Starfinder Society -hahmot Attach:Mexa.png Δ

Mexa Sinitaival (6089-703)

Android bounty hunter solarian 1
Lawful Neutral Medium construct/humanoid (android)
Player Veltzeh
XP 0
Faction Second Seekers
Homeworld Absalom Station
Initiative +1, Perception +4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SP 7, HP 11, RP 3
EAC 12, KAC 13 (+1 Dex)
Fortitude +2, Reflex +1, Will +2
(+2 vs. disease, mind-affecting, poison, sleep (unless they specifically affect constructs))

 • Does not breathe or suffer the normal environmental effects of being in vacuum.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Speed 30 ft
Melee solar weapon: +4, 1d6+2 P (kinetic) (kartion muotoinen pora, n. 50 cm pitkä)
Melee assault hammer: +4, 1d6+2 B (analog)
Ranged azimuth laser pistol: +2, 1d4 F, 80 ft, burn 1d4, 20 ch, usage 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Str 14 (+2), Dex 12 (+1), Con 11 (+0), Int 12 (+1), Wis 10 (+0), Cha 14 (+2)
Skills Acrobatics* (Dex) 1 Athletics* (Str) 2 Bluff (Cha) 2 Computers+ (Int) 5 Culture+ (Int) 5 Diplomacy (Cha) 6 Disguise (Cha) 2 Engineering+ (Int) – Intimidate (Cha) 2 Life Science+ (Int) – Medicine+ (Int) – Mysticism+ (Wis) – Perception (Wis) 4 Physical Science+ (Int) 5 Piloting (Dex) 1 Profession+ () () – Profession+ (Cha/Int/Wis) – Sense Motive (Wis) -2 Sleight Of Hand*+ (Dex) – Stealth* (Dex) 1 Survival (Wis) 0
Skill Notes

 • Increase by 2: the DC of Sense Motive vs. you.

Feats Light Armor Proficiency, Basic Melee Weapons Proficiency, Advanced Melee Weapons Proficiency, Small Arms Proficiency, Weapon focus (advanced melee weapons)
Languages Common, Kasatha
Equipment second skin; assault hammer; azimuth laser pistol; battery 20 ch; computer t1; serum of healing mk1; medpatch; fire extinguisher; comm unit (personal); backpack, consumer; hygiene kit; clothing, travel; R2E (10)
Augmentations
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Special Abilities

 • Darkvision
 • Low-light vision
 • Upgrade slot (light armor)
 • Bounty hunter Theme knowledge: Choose a specific sentient creature that you can identify by name, alias, or specific identity to be your mark. Reduce the DC of Culture or Profession (bounty hunter) checks to recall knowledge about your mark, as well as to recall knowledge about law-enforcement individuals and practices, by 5. If you choose a mark that is known only by an alias or secret identity, this ability helps you learn facts only about the identity you know about, not any other unknown identities. Once you defeat your mark, as an action that takes 1 minute, you can study dossiers and database information about another individual to be your new mark. You can instead abandon your mark for a new one without defeating it, but if you do so, you take a –2 penalty to all skill checks for 1 week.
 • Skill adept (Computers, Culture)
 • Solar manifestation (Su) (weapon, darkness, piercing)
 • Stellar mode (Su): in combat, on the first round, choose mode: graviton, photon, unattuned. If graviton or stellar, gain attunement point. On subsequent rounds, gain one point per round until there are three, when you become fully attuned. You can also choose to lose the points and become unattuned, and on the following round can choose a new mode.
  • Graviton: +1 insight bonus to Reflex saves.
  • Photon: +1 insight bonus to damage rolls.
 • Stellar revelations (DC 11)
  • Graviton: Black Hole (Su) Mode: fully graviton-attuned; Action: standard action; Targets: any creatures of your choice within 20 feet of you; Save: Fortitude negates; Effect: be pulled 10 feet toward you. If creatures run into solid object while being pulled, they stop moving. Creatures moved by this ability do not provoke attacks of opportunity from this movement. After you use this revelation, you immediately become unattuned. Black hole functions as a zenith revelation.
  • Photon: Supernova (Su) Mode: fully photon-attuned; Action: standard; Targets: all creatures within 10 feet of you; Save: Reflex halves; Effect: 1d6 fire damage. After you use this revelation, you immediately become unattuned. Supernova functions as a zenith revelation.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Boon Slots
Ally:
Faction: Second Seekers Champion
Personal:
Promotional: Character Folio
Social:
Starship:
Slotless Boons
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 1. 2017-09-23: Quest: Into the Unknown

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tausta: Mexa heräsi jossain Tarinatornin alimpien tasojen syövereissä. Jokin hämärä pitkä hahmo kertoi hänelle, että hänen nimensä oli Sinitaival ja että hän oli nyt vapaa elämään elämänsä niin kuin itse haluaisi. Tämä hämmensi Mexaa, sillä totta kai hän oli vapaa ja itsenäinen – hän tajusi vasta myöhemmin, että kaikille asiat eivät olleet niin. Hämärä tyyppi johdatti hänet ulos ja katosi, eikä Mexa saanut selville, mistä oikeastaan oli tullut.

Mexa keksi itselleen etunimen ja ihmetteli hetken Tähdennäyttäjien järjestöä, jonka tiloista hän oli näköjään tullut. Eräs Zaydar-niminen kasatha, joka oli järjestön jäsen, pysähtyi jossain vaiheessa ihmettelemään, miksi hän pyöriskeli paikalla eikä Johdatus tuntunut välittävän hänestä. Selvisi, että Mexa näköjään oli tähdennäyttäjä, mutta hänen statuksensa oli jäädytetty. Selvityksen aikana Mexa sai lisää tietoa Tähdennäyttäjien järjestöstä, mutta päätyi lopulta kyselemään enemmän Zaydarin koulutuksesta. Asiat johtivat toiseen ja Mexa päättikin lähteä Idari-alukselle opiskelemaan solarianiksi.

Neljän vuoden ajan Mexa harjoitteli taitojaan Idarilla ja vaikka hän eteni hitaasti, hän ei antanut periksi. Kun hän oli saanut koulutuksensa lähes valmiiksi, hän kuuli Kulotähtien sattumasta. Zaydar oli kadonneiden joukossa. Asia jäi vaivaamaan Mexaa, ja hän kiirehti koulutuksensa loppuun, minkä jälkeen hän uudelleenaktivoi statuksensa Tähdennäyttäjissä.

Persoonallisuus: Androidiksi Mexa on yllättävän diplomaattinen ja ystävällinen. Hän vaikuttaa toisinaan hieman järkähtämättömältä, jos on kysymys laeista ja niiden noudattamisesta, minkä takia häntä hämmentävät tilanteet, joissa hän ei tiedä, mitä lakia pitäisi soveltaa. Hän suhtautuu lähes kaikkeen viileän tyynesti. Hän on tosin kuullut erittäin villejä juttuja siitä, kuinka hän kuulemma kerran neljä vuotta sitten kokeili jonkinlaisia huumeita ja teki sitten ties mitä. Hän itse ei muista tapauksesta mitään.

Ulkonäkö: Mexalla on harmaa iho ja vaaleammat valopiirit. Hänen silmissään on ihmismäiset iirikset, mutta ne ovat mustat, ja hänellä ei ole hiuksia, vaan mustia kuvioita päänahassaan. Hän on 176 cm pitkä ja painaa 76 kg. Hänen muut piirteensä ovat hieman konemaisia.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped