Vedos 036

Harhapolku: Kadotetut

Lisäsäännöt Kadotettujen pelaamiseksi

Tämä luku sisältää lisäsääntöjä Kadotettujen pelaamiseksi. Kadotetut ovat painajaistensa voimilla siunattuja yksilöitä, jotka elävät tavallisen yhteiskuntamme rajamailla taistellen kaltaisiaan langenneita ja myyttisteen alkuperäänsä liittyvää Sydänyötä vastaan.

Lisää tietoa Kadotetuista löytyy luvusta Kadotetut

Psyyke

Jokaisella kadotetulla on tavanomaisten psyyke ja tasapainoarvojen lisäksi kolmas arvo: painajainen. Painajaisen numeroarvo kuvaa hahmon sisällä elävän ja hänen yliluonnolliset voimansa antavan olennon voimaa verrattuna hahmon omaan psyykeeseen tai tasapainoon. Painajainen korvaa hahmolla mahdollisesti muuta kautta olevan psyyken ominaisuuden luonto. Hahmolla ei voi olla muita luontoa korvaavia ominaisuuksia.

Hahmon tasapainon laskiessa, hahmo ei koskaan ole lopussa. Sen sijaan hän joutuu joko luovuttamaan vallan teoistaan painajaiselle, tai taistelemaan psyykeensä hallinnasta painajaisen kanssa. Taistelu tapahtuu pääosin kuten tavallisesti hahmon yrittäessä jatkaa toimintaansa ollessaan lopussa. Pelaaja heittää noppia tavalliseen tapaan, pelinjohtaja taas heittää painajaisen arvon verran noppia. Jos pelaaja voittaa, voi hahmo jatkaa toimintaansa normaalisti ja hahmo saa yhden pisteen tasapainoa takaisin. Jos pelinjohtaja voittaa, laskee hahmon psyyke yhdellä pisteellä.

Jos hahmon psyyke laskee nollaan pisteeseen, hahmo lankeaa ja siirtyy pysyvästi painajaisensa valtaan, ja siten pelinjohtajan pelaamaksi sivuhahmoksi.

Painajaisen voimat

Painajaisen hahmolle antamat voimat koostuvat hahmonluonnissa valituista kyvyistä ja tässä esitellyistä, jokaisen kadotetun ja painajaisen käytössä olevista kyvyistä. Tässä esiteltyllyillä kyvyillä on aina sekä aktiivinen että passiivinen toimintatpa. Passiivisen toimintatavan käyttö ei vähennä hahmon psyykettä kuten tavanomaisesti. Aktiivinen toimintatapa vaatii kyvyn toiminnan lainaamista painajaiselta, ja laskee tasapainoa tavalliseen tapaan.

Painajainen voi käyttää kumpaa tahansa kyvyn toimintatavoista vapaasti, vaikkei olisi vallassa. Painajaisen voimia käytettäessä olisi hyvä pitää ne asteen häiriintyneinä. Hahmonluonnissa valittujen kykyjen käyttö, kun hahmo on painajaisen vallassa, ei koskaan vaadi tasapainon laskemista. Sen sijaan hahmon erikoisuuksien käyttö katkaisee painajaisen vallan heti tilanteen päättyessä.

Jos painajaisen kyvyt ovat haasteessa toisia kykyjä tai yliluonnollista vastaan, käytetään niiden voimakkuutena hahmon painajaisarvoa tavallisen noppamäärän sijaan. Kykyä testattaessa ei siis tule mukaan aloitusnoppaa, eikä mukaanlasketa noppia konseptista, taustasta tai erikoisuuksista. Jos hahmo ei ole painajaisen vallassa, saa pelaaja kuitenkin käyttää hahmon teränoppia myös tässä haasteessa.

Vaisto

Passiivinen: Kadotettu tunnistaa toiset kadotetut aina vaistonvaraisesti. Hän tunnistaa myös tämän todellisuuden ja sitä ympäröivien harsojen ja varjotodellisuuksien rajat lähestyessään niitä.

Aktiivinen: Painajaisen aistit kertovat tarkasti todellisen ja yliluonnollisen erot. Painajainen tunnistaa harson, tiet ulos tästä todellisuudesta, ja yliluonnolliseen maailmaan kuuluvat olennot siinä, missä me tunnistamme värit, äänet tai muodot.

Aktiivista voimaa käyttävä voi lisäksi kertoa kenestä tahansa, onko tämä:

  • Kuolevainen,
  • Tekemisissä yliluonnollisen kanssa: toisia tai herännyt
  • Kadotettu tai Langennut
  • Sydänyön kuolevainen kätyri
  • Kadotetutu tai langennut, joka käyttää sydänyön voimia aktiivisesti
  • Painajaisen vallan alla
  • Kotoisin harsosta
  • Vihainen, surullinen, iloinen tms. voimakkaan tunteen vallassa.

Enne

Passiivinen: Kadotettu ja hänen lähellään olevat kokevat satunnaisesti enteitä tai premonitioita hämähäkkivaiston tavoin. Sääntöteknisesti tilanteet hoidetaan, kuten luonnon muuttaessa tilannetta: käyttämällä kaksi pistettä hahmon tasapainosta, hahmo voi perua tilanteen ratkaisun, vaihtaa hahmon pyrkimyksen tilanteessa, ja heittää uudestaan. Tämän kyvyn käyttö vähentää myös kaikilta muilta paikalla olevilta yhden pisteen tasapainoa, näiden todistaessa yliluoonnollista ilmiötä.

Aktiivinen: Painajainen pystyy kommunikoimaan näkyjen ja enteiden kautta. Käytännössä kyky näkyy tilanteen avainasioiden esiintuomisen pienillä vihkjeillä. Ehkä kaikki paikalla olevat huomaavat aseen sheriffin vyöllä sen nahkakotelon narahtaessa. Tai ehkä joku on kirjoittanut seinään "I shot the Sheriff". Tai ehkä se kirjoitus ilmestyy siihen seinään hahmojen silmien edessä.

Kaiut

Passiivinen: Koadotettu pystyy kiinnittämään kenen tahansa nukkujan huomion toisaalle ajatuksen voimalla. Traileria vartioiva kaveri kuulee ääniä lähipusikosta, ja lähtee tsekkaamaan tiinä, tai kadotetun perässä oleva tyyppi päättää kääntyä väärälle kujalle, koska kuvittelee kadotetun jatkaneen siihen suuntaan.

Aktiivinen: Painajainen voi suojella kadotettua tai tämän perhettä turvatalossa ja muissa paikoissa, joissa painajaisen voima on läsnä. Painajainen voi heittää esineitä, aiheuttaa elektromagneettisia ilmiöitä ja vaikuttaa muilla tavoin ympäristöään apuna käyttäen. Painajainen ei kuitenkaan turvatalossakaan voi luoda mitään uutta.

Jos hahmo käyttää tämän kyvyn aktiivista puolta, kun painajainen pääsee irti - pystyy painajainen repimään kaikki tilanteessa olevat olennot luomaansa harsoon, jonka todellisuutta painajainen hallitsee täysin.

Harhapolku 036 / Lisäsäännöt Kadotetut

Mekanismin wiki