Action Trio

Työn alla oleva pelimäinen (videopelimäinen) systeemi

Perusajatus

AT koostuu seuraavista komponenteista

  • Noppapoolit
  • Vaarapisteet
  • Progress trackers
  • Stuntit ja toiminnot

Projekteja

LGDS

Löytyy omasta ryhmästään: LGDS

Action Trion konseptipeliä varten kirjoitettu versio löytyy sivulta LGDS.01-säännöt.

BR

Löytyy omasta ryhmästään: BR

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped