Barrayarin imperiumin keskusplaneetta

Väkiluku: n 2 miljardia.
Sijainti: Viiden päivän ja viiden madonreikähypyn päässä Komarrista, galaktisella pussinperällä
Pintarakenne: Barrayr on enimmäkseen meren peitossa.
Päivän pituus: 25 h

Planeetalla on kaksi mannerta. Suurempi pohjoinen manner on imperiumin sotilasmahdin, teollisuuden, väestön ja poliittisen vallan suurin keskittymä. Se on kokonaan terraformoitu, joskin viimeisten vuosikymmenten väestöräjähdyksen ja teollisuuden valtavan kasvun johdosta avointa luontoa on jäljellä enää vähän ja sekä ilma että maaperä ovat hyvin saastuneita. Eteläisellä mantereella on kaupunkien ja teollisuuden lisäksi suuria metsiä (Maasta tuotuja lajikkeita) sekä rajamailla paikallista punasävyistä ja enimmäkseen myrkyllistä pusikkoa.

Honoriksen kaupungit ovat tilanpuutteessa ja ideologisista syistä kasvaneet voimakkaasti ylöspäin ja voimakkaasti kerrostuneita. Suurissa kaupungeissa talojen väliin on rakennettu katettuja tasoja, jotka jakavat kaupungit ylä- ja alakaupunkeihin. Suurimmissa kaupungeissa tasoja voi olla useampiakin. Alimmalla tasolla elää teollisuus ja suuri osa palvelussuhteissa olevasta väestöstä, usein lähes kokonaan auringonvalon ulottomattomissa. Yläluokka elää saastuneen ilman yläpuolella sukujensa omistamissa asunnoissa ja liikkuu tavallisesti erilaisillä lentureilla. Hyvin pieni keskiluokka elää varallisuutensa mukaan keskikatteen molemmin puolin, lähellä suuria palvelujen ja viihde-elämän keskuksia.

Honoris Imperatoris Barrayar on äärimmäisten luokkaerojen yhteiskunta. Lähes kaikki valta ja suurin osa omaisuudesta on keskittynyt 10-20 mahtisuvun käsiin, joita saatetaan kutsua myös senaattorisuvuiksi. (Termi on jossain määrin epätarkka ja mahtisukujen laskentatavat vaihtelevat.)

Mahtisukujen välit ovat tasavallan kaatumiseen johtaneesta sisällissodasta lähtien äärimmäisen tulehtuneet, mikä on yksi merkittävä syy sille ettei planeetalla ole juurikaan aidosti julkisia instituutioita ja virkoja, vaan kukin senaattori hallitsee (teknisesti ottaen kuvernöörin ominaisuudessa) omaa aluettaan lähes yksinvaltaisesti, vastaten juridisesti vain senaatille.

Yläluokkaan kuuluu joitain kymmeniä miljoonia ihmistä. Raja keskiluokkaan on osittain häilyvä, eikä aiheesta ole mitään kirjanpitoa. Käytännössä yläluokan ja keskiluokan rajana pidetään suhdetta mahtisukuihin; yläluokka elää tyypillisesti valaehtoisessa palvelussuhteessa mahtisukuihin ja saa vastineeksi ylellisen elintason suvun kustannuksella. Yläluokkaa saatetaan kutsua aatelistoksi, mutta vain provokatiivisesssa tarkoituksessa.

Keskiluokan leimallinen piirre on palkan saanti korvauksena työstä. Keskiluokka on Honoriksella melko pieni ja koostuu enimmäkseen satunnaisesti tarvituista ammattiosaajista kuten taiteilijoista, käsityöläisistä ja pienyrittäjistä. Näistäkin ryhmistä arvostetuimmat pyritään usein saamaan sukujen palvelukseen.

Alaluokka eli suurin osa Honoriksen väestöstä elää palvelussuhteessa johonkin (yleensä suvun omistamaan) yritykseen tai julkiseen laitokseen. Barrayarin hallinnon rakenteesta johtuen näillä ei ole käytännössä useinkaan eroa. Ero yläluokan asemaan on valtava paitsi elintasossa, myös sosiaalisessa arvostuksessa ja vaikutusmahdollisuuksissa omaan elämään.

Tätä yleisesti hyvin selkeästi yhteiskunnassa näkyvää jakoa sotkee lähinnä kaksi ryhmää. Näistä ensimmäinen on legioonalaiset eli sukujen palveluksessa olevat ammattisotilaat. Legioonalaisen elintaso ei ole korkea, mutta erittäin militaristisessa Barrayarin keisarikunnassa sotilaat ovat sosiaaliselta arvostukseltaan pikemminkin keskiluokan ja yläluokan väliltä. (Toki sotilasarvosta ja uroteoista riippuen.)

Toinen yhteiskunnallista selkeyttä sotkeva instituutio on merkitystään jatkuvasti kasvattava Pyhän Äidin kirkko. Kirkko on sisältä katsottuna voimakkaasti jakautunut ylä- ja alaluokkiin samoin kuin muukin yhteiskunta, mutta sen vallan kasvaminen on nostanut merkittäviin asemiin ja elintasoon ihmisiä hyvin erilaisista taustoista. Osa yläluokkaisten sukujen jäsenistä on myös kirkon palvelukseen ryhtyessään käytännössä hylännyt sukujen tuoman elintason tai vähintään niiden suoran taloudellisen tuen. Lisäksi kun valta kirkon sisällä on naisten käsissä, Pyhän Äidin kirkko on alkanut tuottaa suurta yhteiskunnallista hämmennystä perinteisesti hyvin patriarkaattisessa Barrayarissa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped