NR / Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikka

Isompi kartta

Aavetanssin Sota jätti Pohjois-Amerikkaan valtavat arvet. Denverin sopimus ja sen luomat uudet rajalinjat toivat mukanaan suhteellisen rauhan, mutta eivät poistaneet sodan jälkiä tai sen aiheuttamaa katkeruutta, vihaa ja pelkoa. Vaikka vuodet ovatkin laannuttaneet tunteita, ovat maiden väliset ennakkoluulot edelleen vahvoja. Vaikka Heränneen maailman tulevaisuus on aina muutoksessa, niin melko varmaa on, että Pohjois-Amerikassa ei tulla koskaan näkemään Viidennen ajan kaltaista yhtenäisyyttä. Ja monien mielestä näin on oikein hyvä.

Athabaskan Council

""If you do a run in Athabaskan wilds, keep this phrase in mind:
"No one around for thousands of kilometers." You don't get second chances.
You know what you are doing or you don't come out"
-Blade

Athabaska at glance
Population: 2,5520,000
Human: 68%
Elf: 8%
Dwarf: 8%
Orc: 10%
Troll: 5%
Other: 1%
Tribal Affiliations: 22% of population
Aleut: 35%
Inuit: 25%
Dene: 15%
Koyukon: 5%
Other Tribes: 20%
Per Capita Income: 16 000¥
Estimatd SINless: 25%
Below Powerty Level: 30%
Corporate Affiliations: 10%
Education:
Less Than Twelve Years: 34%
High School Equivalency: 42%
College Degree: 18%
Advanced Degree: 6%
Major Languages Spoken:
English: 61%
Inuit: 25%
Russia 24%
Currency: Nuyen
CrashCart Coverage:
Anchorage and Edmonton Only
Guaranteed Response Time: 15 min

Isompi kartta

Yleistä

Athabaskan Council koostuu lähinnä kylmästä erämaasta, jäästä, metsistä... ja öljystä. Pohjois-Amerikan vähiten asuttu alue on varsin ristiriitainen paikka. Maailman vähissä olevat öljyvarat tekevät alueesta väkilukuun nähden varsin rikkaan, mutta toisaalta vanhat shamanistiset perinteet ja heimojohtoinen yhteisö ottavat luonnon suojelun varsin tosissaan. Kaupungit ovat harvassa ja pieniä. Pääkaupunki, Anchorage ja entinen pääkaupunki Edmonton ovat ainoat maailman mittapuulla kaupungeiksi laskettavat asutukset. Loput asutukset ovat pikkukaupunkeja, kyliä tai pieniä yhteisöjä.

Vierailioista

Ulkomaalaiset pistävät Athabaskanissa silmään nopeasti ja heihin suhtaudutaan varauksella. Kaupungeissa heitä pidetään yhtiöiden lähettiläinä, joita on pakko vielä sietää. Erämaassa he ovat lähes automaattisesti pahat mielessä liikkuvia tuholaisia, jotka halutaan pois Athabaskanin mailta. Laki on kaupunkien ulkopuolella usein kotikutoisten järjestyksenvalvojien käsissä. Vaikka paikallisten kyky laittaa runnereille kampoihin ei olekaan kovin suuri, on heillä usein takanaan koko yhteisön (ja pahimmillaan koko ympäröivän luonnon) tuki.

Luonnosta

Iso osa Athabaskanista on enemmän tai vähemmän koskematonta erämaata. Asutusta on harvassa ja teiden kunto vaihtelee rajusti. Kaupunkien ulkopuolella asvaltti voi olla puolikin vuosisataa vanhaa, jos sitä edes on. Matrixin toimintavarmuus laskee mitä kauemmaksi kaupungeista mennään ja rajut sääolosuhteet saattavat romahduttaa verkon erämaassa pitkiksikin ajoiksi kerrallaan. Luonnon keskellä on myös maagisesti voimakkaita luonnonesiintymiä, joiden ympärillä voi tapahtua erilaisia vääristymiä.

Kodiak Island

Vaikka Athabaskanin hallitus ei myönnäkään sitä, on entinen Yhdysvaltain armeijan tukikohtasaari nykyisin käytännössä lähes kokonaan Aresin omaisuutta. Paikallisella hallituksella ei juurikaan ole sananvaltaa saarella tai sen lähettyvillä. Knight Errant valvoo kaikkea liikennettä saaren ympäristössä varsin tarkasti. Saarella sijaitsee Alaskan Spaceport, josta käsin Ares kuljettaa tarvikkeita mm. Icarukseen, Daedalukseen ja Artemisiin.

Nome

Lyhyt matka Tšuktšimeren ja Beringinsalmen kautta Siperian ylängölle tekee pienestä satamakaupungista varsin yleisen salakuljettajien pysähdyspaikan. Kaupungissa on runsaasti venäjäissyntyisiä asukkaita. Vaikka kaupungissa on teknisesti Athabaskanin pormestari, niin julkisena salaisuutena tiedetään, että kaupunki on käytännön tasolla lähes kokonaan Vorin hallussa.

Voria johtaa joviaali kaveri nimeltään Nikoli Trapolov. Hän on asukkaiden suuressa suosiossa ja onkin kaupungin lähin vastine julkkikselle. Vori pääsee rahtiyhteyksien kautta vaikuttamaan myös Anchoragessa ja Edmontonissa.

--Svidrigaylov

Confederation of American States

"Oh, and the CAS is a Confederation, not a Confederacy,
even if everyone else in North America uses that term.
The days of General Lee, chattel slavery and cotton plantations
is long past. The easiest way to start a fight down here is to
call someone a Confederate, rather than a Confederationist."
- Fast Jack

CAS at glance
Population: 105,867,000
Human: 66%
Elf: 4%
Dwarf: 8%
Orc: 19%
Troll: 3%
Other: 0%
Per Capita Income: 25,500¥
Estimatd SINless: 20%
Below Powerty Level: 31%
Corporate Affiliations: 58%
Education:
Less Than Twelve Years: 30%
High School Equivalency: 47%
College Degree: 18%
Advanced Degree: 5%
Major Languages Spoken:
English: 88%
Spanish: 15%
Currency: CAS Dollar
(Nuyen also accepted)
Exchange rate 1$=0,33¥
TraumaTeam Coverage: 75%
Guaranteed Response Time: 10 min

Isompi kartta

Yleistä

Vanha USA oli aina jakautunut henkisesti Pohjoiseen ja Etelään. Vaikka sisällissodasta oli heräämisen aikaan jo lähes puolitoista vuosisataa, ei Amerikka ollut todella koskaan täysin yhtenäinen. Kun ensimmäinen Romahdus iski vuonna 2029, tulivat nämä poliittiset ja taloudelliset erot vahvasti esiin. Siinä missä Pohjoinen oli keskittynyt raskaaseen teollisuuteen, Bostonissa, Chigacossa ja Detroitissa, oli Etelä painottautunut elektroniseen kaupankäyntiin ja uuden informaatioyhteiskunnan täysipainoiseen hyödyntämiseen. Niinpä Romahdus iski Etelään huomattavasti Pohjoista pahemmin, luoden alueelle yhden historiansa pahimmista lamoista. Samaan aikaan käytävät yhdistymisneuvottelut Kanadan kanssa veivät kuitenkin valtaosan muun Amerikan huomiosta. Tilanne kärjistyi nopeasti, kunnes vuonna 2034 yksitoista osavaltiota eroavat UCAS_ista.

Siinä missä UCAS:ilaiset pitävät itseään alkuperäisinä amerikkalaisina, ovat CAS:ilaiset tulleet mieltämään itsensä todellisina amerikkalaisina. Ero on pieni, muuta merkittävät. Iso osa CAS:laisista on varsin kansallismielsiä. Toki kansallismielisyys tulee esiin varsin erilaisilla tavoilla. Idässä se tarkoittaa amerikkalaista unelmaa tasa-arvosta ja vapaudesta. Lännessä se tarkoittaa amerikkalaista unelmaa miehisestä urheudesta ja vapaudesta. Todellisuus on molemmissa päissä ajoittain hieman erilainen.

Pueblo Corporate Council

Salish-Shidhe Council

"Some tribes really don't have much in the way of laws or
much interest in enforcing them. The Cascade Orcs for example could
care less about counterfeiting BTLs, or weapons dealing. Trying to harvest
some telesma for magical rituals in eco-sensitive Makah lands,
however, might get you shot."
- Lyran

Salish-Shidhe at glance
Population: 8,590,000
Human: 63%
Elf: 11%
Dwarf: 9%
Orc: 12%
Troll: 3%
Other: 2%
Tribal Affiliation: 86% of population

Salish: 25%
Makah: 16%
Cascade Crow: 14%
Cascade Orc: 11%
Nootka: 10%
Sinsearach: 6%
Other Tribes: 18%

Per Capita Income: 26,000¥
Estimatd SINless: 15%
Below Powerty Level: 20%
Corporate Affiliations: 23%
Education:
Less Than Twelve Years: 7%
High School Equivalency: 57%
College Degree: 28%
Advanced Degree: 8%
Major Languages Spoken:
English: 82%
Salish Dialects: 16%
Currency: Nuyen
TraumaTeam Coverage: 50%
Guaranteed Response Time: 15 min

Isompi kartta

Yleistä

Salish-Shidhe Coucil on lukuisista heimoista koostuva valtio joka painottaa heimojensa autonomisuutta niin poliittisina, kuin kulttuurillisinakin entiteetteinä. Jokaisella isolla heimolla on hallinto-oikeus omiin maihinsa ja he voivat säätää omat lakinsa. Kansallisissa asioissa jokaiselta heimolta istuu jäsen päättävässä Neuvostossa.

Vaikka SSC on ollut jo pitkään taloudellisesti varsin menestyvä ja varsin toimiva yhteisö, on heimojen autonomia näyttänyt myös huonot puolensa. Vuonna 2035 Sinsearach-hiemon Cénesté-haaran irtautui Neovostosta ja muodosti Tir Tairngairen haltiavaltakunnan. Seurannut itsenäisyyssota päättyi Salish-Sidhe Councilin tappioon.

Vuonna 2060 alkaneet levottomuudet taas johtavat muutamassa vuodessa sotaan Tsimshianin yhtiö-valtion kanssa. Sotaa käydään pätkittäin aina vuoteen 2068 saakka, jolloin SSC aloittaa Tsimshianin vapaustaistelijoiden kanssa sarjan iskuja, jotka kaatavat Tsimshianin hallituksen vuonna 2069.

Heimoista

Heimojen valta omalla alueellaan lähentelee perinteistä valtiovaltaa. Neuvoston määrittelemiä, koko maata koskevia lakeja on vain muuta. Valtaosa koskee vakavia rikoksia, kuten murhia tai ulkopolitiikkaan liittyviä, kauppaa ja rajaliikennettä koskevia asioita. Muuten lait ovat jokaisen heimon määriteltävissä. Runnereiden kannattaa olla tarkkana, sillä lait voivat vaihdella paikoin paljonkin. Siinä missä Salish- ja Makah-heimoilla on aktiiviset heimopoliisit järjestystä valvomassa, ei Kaukasuksen Örkkejä kiinnosta juurikaan mitä heidän alueellaan tapahtuu, kunhan avomielisyys kompensoidaan lahjoituksilla. Nootkan alueella heränneet saavat tehdä kyvyillään mitä lystäävät, mutta bensakäyttöisestä, öljyä vuotavasta autonrämästä saattaa päästä linnaan pitkäksikin aikaa.

Salakuljetuksesta

Salakujetus on Salish-Shidhen varjojen yleisin elinkeino. Heimojen autonomia tekee virkavallan keskellä luovimisen suhteellisen helpoksi. Osa heimosta ei juurikaan välitä mitä heidän alueellaan tapahtuu, kunhan heimon tapoja noudatetaan ja yhden heimon poliisit eivät helposti lähde toisen heimon alueelle, varsinkaan jos välit sattuvat olemaan hieman kireallä. Vilkkaimmat reitit kulkevat itä-länsi suunnassa tuoden tavaraa avoimilta rajoilta, AMT:n ja Siouxin, kautta. Athabaskanin ja PCC:n kautta kulkee myös jonkin verran tavaraa, vaikkakin vähemmän. Vain hullut tai todella taitavat kulkevat Tsimshianin tai Tirin rajojen yli. Siellä riskit ovat suuret, mutta niin ovat voitotkin.

Tsimshian

"Tsimshian is not exactly everyones favorite vacation spot.
In fact, I know few steel-eyed hardcases whose stomachs turn at
the thought of taking on a run there. But with civil unrest, megacorp squabbling and
govermental reorganization in the works. the opportunities are too good to ignore."
--Captain Chaos

Tsimshian at glance
Population: 955,000
Human: 85%
Elf: 2%
Dwarf: 2%
Orc: 8%
Troll: 3%
Other: 0%
Tribal Affiliations: 78% of population
Tsimshian: 55%
Tlingit: 28%
Haida: 13%
Other Tribes: 4%
Per Capita Income: 15 500¥
Estimatd SINless: 11%
Below Powerty Level: 29%
Corporate Affiliations: 13%
Education:
Less Than Twelve Years: 23%
High School Equivalency: 53%
College Degree: 22%
Advanced Degree: 2%
Major Languages Spoken:
English: 85%
Tsimshian: 22%
Japanese 15%
Currency: Nuyen
TraumaTeam Coverage: 20%
Guaranteed Response Time: 15 min

Isompi kartta

Vuonna 2037 Tsimshian erosi NAN:ista muuttopoliittisten ja ekologisten erimielisyyksien vuoksi. Vapautuminen hakkuu- ja kaivuurajoituksista aiheutti resurssien ryöstökäytön ja taloudellisen kukoistuksen aikakauden. Huono hallinto yhdessä NAN:in rajoittamaan kauppaan johtivat kuitenkin taloudelliseen ahdinkoon. Vuonna 2053 Tsimshianin hallitus teki sopimuksen Mitsuhaman kanssa, antaen megakorporaatiolle yksinoikeuden useisiin kriittisiin luonnon resursseihin, samalla vapauttaen yhtiön useista yritystoimintaa rajoittavista pykälistä. Tsimshianin talous alkoi elpyä. Pian valtio ei enää voinut selviytyä ilman MTC:n apua. Koko Tsimshian oli käytännössä Mitsuhaman hallinnassa.

Tilanne jatkui samanlaisena aina vuoteen 2064 saakka, jolloin SSC:n joukot yhdessä Tsimshianilaisten vapaustaistelijoiden aloittivat hyökkäyksen, joka lopulta kaatoi vanhan hallituksen. Tsimshianista tuli vuonna 2065 SSC:n autonominen osa. Sopimukset MTC:n kanssa purettiin ja entisen hallituksen aiheuttamien tuhojen korjaus aloitettiin. Maa on kaukana rauhallisesta. Tsmishian-heimon ja muiden heimojen väliset yhteenotot ovat arkipäivää, Salish Rangereiden partioidessa katuja. Useissa kaupungeissa vallitsee edelleen öisin ulkonaliikkumiskielto. Mitsuhama ei myöskään ole lähtenyt kokonaan, vaan pitää edelleen jalansijaa maassa vaikeuttaen uuden hallituksen toimia huomattavasti. Sisällisodan uhka on edelleen varsin todellinen.

United Canadian and American States

"If any nation in North America has taken a beating over the past several years,
it's the UCAS, the nation that just can't seem to catch a break. Now, I know that
you are all teary-eyes with sympathy put there, but don't feel too bad.
After all, the siege mentality and paranoia in the UCAS create all kinds
of employment oportunities for shadowrunner,
as long as you know where to look for them."
- Captain Chaos

UCAS at glance
Population: 172,016,000
Human: 68%
Elf: 11%
Dwarf: 6%
Orc: 7%
Troll: 7%
Other: 1%
Per Capita Income: 28,000¥
Estimatd SINless: 30%
Below Powerty Level: 26%
Corporate Affiliations: 51%
Education:
Less Than Twelve Years: 17%
High School Equivalency: 55%
College Degree: 20%
Advanced Degree: 8%
Major Languages Spoken:
English: 91%
Currency: UCAS Dollar
(Nuyen also accepted)
Exchange rate 1$=0,25¥
TraumaTeam Coverage: 80%
Guaranteed Response Time: 15 min
CrashCart Coverage:
Toronto only
Guaranteed Response Time: 5 min
Nightingale Coverage:
Boston and New York only
Guaranteed Response Time: 10 min

Isompi kartta

Yleistä

"Vapauden soihdun ylväs kannattelija", United Canadian and American States on käynyt kovan koulun selviytyäkseen tähän päivään saakka. Heräämisen jälkeinen Suuri Aavetanssi sekoitti koko mantereen pakan, jättäen vanhan USA:n silpuksi. Ahtaalle joutunut entinen suurvalta löysi kohtalotoverin samalla tavalla murskaantuneesta Kanadasta ja muodosti vuonna 2030 uuden liitouman, UCAS:in. Nuoren liiton hakiessa vielä tasapainoaan, vuonna 2034, eteläiset osavaltiot päättivät irtautua "korruptoituneesta pohjosesta" ja muodostivat Confederation of American Statesin. Kalifornia seurasi etelän esimerkkiä kaksi vuotta myöhemmin, ja kaikesta tästä rohkaistuneena Hawaii itsenäistyi vuonna 2038. Alueita menettänyt maa saa nauttia suhteellisesta rauhasta vajaat kaksi vuosikymmentä. Vuonna 2055 hyönteishenget valtaavast Chicagon kaupungin, aloittaen pitkittyvän hätätilan, joka loppui vasta Ares Macrotechnologiesin organisoimaan massiiviseen puhdistusoperaatioon kolme vuotta myöhemmin. Tällä välin suurlohikäärme Dunkelzahn sekä saa UCAS:in kansalaisuuden, että valitaan myöhemmin presidentiksi. Presidentti Dunkelzahn murhataan vaaleja seuranneena päivänä, virkaanastumisjuhlien jälkeen. Renrakun ongelmat Seattlessa vuonna 2059 nostivat hallituksen pro-korporaatiopolitiikkaa vastustavien huudot uusiin mittasuhteisiin. Halleyn komeetan mukana tullut Sudden Recessive Genetic Expression taas aiheutti uuden rotumurhien ja lynkkausten aallon ihmisten reagoidessa muuttuneisiin vihalla ja pelolla. Viimeisenä vitsauksena tuli Crash 2.0, ilmiö, joka iski teknologisesti muita Pohjois-Amerikan maita edistyksellisenpään UCAS:iin varsin pahasti. Kovia kokenut maa alkaa kuitenkin pikkuhiljaa toipua ja näyttää edistyksen merkkejä, niin kulttuurillisessa, kuin rotupoliittisessakin kehityksessä.

Yhtiöistä

Vanha Yhdysvallat oli aina varsin yhtiömyönteinen paikka ja ensimmäinen manttelin perijänsä UCAS ei ole katsonut missään vaiheessa tarpeelliseksi muuttaa linjaa. Yhtiöitä koskevat lait ovat kohtuullisen vapaat ja toisin kuin jossain intiaanimaissa, UCAS:issa hallitus ajattelee suuryhtiöitä ennemmin kumppaneina, kuin vihollisina. Ympäristölainsäädäntö antaa yhtiöille myös varsin vapaat kädet sotkea omat tonttinsa, kuten haluavat. Ei siis ole ihme, että yhtiöiden läsnäolo UCAS:issa on varsin vahva. ARES on käytännössä hallituksen isoveli, joka tulee hätiin isompien ongelmien kanssa, siinä missä Lone Star on palkattu, maanlaajuinen vahti. New York on kokonaan yhtiöiden vallassa jopa niin, että Manhattanilla ei ole enää yhtään neliösenttiä UCAS:in maaperää. Yhtiöiden jatkuva läsnäolo luo sekä työtilaisuuksia, että tuottavuutta osittain vapauden hinnalla.

Varjoista

UCAS:in varjot ovat maailman vilkkaimmin liikennöityä aluetta. Sadoilla yhtiöllä on satoja "deniable assets"-tilejä, joilla palkata varjoissa jouksevia sekopäitä omien tarkoitusperiensä edistämiseksi. Yhtiöiden luoma taloudellinen hyvinvointi luo myös tarpeen mitä eksoottisemmille huvituksille, tuoden syndikaatit mukaan peliin. UCAS:in aloittama Social Identification Nurber-ohjelma on tuonut lisää jännitystä varjoihin jo useiden vuosikymmenten ajan, mutta muihinkin maihin tarttunut trendi on kääntynyt UCAS:issa myös varjojen eduksi. Laittomia SIN:ejä saa helposti ja halvalla. Joidenkin lähteiden mukaan jopa 5% hallituksen antamista uusista laillisista SIN:eistä menee suoraan mustanpörssin kauppaan. Monet rikolliset tahot myös katsovat UCAS:in olevan helpompi toimipaikka, kuin yksikään ympäröivistä valtioista, kenties CAS:ia lukuunottamatta.

Seattle

Pitkien neuvottelujen jälkeen UCAS:in läntiseksi satamaksi juuri ja juuri jäänyt Seattle muuttui kertaheitolla yhdeksi UCAS:in tärkeimmistä ja villeimmistä kaupungeista. Siitä tuli sekä tärkeä satamakaupunki, että kulttuurillinen sulatusuuni. Monet yhtiöt veivät myös herkemmät operaationsa pois intiaanimailta, "ystävälliseen" Seattleen. Uusi varjojen pääkaupunki alkoi saavuttaa muotoaan. Nykyisin Seattle on niin yhtiöiden, kuin syndikaattienkin temmellyskenttä, jossa kaikki tahot taistelevat pinnan alla vallasta ja kontrollista. Samalla kaupunki on kulttuurien yhteenliittymä, joka luo uusia muotivirtauksia ja musiikillisiä tähtiä. Sateiden kaupunki on monien mielestä täydellinen paikka lyödä itsensä läpi... tai kuolla yrittäessään.


Page last modified on 2011-09-28 21:29