(toiminnot)

hwechtla-tl: Osa-aikaisuus ja määräaikaisuus

Kierre.png

Mikä on WikiWiki?
nettipäiväkirja
koko wiki (etsi)
viime muutokset


Selitä tässä, mitä osa-aikaisuus ja määräaikaisuus tarkoittavat.

4.1.2005 STT julkaisi uutisen, jonka loppu meni tähän tapaan (quote Uutislehti 100:sta):

"[Työntekijäpuolen] edustajat ilmoittivat aloittavansa työnseisauksen nimenomaan vastalauseeksi osa-aikaisen työvoiman lisäämiselle. AKT katsoi yhtiöiden pyrkivän heikentämään kuljettajien työehtoja lisäämällä pätkätyöläisten määrää."

On ymmärrettävää, että työnantajat, joiden tiedotteesta uutinen on väsätty, yrittävät hämärtää erottelua osa-aikaisuuksien (jotka ovat pienempi ongelma) ja määräaikaisuuksien välillä. On kuitenkin harvinaisen tökeröä uutisointia jättää tällainen epämääräisyys uutiseen.

Pätkätöillä tarkoitetaan yleensä määräaikaisuuksia. Määräaikaisuus tarkoittaa sitä, että työsopimus on tehty johonkin tiettyyn päivämäärään asti eikä "toistaiseksi". Määräaikaisuus huonontaa työntekijän oikeusturvaa siitä syystä, että määräaikaisia on helpompaa erottaa -- jättämällä työsopimuksen jatkamatta.

Osa-aikaisuus taas tarkoittaa, että työaika on vähemmän kuin 37,5 tuntia viikossa. Osa-aikaisuus ja määräaikaisuus liittyvät usein yhteen, koska molemmat ovat vastavirtoja "perinteisessä" työkulttuurissa ja lisääntyneet huomattavasti 1990- ja 2000-luvuilla.

Määräaikaisuuden vastakohta on vakinaisuus (vakinainen työsuhde). Osa-aikaisuuden vastakohta on täysipäiväisyys. On olemassa paljon täysipäiväisiä määräaikaisia työntekijöitä, ja jonkin verran vähemmän vakinaisia osa-aikaisia työntekijöitä (esim. minulla on mahdollisuus päästä tähän statukseen).

kategoria: politiikka kategoria: kieli


kommentoi (viimeksi muutettu 27.06.2005 15:41)