia rajatapauksia ei kuitenkaan suojella heränneiden toimesta. Nämä vähemmän selkeät, mutta hiljaisesti hoidetut tapaukset kokevat usein hyvin ennakoitavan lopun. Useampi suljetun osaston kummia nähnyt on oikeassa, kuin suuri yleisö haluasi uskoa - ja silloin tällöin yhteiskunnan muilla keinoilla eristämät, ovatkin tosiasiassa viattomia talousrikoksiin joista heitä syytetään.

Harso

There are myth-places. They exist, each in their own way. Some of them are overlaid on the world; others exist beneath the world as it is, like an underpainting.

There are mountains. They are rocky places you will reach before you come to the cliffs that border the end of the world, and there are caves in those mountains, deep caves that were inhabited long before the first men walked the earth.

They are inhabited still.

Neil Gaiman - Anansi Boys, Chapter four

Porttikongeissa, joiden ohi ihmiset kävelevät välinpitämättöminä aamuisin matkalla töihin. Nostalgisen kesäauringon lämmittämillä unohtuneilla kerrostalon takapihan kallioilla. Syrjäisen pyörätien sillan alla. Kymmeniä vuosia sitten valtaajien hylkäämän, kummaksuttavan lähellä kaupungin keskustaa sijaitsevan tehdashallin käytävillä. Huomiopiirimme rajamailla, unohdetuissa loukoissa, asuu tie yliluonnollisen todellisuuden kudokseen, jota me emme halua myöntää todeksi.

Heränneiden harsoksi tai harsoiksi kutsuma ilmiö, vaanii ennalta arvaamattomia mielikuvitusrikkaita lapsia, hulluja ja muita maagisen kutsumia yksilöitä arkitodellisuuden reunamilla. Heränneet eivät ole onnistuneet löytämään selkeää lainalaisuutta sille - miltä nämä maailman lavasteiden laidat näyttävät, mitä niissä tapahtuu, tai mitä ne edes ovat. Tai jos ovatkin, on se jäänyt pienen sisäpiirin tietoon.

Siitä onko kyseessä todellisuuden lavasteiden taso vai joukko ihmisten pelkojen ja toiveiden luomia valhetodellisuuksia ei ole mitään konsensusta harsoista tietävien keskuudessa. Tiettyjen heränneiden ja rajatapausten - siis toisten - on kerrottu voivan astua maailman varjoon tai kykenevän kulkenmaan harsosta toiseen. Matkustaen näin käsittämättömiä matkoja muutamalla askeleella. Harsoihin ja niihin liittyviin toisten kykyihin liittyvät "faktat" jäävät kuitenkin aina huhujen asteelle - ja siten niiden totuusarvoon kannattaa uskoa vasta kun näkee.

Yksi merkittävä seikka Harsoista on kuitenkin yleistä tietoa heränneiden piirissä. Varustautumaton, asioista liian vähän tietävä tai muutoin haavoittuvainen sielu ei selviä altistumisesta harsoille ongelmitta. Harsoihin törmänneet heränneet ja rajatapaukset ovat usein melko epätasapainoisia ja mieleltään järkkyneitä yksilöitä huolimatta siitä, että eräät heränneistä väittävät pystyvänsä kulkemaan harsoon ilman pysyviä tai sen suurempia seuraamuksia.

Toispuolinen todellisuus

Tämä luku on tyhjä.

Mekanismi

Viimeinen muokkaus 2009-03-08 11:18