Tiedustelu ja turvallisuus, Roslev

Paikka: Itsenäinen avaruusasema Galaxy Nassau
Tehtävä: Komennus Komarrille, tehtävän johtajana komentaja Roslev
Laatija: Ylitarkastaja Jakob Sax

Barrayar - Komarr -siirtymän yhteydessä sukkula telakoitui Galaxy Nassau -asemalle. Poistuimme komentaja Roslevin kanssa sukkulasta komentaja Roslevin käskystä. Galaxy Nassaun vastaanottoterminaalissa tapasimme itsensä Renéksi [ks. liite A: René, Galaxy Nassaun turvallisuuspalvelut, profiili ja analyysi] esitelleen miehen, joka ilmoitti pitävänsä hallussaan Roslevin sukua kiinnostavaa materiaalia.

Komentaja Roslev tarkisti todistusaineistosta esimerkkitulosteen, ja autorisoi Renén palkkaamisen todistusaineiston ja todistusaineiston perusteella epäillyn arkaluontoisen materiaalin T&T:n haltuunottoa koskevaa tehtävää varten. Materiaalin luonteen vuoksi komentaja Roslev oli myös yhteydessä Pyhän Äidin kirkon Galaxy Nassaulle sijoittamiin Manaajiin.

René toimitti todistusaineiston olemassaolevan kopion allekirjoittaneelle analyysiä varten. Todistusaineisto varmistettiin autenttiseksi käyttäen binäärivirheanalyysiä, muokkausanalyysiä ja datamatriisivertailua. Todistusaineistosta tunnistettiin kolme henkilöä, koodinimet neiti Alba, herra Viridis, herra Ruber. Henkilöt Viridis ja Ruber kyettiin tunnistamaan täysin, henkilö Alba ei ollut suoraan tunnistettavissa. Tutkinta keskitettiin henkilöön Ruber, jonka aseman vuokra-asunnolle tehtiin tutkintaisku ryhmällä komentaja Roslev, ylitarkastaja Sax, avustaja René.

Henkilö koodinimi Ruber paljastui koulutetuksi agentiksi. Henkilön Ruber itsemurhakapselin vaikutus ehkäistiin käyttäen naprolax-menetelmää, ja epäillyn toipuessa allekirjoittanut tarkisti huoneistosta löytyneet välineet arkaluontoisen materiaalin varalta. Arkaluontoinen materiaali löytyi. Henkilö Ruber paljasti kuulusteluissa materiaalin rahoittaneen tahon yksityisesti komentaja Rosleville, ja osoitti pitävänsä hallussaan aineistoa, joka todisti hänen lausuntonsa. Komentaja Roslev tarkisti materiaalin yksityisesti. Materiaali otettiin haltuun ja asunto tutkittiin varmuuskopioiden varalta. Kaksi piilotettua varmuuskopiota löydettiin ja otettiin haltuun.

Henkilö Ruber menehtyi kuulustelujen yhteydessä.

Haltuunotettu todistusaineisto ja materiaali on komentaja Roslevin yksityisessä hallinnassa.


Ylitarkastaja Sax

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped