Luonnos

Harhapolku

Kadotetut

Sanon tän nyt viimeisen kerran: Oon kävelly niitä käytäviä pitkin sen verran monta kertaa etten mä vaan voi eksyä siihen taloon useaksi tunniksi. Joo, kyl mä olin paniikissa mutta en niin paniikissa etten ois tienny mitä kautta meidän toimistolta pääsee kadulle. Ei kukaan voi olla niin paniikissa että ei osaa ottaa rappusia alas katutasoon. Ne käytävät muuttui mun juostessa ympäriinsä. Tuntui kuin se talo ei olisi halunnut laskea mua ulos.

Harjaantumattomalle silmälle Kadotetut näyttävät aivan tavallisilta ihmisiltä. Pinnan alla heitä kaikkia yhdistää erikoinen siunaus tai kirous: kadotetun sielussa asuva pelko ja painajaiset ovat heräneet eloon loismaisena olentona, painajaisena, joka voi isäntänsä kautta vaikuttaa maailmaamme.

Kadotettu voi halutessaan lainata painajaisensa yliluonnollisia voimia, tai päästää sen valloilleen maailmaamme. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole ilmaista ja kaikki kanssakäyminen painajaisen kanssa heikentää kadotetun otetta omasta psyykeestään. Ja jokainen kerta kun painajainen pääsee irti, lähentää sitä hetkeä, jolloin kadotettu lankeaa lopullisesti painajaisensa valtaan.

Painajaisen heräämiseen vaikuttavat seikat ovat pääosin hämärän peitossa, mutta vaikuttaa selvältä että kadotetutksi muuttuminen johtuu enemmän ympäristöstä kuin perimästä.

Kadotetuksi ei synnytä, vaan tullaan. Kukaan ei osaa sanoa tarkasti, miten ihmisestä tulee kadotettu, mutta toisen kadotetun läheisyyden uskotaan vaikuttavan asiaan. Kadotetut aistivat toisensa yliaistillisesti - ja siten uudet kadotetut löydetään pian heidän painajaisensa heräämisen jälkeen. .

Kadotetut ovat harvinaisia ja elävät pääosin sisäänpäinlämpiävissä perheiksi kutsutuissa klikeissä. Klikkejä löytyy suurimmista kaupungeista ja muutama jokaista maata kohden. Yhteen klikkiin kuuluu tyypillisesti kolmesta viiteen kadotettua. Koska kadotettu on aidosti vaaraksi ympärillään oleville tavallisille ihmisille, asuvat kadotetut tyypillisesti klikkinsä kanssa yhteisessä asunnossa tai turvatalossa

Klikeissä elävien kadotettujen lisäksi löytyy kourallinen vaeltajia, jotka eivät kuulu yhteenkään klikeistä pysyvästi.

Kadotettujen painajainen vaikuttaa heihin myös ulkoisesti. Erityisesti voimakkaalla painajaisella varustetut kadotetut elävät huomattavasti tavallista pidempään ja selviävät taudeista ja myrkyistä olankohautuksella.

Perheiden lisäksi kadotetut jakaantuvat painajaisensa antamien kykyjen perusteella eri sukuihin. Kolme suurinta sukua ovat yölliset, silmänkääntäjät ja kipinät. Yöllisten kyvyt liittyvät pimeyteen, varjoihin ja yöhön; silmänkääntäjien pelkoihin, uskomuksiin ja kuvitelmiin; siinä missä kipinöiden kyvyt liittyvät elektroniikkaan, valoihin ja koneisiin.

Sukujen päämiehet ja pisimpään eläneet kadotetut muodostavat ainoan kadotettujen tunnustaman auktoriteetin: vanhimmat. Vanhimmat eivät puutu juuri mihinkään, ja heidän lähettiläinään toimivat kadotetut toimivat lähinnä tarkkailijoina saapuessaan paikalle. Poikkeuksia tapahtuu vain kadotettujenkin noudattaman aselevon vaatimissa rajoissa: lähettiläät toimeenpanevat kadotettuja koskevat rangaistukset ja hoitavat neuvottelut muiden aselevon osapuolten kanssa.

Kadotetut kunnioittavat suuresti noitina tunnettuja entisiksi kadotetuiksi uskottuja ihmisiä. Tarinan mukaan kadotettu voi nousta painajaisensa yläpuolelle - ja tulla sinuiksi tämän kanssa - tavalla, joka antaa hänelle kaikki painajaisen voimat tehden hänestä sekä iättömän, että vapauttaen hänet painajaisen ikeestä. Mitään totuutta tästä, tai muista painajaisesta vapautumiseen liittyvistä legendoista ei ole olemassa.

Noitien lisäksi kadotettujen elämään kuuluu erottamattomana osana pysyvästi painajaisen valtaan antautuneet, ja siten äärimmäisen vaaralliset langenneet sekä heidän myyttiseen alkutarinaansa liittyvä Sydänyö kätyreineen.

Painajaiset

Painajainen on kadotetun mielen sisällä elävä olento, jonka uskotaan olevan kadotetun kykyjen lähde. Salatieteen mukaan painajainen on tosiasiassa itsetietoisuuden saavuttanut kadotetun aliminä tai varjo. (Jungin varjominä wikipediassa). Normaalisti painajainen on melko passiivinen ja lähes voimaton. Kadotetun mielen järkkyessä, tai kadotetun tietoisesti luovuttaessa itsensä hallinnan painajaiselle, pystyy painajainen vaikuttamaan kadotettua ympäröivään todellisuuteen hetkellisesti.

Irti päässeen painajaisen voimien vaikutus on unenomainen. Se pystyy muuttamaan vain yhtä seikkaa tai asiaa kerrallaan mutta muutos voi olla huomattavakin. Kaikki painajaisen voimien suorat vaikutukset katoavat kadotetun saadessa tilanteen taas haltuunsa. Muutosten seuraukset eivät kuitenkaan katoa, vaan jäävät voimaan.

Mitä painajainen sitten haluaa? Painajaisten tekojen perusteella niitä voi helposti pitää pahansuopina olentoina, joiden tavoitteena on vahingoittaa muita mahdollisuuksien mukaan. Tosiasiassa ne eivät tietoisesti pyri noudattamaan tai vastustamaan mitään eettistä ajattelumallia tai edes toimimaan ketään toista vastaan.

Jokaisen kadotetun painajainen on yhtä yksilöllinen kuin kantajansa ja painajaisten toimintatavat poikkeavat toisistaan. Painajaisen tavoitteet kumpuavat kadotetun itsensä intohimoista, toiveista ja unelmista. Irti päästyään, painajainen pyrkii toteuttamaan tavoitteitaan välittämättä seurauksista kadotetulle tai tämän lähipiirille.

Arkkityypit

Kadotettujen parissa suositun teorian mukaisesti, painajaiset voidaan jakaa neljään arkkityyppiin, niiden ensisijaisten toimintatapojen mukaisesti.

Vapauttaja (tuhoaja) ratkaisee tilanteen mahdollisimman nopeasti. Käyttää tehokkainta keinoa, ei pienintä tarvittavaa voimaa.

Korjaaja (rankaisija) oikaisee tilanteen keinolla millä hyvänsä. Pitää huolta siitä, että syyllisiä rangaistaan.

Ohjaaja (nukkemestari) kääntää muut kannalleen keinolla millä hyvänsä. Ottaa muut hallintaansa viekkaudella.

Johtaja (tyranni) ottaa tilanteen hallintaansa keinolla millä hyvänsä. Ohjaa muita suoraan, ja väkisin.

Lähteitä

Tässä yhteydessä jaetaan painajaiset neljään tyyppiin klassisten luonnejakojen mukaisesti. Ajatuksena on toteuttaa yksi Jung/Keirsey/MBTI-temperamentin stressireaktio vääristyneenä siten ettei se enää välitä oikeasta ja väärästä, vaan pyrkii rataisemaan tilanteen välittömästi

Vapauttaja (tuhoaja) - http://en.wikipedia.org/wiki/Artisan_temperament Korjaaja (rankaisija) - http://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_temperament Ohjaaja (nukkemestari) - http://en.wikipedia.org/wiki/Idealist_temperament Johtaja (tyranni) - http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_temperament Näistä lisää tuossa itse tekstiosassa (kunhan ehdin)

Mielenkiintoisena alaviitteenä: nämä vastaavat hyvin voimakkaasti Adlerin ja ystävien kuvaamia lasten väärin ymmärrettyjä päämääriä. (psychotherapyinstitute:n pdf-kaavio aiheesta)

Langenneet

Jos kadotettu käyttää liikaa painajaisensa voimia, on hänen lankeamisensa vain ajan kysymys. Langenneet ovat lähes eläimenkaltaisesti ajattelevia saalistajia, jotka elävät muiden ihmisten peloista, kärsimyksestä ja epätoivosta. He noudattavat lähes sokeasti painajaisensa tahtoa, jonka ainoat tavoitteet selviytymisen lisäksi näyttäisi olevan muiden kadotettujen lankeamisen nopeuttaminen ja Sydänyötä vastaan taistelu.

Kadotettua koskevat rajoitukset painajaisen voiman käyttämiselle eivät koske langenneita, mutta heidän on vaikea soveltaa aikaisemmin osaamiaan taitoja ja tietoja. Kadotetut uskovat olevan mahdollista parantaa langennut, jos tämä saadaan riittävän usein mukaan oman elämänsä ja taustansa mukaiseen toimintaan. Toisaalta, jokainen parannusyritys antaa langenneelle mahdollisuuden voimistaa vielä lankeamattomien painajaisten otetta tästä maailmasta - ja siksi vanhimpien ohje langenneiden kanssa toimimiseksi on yksioikoinen: tuhoa välittömästi.

Sydänyö

Kauan ennen kirjoitettua historiaa, ihmiskunnan alkuhämärässä, joukko viisaiksi kutsuttuja miehiä teki suuren erehdyksen. Heidän uteliaisuutensa oli kasvanut liian suureksi, ja he alkoivat kysellä syitä maailman perimmäisille asoille, valolle, pimeydelle, päivälle ja yölle. Kuten näissä tarinoissa tavallisesti käy, sai heidän jalo tavoitteensa kysyä pimeydeltä sen todellisesta luonteesta katalan lopun.

Kun viisaat saivat lopulta yhteyden pimeyden sydämeen, sitä ei kiinnostanut pätkääkään se, mitä viisaat halusivat kysyä. Sen sijaan olennon päämääränä oli mahdollisuus astua maailmaamme sammuttaakseen valon lopullisesti.

On vaikea sanoa, miten paljon ylläolevasta on totta. Mutta kadotettujen tarinat kertovat ensimmästen kadotettujen syntyneen hintana siitä, että portti pimeyden sydämeen saatiin suljettua. Osa pimeydestä oli portin sulkeuduttua kuitenkin ehtinyt valua maailmaamme Sydänyönä, paholaisena tai jumalana, joka vihaa päivää ja valoa

Kadotettujen alkuperään liittyy legenda Sydänyöstä, olennosta jonka tarkoituksena on syödä kaikki maailman valo. Olennon alkuperä, luonne tai todellinen muoto ovat arvoituksia, mutta sen olemassaoloa ei voida kiistää.

Sydänyö näyttäytyy kadotetuille kahdessa muodossa. Sitä palvelevien ihmisten ja kadotettujen kautta. Kadotetut voivat tunnistaa Sydänyön koskettaman ihmisen aistiensa perusteella, mutta sama ei koske Sydänyötä palvelevia kadotettuja. Ainakaan ennen kuin nämä käyttävät Sydänyöstä peräisin olevia kykyjä.

Sydänyötä palvelevat ihmiset ovat usein hopeakielisiä hurmureita, jotka lupaavat vaikka oman isoäitinsä, jos saavat kadotetut ottamaan yhteyttä mestariinsa. Jokainen Sydänyön juoniin sekaantunut kadotettu lankeaa ennemmin tai myöhemmin, mutta yhdestäkään heistä ei tule langenneita.

Sydänyön valtaan ajautuneet kadotetut ovat tämän todellinen voima. Sydänyö ei voi vaikuttaa suoraan todellisuuteemme ilman kadotettuja, ja kääntäen kadotetut näyttävät olevan avain Sydäyön voimien kasvulle. Sydänyön valtaan joutunut kadotettu kuuluu puhtaasti herralleen, ja ajattelee herransa ajatuksia. Hän tavoittelee enää langenneiden tuhoa, ja muiden kadotettujen alistamista herralleen.

Näitä Sydänyön vasalleja vastaan taistelusta selvinneet silmänkääntäjät kertovat pelottavia tarinoita vasalleista. Vasallin mieli, unet ja pelot ovat kuin tuhannen mehiläispesän surinaa, jossa jokainen ääni huutaa eri asiaa ja pelkää vain valoa. Heidän painajaisensa huutaa pelosta ja toivoo vain armokuolemaa.

Harhapolku 036 / Kadotetut

Mekanismin wiki