Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Myrsky

Luotti Tatuoidun johdatukseen Gorumin pappina, ja tavattuaan tämän kivijättiläisten väijytyksen jälkeen Gorumin taistelumailla, ei itsekään halunnut enää takaisin Golarionin päällisiin taisteluihin.

Male Human (Shoanti) Fighter 11
N Medium Humanoid
Player JJape


Init +3
Senses Perception +20/+22


AC 30 (+11 armor, +3 dex, +4 shield, +1 def., +1 nat.), touch:14, Flat: 27
hp 114
Fort +14, Ref +10, Will +10 (+3 vs. fear)


Speed 30 ft (with armor)
Full-attack +1 Shock Al. Silver Earthbreaker +19/+14/+9 2d6+11+1d6, x3 AND +3 Holy Klar +22/+17 1d6+10(+2d6 vs. evil), x2
Full-attack +1 Shock Al. Silver Earthbreaker +16/+11/+6 2d6+17+1d6, x3 AND +3 Holy Klar +19/+14 1d6+16(+2d6 vs. evil), x2 PA
Melee +1 Shock Al. Silver Earthbreaker +18 2d6+17+1d6, x3, Bludgeoning, PA
Melee mwk. Cold Iron Earthbreaker +18, 2d6+16, x3, Bludgeoning, PA
Melee Glaive +14 1d10+18, x3, Slashing, Reach PA
Melee +3 Holy Klar +22 1d6+10(+2d6 vs. evil), x2, Slashing
Melee +3 Holy Klar +19 1d6+16(+2d6 vs. evil), x2, Slashing, PA
Melee Kukri +14, 1d4+12, 18-20 x2, S, PA
Ranged mwk. Compposite (+6) Longbow +14 1d8+6, x3
Special Attacks Klar-hit -> Bull Rush (CMB=attack roll+4), provokes AoP:s,


SQ
Fighter: Armor Training 3, Weapon Training 2(1.Hammer, 2. Heavy Blades), Bravery 3
Other: Human (bonus feat, +1 skill/level)


Str 22(20), Dex 17, Con 16(14), Int 7, Wis 10, Cha 7
Base Atk +11/+6/+1; CMB +16; CMD 31
Feats Two-Weapon Fighting, Weapon Focus(Earth Breaker), Weapon Focus(Klar), Thunder and Fang, Double Slice, Weapon Specialization(Earth Breaker), Power Attack, Shield Slam, Iron Will, Improved Two-Weapon Fighting, Improved Bull Rush, Greater Bull Rush, Shield Master
Skills Acrobatics +6 (5), Climb +8 (1), Perception +20/+22(+14/+16)(Eyes of eagle, dim light) (11), Survival +8 (4), Swim +8 (1)
Traits Underbridge Dweller, Indomitable Faith(Gorum)
Languages Common, Shoanti
ACP -2


On person Amulet of Natural Armor, Cloak of Resistance +4, Explorer`s Outfit (8 lbs), +1 Shock Al.S. Earthbreaker (14 lbs), mwk. Cold Iron Earthbreaker (14 lbs), Glaive (10 lbs), Kukri (2 lbs), +3/+1 holy(shield/weapon) Klar (6 lbs), +2 Full Plate (50 lbs), mwk. Composite Longbow (30 arrows + 20 C.I arrows + 20 Al.S arrows)(3+4 lbs), Ring of Deflection +1, 5xAlchemist Fire, 2xPotion of Fly, Potion of Darkvision(0,5lbs), Potion of CSW, Oil of Align Weapon(good)(0,5lbs), Eyes of the Eagle, CMW-wand(34), Belt of Physical Might (+2 str/+2con)
In backpack Dungeoneering Kit (25 lbs), Fighter`s kit (29 lbs), Grappling Hook (4 lbs), Klar, Chain Shirt, 5x Alchemist Fire
Wealth 500 gp
Encumbrance 119 lbs. without backpack, 203 lbs. with backpack (133 lb. light/266 lb. medium/400 lb. heavy)


Feat Plan: Improved Shield Bash allowed to be skipped in feat requirements (Thunder and Fang gives its effect already)
1. Two-Weapon Fighting, Weapon Focus(Earth Breaker)(human bonus feat), Weapon Focus(Klar)(Fighter bonus feat)
2. Thunder and Fang (Fighter Bonus Feat)
3. Double Slice, Armor Training(1)
4. Weapon Specialization(Earth Breaker)(Fighter Bonus Feat) STR +1 (20)
5. Power Attack, Weapon Training(Hammer)
6. Shield Slam(Fighter Bonus Feat)
7. Iron Will, Armor Training(2)
8. Improved Two-Weapon Fighting (Fighter Bonus Feat), DEX +1 (17)
9. Improved Bull Rush, Weapon Training(Heavy Blades)
10. Greater Bull Rush(Fighter Bonus Feat)
11. Shield Mastery, Armor Training(3)
12. Two Weapon Rend, DEX +1 (18)
13. Lunge, Weapon Training(Bows)
14. Weapon Specialization: Klar(Fighter Bonus Feat)
15. Improved Iron Will, Armor Training(4)
16. Greater Two Weapon Fighting(Fighter Bonus feat) (ioun stone gives +2dex), CHA +1 (8)
17. Toughness, Weapon Training(polearms)


Notes
Saves: Fort: (11*0,5fractional+2goodsavebonus+3con+4resbonus)=14, Ref: (11*0,33fractional+3dex+4resbonus)=10, Will:(11*0,33fractional+0wis+4resbonus+1trait+2feat)=10
Full Attack: main hand, to hit: (+11bab+6str+2w.t.+1w.f+1ench-3PA-2TWF)=16
main hand, damage: (6str+2w.t.+1ench.+6PA+2w.s.)=17
Offhand, to hit: (+11bab+6str.+1w.f+1w.t.+3ench-3PA)=19
Offhand, damage: (6str+1w.t.+6PA+3ench.)=16


Ulkonäkö:
Valtavan kokoinen (yli 2m) ja erittäin ruma. Hidas ja yksinkertainen puhetapa. Kalju, ruskeat silmät. Viitassa Gorumin symboli (kahdenkäden miekka).

Persoonallisuus:
Tiedostaa itsekin, ettei ole älykkäintä tai karismaattisinta sorttia. Tämän johdosta tukeutuu muiden neuvoihin, etenkin Tatuoidun, jota hän arvostaa suuresti Gorumin pappina ja Shoanti-profeettana. Taistelussa seuraa Gorumin oppeja, eli kunniotetaan vastustajia, jos he osoittavat taistelutaitonsa, mutta ei lopeteta taistelua kesken kaiken, vaikka vastustajat antautuisivat tai pakenisivat. Jos vastustajat jäävät tajuttomiksi, mutta henkiin, ei kuitenkaan tapeta, koska ovat avuttomia. Valtava ruokahalu.

Biografia:
Kasvoi Magnimarissa Sillan alla. Elätti itseään koronkiskurin apulaisena, areenatappelijana ja henkivartijana. Tutustui Sillan alla Tatuoituun, saman heimon Shoantiin, joka kertoi tälle seikkailuistaan. Kyllästyi Magnimarin kaupungin selkäänpuukotuksiin ja lemuun, ja päätti seurata Tatuoitua Sandpointiin.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped