Uitham Anguia

Illusions are one hell of a drug.

male half-elf witch (cartomancer) 8
N medium humanoid (human, elf)
Player Rei


Init +2 (+2 Dex)
Senses low-light vision, Perception +2


AC 12, touch 12, flat-footed 10; (+ armor, +2 Dex)
hp 50 (FCB +2)
Fort +4, Ref +4, Will +6; +3 vs. enchantment, +2 vs. illusion spells and effects
Special Defenses immune to magical sleep


Speed 30 ft.
Melee +5
Ranged card +7 (1d4+2/x2, range 20 ft.)
Special Attacks


Spells known (CL 8th1 2, concentration +11; * = patron spell)
4th (2/day) - cape of wasps, cure serious wounds, daemon ward, divination, rainbow pattern*
3rd (4/day) — bestow curse, daylight*, excruciating deformation, harrowing, paragon surge, screech, silver darts, vampiric touch
2nd (4/day) — aggressive thundercloud, augury, continual flame*, cure moderate wounds, delay poison, detect thoughts, perceive cues, pox pustules, see invisibility, status, stricken heart, touch of idiocy, vomit swarm
1st (4/day) — burning hands, cure light wounds, dancing lantern*, diagnose disease, ear-piercing scream, frostbite, identify, ill omen, lucky number, mage armor, remove sickness, starsight, unerring weapon, urban grace
0 - detect magic, light, message, read magic
Patron Light
Hexes Fortune, Healing, Misfortune, Scar
FCB +2 1st level spells known, +2 2nd level spells known, +2 3rd level spells known


Str 12, Dex 14, Con 15, Int 18, Wis 10, Cha 12
Base Atk +3; CMB +4; CMD 16
Feats Arcane Strike (only with Deadly Dealer), Deadly Dealer, Discerning Eye, Elven Spirit, Harrowed, Point-Blank Shot, Skill Focus (Spellcraft)
Skills Bluff +6 (1), Diplomacy +83 (4), Heal +4 (1), Knowledge (arcana) +13 (7), Knowledge (history) +7 (1), Knowledge (nature) +10 (4), Knowledge (planes) +14 (8), Linguistics +34, Profession (fortune teller) +8 (5), Ride +2 (1), Spellcraft +165 (7), Survival +1 (1), Use Magic Device +5 (1)
Traits Fast Talker, The Stranger (Diplomacy)
Languages Common, Elven, Kelesh, Thassilonian, Varisian
SQ adaptability, arcane training, deadly dealer, deliver touch spells, elf blood, elven immunities, keen senses


On person +1 dagger, traveler's grandiose carrying case (contains harrow deck), mwk backpack, 2x potion of cure light wounds
In backpack medium's harrow mat, seer's tea
Wealth 1048 gp
Encumbrance 2 lbs. without backpack, 7 lbs. with backpack (43 lb. light/86 lb. medium/130 lb. heavy)

1 can use spell trigger and spell completion items for favored class as if one level higher
2 +2 on caster level checks to overcome spell resistance
3 +1 to gather information
4 +2 to detect forgeries, can detect forgeries untrained
5 +2 to identify the properties of magical items

Uitham on syntyjään varisialainen, joten ei ole aivan täyttä varmuutta siitä, missä hän on alun perin syntynyt. Hän tietää kuitenkin, että hänen syntymänsä ja syntyperänsä ovat erikoisella tavalla suunnitellut. Monet varisialaissuvut pitävät puolhaltioita erityisen maagisina ja voimallisina loitsijoina, joten kun yksi suvun sukupolvista huomasi, ettei karhipakka enää vastannut heille entiseen tapaan, syntyi ennustajina elantonsa aina tehneessä perheessä pienimuotoinen paniikki. Monenlaisia vaihtoehtoja käytiin läpi velho- ja bardikouluista poppakonsteihin, mutta loppujen lopuksi perheen lähes täysi-ikäinen tytär päätti ottaa asiat hieman kieroutuneella tavalla haltuunsa ja hankkiutui raskaaksi karavaanin mukana kulkeneelle haltiaseikkailijalle. Kuultuaan tapahtuneen lopputuloksesta - punapäisestä puolhaltiapojasta - seikkailija otti hatkat, olettaen kenties ettei ollut enää karavaanissa toivottu tai kenties pelätessään, että joutuisi nyt jäämään siihen iäksi.

Tuo punatukkainen puolhaltiapoika sai kaikki suvun ja perheen paineet niskaansa kasvaa ennustajaksi, jolle karhi vastaisi kuin ammoisna aikoina. Lapsena huomio lähinnä hämmensi häntä, mutta teini-ikäisenä paineet ja nuorempien puolisisarusten naljailu alkoivat ahdistaa Uithamia, joka kehitti vähitellen tavan käyttää kiertoilmaisuja teeskennelläkseen, että vaitonaiset kortit todella kertoivat hänelle jotain. Osa perheenjäsenistä meni tähän halpaan: suvun vanhimmat vain huokaisivat syvään ja katsoivat muualle, ja lopulta Uithamin isoäiti alkoi kertoa pojalle tarinoita siitä, mitä karhipakan kortit todella symboloivat. Silti sen henget pysyivät vaiti nuorukaiselle.

Enenevässä määrin hermostuneena ja paineet niskassaan tuntevana Uitham piipahti karavaanin pysähtyessä Cassomirissa sekä paikallisen papiston parissa että juttelemassa erään kaupungissa arvostetun velhoseikkailijan luona. Keskusteltuaan tovin niin maagisesta teoriasta kuin ylipäätään elämästä ja maailmasta, neuroosia kehittämässä ollut nuorukainen palasi karavaaniinsa illansuussa ja nukkumaanmenon sijaan päätyi tuijottelemaan korttipakkaa, joka toistaiseksi oli aiheuttanut hänelle vain harmaita hiuksia. Hetken mielijohteesta hän sekoitti pakan ja perinteisen karhijaon sijaan vain nosti kaksi korttia, katsoi niitä hetken, ja painui nukkumaan. Nukahtaessaan hän hymyili.

Seuraavana päivänä Uitham teki ensimmäisen onnistuneen ennustuksensa.

Vuosien varrella hän kehitti itselleen melkoisen maineen ennustajana, jonka metodit olivat ehkä hieman tavanomaisesta poikkeavat. 24-vuotiaana hän kohtasi Cassomirin tienoilla pikkukylässä nuoren taldaaninaisen, jolle hän teki karhiluennan, jonka hän pystyi tulkitsemaan liittyvän vahvasti itseensä. Parin vuoden ajan hän lähetteli kirjeitä karavaanista tälle naiselle, tutustuen tähän pikkuhiljaa ja vakuuttuen siitä, että karhin päätökseen oli luotettava. Karavaanin palatessa pikkukylään Leaina oli odottamassa, ja vanhempiensa suostumuksella - erikoista kyllä - lähti karavaanin mukaan. Heille syntyi kaksi tytärtä, Olbia ja Dacia: pari vuotta sitten antaakseen tyttärilleen käsityksen myös paikalleen asettuneiden elämästä Uitham asettui väliaikaisesti Cassomirin laitakaupungille tekemään ennustuksiaan.

Uitham on luonteeltaan varsin vakava, ja hänellä on taipumuksia pienimuotoiseen perfektionismiin ja pakkomielteisyyteen. Hän ottaa velvollisuutensa sukunsa perinteiden kantajana ja perheensä elättäjänä erittäin vakavasti, eikä ole aivan hirvittävän innoissaan ajatuksesta lähteä seikkailemaan. Velvollisuuden- ja kiitollisuudentunto kuitenkin kutsuu. Hänellä on hieman erikoinen suhde karhipakkaan ja karhin henkiin, josta hän kyllä kertoo mielellään muille, mutta jonka sanoiksi pukemisella yleensä niin sanavalmiilla puolhaltialla on huomattavia vaikeuksia.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped