Tälle sivulle listataan lyhyesti pelissä esiintyneitä hahmoja, joita voi syystä tai toisesta pitää Barrayarilla jossain määrin yleisesti tunnettuina. Sivulle on sekä pelaaja- että ei-pelaajahahmoja.

HUOM: Tällä sivulla oleva tieto koostuu juoruista ja mediasta mieleenjäävistä yksityiskohdista. Sen suhde pelimaailman todellisuuteen on sama kuin median ja juorujen suhde todellisuuteen yleensäkin. Kysy pelinjohtajalta jos koet saaneesi ristiriitaista tietoa.

HUOM2: Tätä sivua ei ole päivitetty kampanjan alkuvaiheiden jälkeen.

 • Chelsea Arc - Arcien suvun romahduksen jälkeen tuntemattomuudesta toistuvasti uutisissa mainittu hahmo. Elossa olevista suvun virallisen perimäjärjestyksen ensimmäinen, joskin hänen nuoremman veljensä Darrelin oletetaan käytännössä johtavan sukua. 35-vuotiaan Chelsea Arcin olinpaikasta oli pitkään epäselvyyttä, kunnes hän esiintyi komarrilaisen uuden terroristijärjestön DBL:n propagandavideolla, jonka mukaan hän ja hänen sukunsa ovat liittoutuneet paikallisten kapinallisten kanssa. Chelsea Arc oli jo tätä ennen etsintäkuulutettu imperiumin alueella; senaatti haluaa hänet kuultavaksi liittyen määrittelemättömiin asekauppoihin.
 • Sotilaskarkuri Darrel Arc - Arcien suvun romahduksen jälkeen tuntemattomuudesta satunnaisesti uutisten sivulausessa esiintyväksi pompannut hahmo. Yleisen tiedon mukaan elossa olevista suvun perimäjärjestyksessä toinen. 29-vuotias entinen luutnantti pakeni työpaikaltaan Komarrin esikunnasta, ja on nyt etsintäkuulutettu sotilaskarkurina koko imperiumin alueella. Luutnantti Arc ei ole aiemmin ollut aktiivinen barrayarin politiikassa, mutta hänen oletetaan tällä hetkellä käytännössä johtavan jäljellä olevia Arcin suvun jäseniä.
 • Eversti Bruno Barck - Komarrin esikunnan komentaja, jonka älykkyyttä ja paineensietokykyä on viime aikaisten terrori-iskujen valossa alettu pitää kyseenalaisena. Eversti Barck on vastannut epäilyihin käynnistämällä aktiivisen ja aggressiivisen operaation paikallisten terroristien ja heidän tukijoidensa tuomiseksi oikeuden eteen.
 • Terroristijohtaja Mykolas Epstein - Tuntemattomuudesta ilmestynyt 65-vuotias entinen insinööri ilmoittautui tuoreella väkivaltaisella propagandavideolla uuden komarrilaisen terrorijärjestön DBL:n keulakuvaksi. Työelämässään ja opinnoissaan huonosti menestynyt Epstein on henkisesti epävakaa, taipuvainen sadismiin, suuruudenhulluuteen ja raivokohtauksiin.
 • Dermot Secundus Erin Senaattori Erinin toinen poika, 71 vuotta. Osallistuu aktiivisesti sukunsa johtamiseen isänsä rinnalla. Poikkeuksellisen hyvin säilynyt, kuten monet Erinien suvun vanhimmista jäsenistä.
 • Kardinaali Boris Kudrov - Inkvisiittori-Kardinaali vastaa kirkon sisäisen Inkvisition toiminnasta. Kardinaali Kudrov on kirkon korkea-arvoisin mies, laiha, kuivakka ja terävä mies, jota on tavattu pitää kardinaali Lilyn oikeana kätenä. Perinteisen käsityksen mukaan kirkon Inkvisitio vastaa lähinnä kirkon sisäisistä tutkinnoista, keskeisimmin tilintarkastuksista, mutta asioista perillä olevat tahot saattavat tosin olla kuulleet huhuja että Inkvisitio olisi alkanut toimia enemmän perinteisiä tiedustelupalveluita muistuttavalla tavalla.
 • Majuri Nikol Leonev - Barrayarin senaatin alaisen esikunnan kunnioitetuimpia hahmoja. Köyhän mutta kunnioitetun sotilassuvun viimeinen miespuolinen edustaja. Palvellut 54 vuotta eikä eläköitymistä ole odotettavissa. Loi maineensa sisällissodan alkuvuosina vanhaa keisarivaltaa vastaan, mutta pysynyt muuten enimmäkseen tiukasti sivussa politiikasta. Elise Wehren isä.
 • Manaaja Lepmets - Pyhän Äidin Kirkon uusien manaajajoukkojen rekrytointimainosten keulakuva, äkillisesti yksi tunnistetuimmista naamoista Barrayarilla. Taustaltaan keskiluokkainen, olemukseltaan jykevärakenteinen. Kirkon mainonnan mukaan manaaja Lepmets ensimmäisenä työpäivänään hääsi tiehensä pieneltä alakaupungin terveysasemalta tiehensä murhanhimoisia narkomaaneja, jotka olivat hetkeä aiemmin murhanneet nelihenkisen perheen. Nyt 26-vuotias Sara Lepmets on mediatietojen mukaan kotoaan karannut entinen ongelmanuori, narkomaani, pikkurikollinen ja radikaali seksuaalivähemmistöaktivisti. Lesboikoni, kirkon paheksunnasta huolimatta.
 • Kardinaali Lily - Kirkon rautarouva, manaajajoukkojen "kenraali-kardinaali" ja yksi kirkon vaikutusvallan kasvun ajajista. Pidetään yhtenä kirkon vaikutusvaltaisimmista kardinaaleista ja Barrayarin valtasukujen ulkopuolisista ihmisistä. Toisaalta hänen tiedetään jakavan vahvasti mielipiteitä kirkon sisällä, ja hänen katsotaan kuuluvan kirkon ns. laimennussiipeen, joka pyrkii etäännyttämään kirkkoa sen perinteisestä ideologisuudesta.
 • Anette Roslev - Manaaja Anette Roslev on yksi kuvernööri Volinsin 300 lapsesta. Naimisissa Primus Alexander Roslevin kanssa, joka on senaattori Roslevin serkun vanhin poika. Hänen kaltaisiaan yläluokkaisia naisia on manaajissa useita, mutta hänen tavallistakin yläluokkaisempi taustansa ja suhteensa julkkismanaaja Lepmetsiin tekee hänestä kuuman juorujen kohteen.

  Yleisesti oletetaan, että yläluokkien suvut ovat vahvasti edustettuina uusissa manaajajoukoissa sukujen omien strategisisten intressien vuoksi. Laajalle levinneet skandaalijuorut kertovat että Anette Roslevilla olisi suhde Manaajien "keulakuvan" Sara Lepmetsin kanssa. Kirkko on pyrkinyt torjumaan juoruja, mutta Lepmetsin ja Roslevin palveluspaikan siirtoa pois Barrayarilta pidetään käytännössä vahvistuksena sille että skandaali ei ole täysin perätön.

  Anette Roslev on äskettäin korotettu Manaajien vastaperustetun tiedusteluosaston komentajaksi.
 • Elise Wehre - Wehren suvun päämiehen Fredrik Wehren puoliso on uusissa manaaja-joukoissa nostettu jonkinlaiseen esimiesasemaan. Siinä missä Anette Roslevia pidetään manaajia koskevissa juoruissa selkeänä esimerkkinä kotoa karkaajasta, Elise Wehre nostetaan vahvimmin esimerkiksi siitä, miten vanhat suvut pyrkivät lisäämään valtaansa uuden organisaation kautta. Hän on hoitanut normaalisti edustustehtäviään manaajien esiinmarssin jälkeenkin.
 • Fredrik Wehre - 54-vuotias Fredrik on Barrayarin nuorin suvunpää. Häntä on pidetty iästään huolimatta melko hyvin tehtäviensä tasalla olevana, diplomaattisena ja riskejä välttävänä. (Puolueettomuus on Wehrejen sukujen perinteitä, eivätkä he esimerkiksi juurikaan osallistuneet sisällissotaan.) Hänen vaimonsa ja poikansa toiminta Kirkon parissa on viime aikoina nostanut kysymyksiä siitä, onko hän lopulta riittävän vahva toimija eturistiriitatilanteissa.
 • Johan Expulsus Wehre - Johan Wehre ei ole julkisuuden henkilö, eivätkä siis esimerkiksi hänen kasvonsa ole yleisesti tunnetut. Kirkon ja Barrayarin yläluokan keskuudessa hänen nimensä on kuitenkin viime aikoina tullut monille tutuksi. Wehrejen suvun päämiehen kolmas poika on Kirkon Inkvisition palveluksessa toimiessaan tuonut niin paljon häpeää ja haittaa suvulleen, että hänet on äskettäin erotettu suvusta.

  Johan Wehre ei sinänsä henkilönä kiinnosta juuri ketään, mutta suvustaerottamista pidetään yhtenä esimerkkinä Kirkon ja sukujen välisen vastakkainasettelun voimistumisesta, ja monet seuraavat mielenkiinnolla muiden Kirkon piirissä toimivien sukujen jäsenten aseman kehitystä.
 • Juliana Wehre - Fredrik ja Elise Wehren vanhin tytär, 17 vuotta. Juorut tietävät kertoa että Wehret ja Erinien senaattorisuku ovat sallineet Julianan ja senaattori Erinin 19. pojan Duane Undeviginti Erinin (43 v.) tapailun mahdollista tulevaa kihlausta ajatellen.
 • Majuri Vorkunen - Entinen Komarrin esikunnan tiedustelun johtaja. Roslevien jees-mies. Siirretty sittemmin esikunnan Logistiikka- ja hankintaosaston johtoon, eli vähemmän näkyviin töihin.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped