Vedos 036 CX

Harhapolku

Fraunhofer-Bohr AG

The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible.

-- Arthur C. Clarke (Wikipedia)

Adam Smith ajatteli vapailla markkinoilla yksilön oman edun tavoittelun johtavan "näkymättömän käden ohjaamana" yleiseen etuun. Fraunhofer-Bohr AG:n johtokunta uskoo tuon "näkymättömän käden" toimivan paljon paremmin näkymättömän pään ohjauksessa. Vaikka pään sijaan olisi ehkä syytä puhua globaalin talouden virtojen pohjamudissa uinuvasta tuhatlonkeroisesta hirviöstä.

Mistä on kyse?

Fraunhofer-Bohr AG — tai F-B AG — on heränneiden toisten kontrolloima kansainvälinen suuryritys, joka pyrkii edistämään ihmiskunnan tieteellistä ja teknologista kehitystä ja hyötymään rahallisesti tästä kehityksestä.

Suurin osa yrityksen koneistosta toimii avoimesti nukkujien todellisuudessa hallinnoiden rahavirtoja tai epämääräistä ase- ja lääketeollisuutta unohtamatta jatkuvia pyrkimyksiä edistää yrityksen tavoitteita lahjomalla, viettelemällä ja manipuloimalla poliitikkoja.

Nukkujille näyttäytyvän julkisivun taakse kätkeytyy kolme erillistä toisten todellisuuteen vaikuttavaa organisaatiota, joista merkittävin toimii myös suuryrityksen hallituksena. Hallituksen alaisuudessa toimivat toisista ja rajatapauksista koostuva F-B AG:n turvallisuusjaosto (Central Security Division, CSD) sekä heränneistä tiedemiehistä muodostuva edistynyt tutkimus- ja tuotekehitysosasto (Advanced Research and Developement, AR&D).

F-BAG pelissä

F-B AG hahmot

F-B AG:n terveysohjelmaan kuuluva henkilöstö on kokonaisuudessaan suojattu nanokoneista koostuvan rokotteen avulla kaikkia tunnettuja taudinaiheuttajia ja vakavia psyykkisiä-anomalioita vastaan. Jokaisella hahmolla on aina kyvyt: "Ei sairastu", "Kestää huomattavan määrän myrkkyjä", "Rajateknologia (hahmon psyyke ei järky rajateknologian käytöstä tai sen todistamisesta)" ja "Luonnoton (hahmolla ei voi olla luonto -arvoa ja hahmon luontoon vaikuttavat kyvyt eivät toimi)"

CSD

CSD:n palveluksessa toimii huomattava määrä rajatapauksia. Osa CSD:n henkilöstöstä ja koko johtoporras on kuitenkin toisia, joilla on yllämainittujen lisäksi seuraavat kyvyt: ""

AR&D

F-BAG skenaariot

Harhapolku 036 / Fraunhofer-Bohr AGCX

Mekanismin wiki