(:num:)

UnStrapped -ulkoasun ylläpito- ja kehitysohjeistus.

Hallintasivut

Seuraavia sivuja käytetään ulkoasun hallintaan

Tiedostot

Kaikki skinin tiedostot ovat hakemistossa $SkinDirUrl/unstrapped.

Ulkoasun rakenne

Yläpalkki

Mustan yläpalkin sisältö tulee kokonaan skinistä staattisena divin "topbar" sisällä. Kaikki muutokset ylpalkkiin tehdään suoraan skiniin.

 ...
 <!-- Site top bar -->
 <div id="topbar">
  <div class="container">
   <div class="row">
   <img id="wikilogo" src="$SkinDirUrl/images/mekanismi-logo-white-40.png" width="40"
    height="40" alt="A"> <a id="wikititle" href="https://sange.fi/mekanismi/pmwiki/pmwiki.php/Ylimykset/S2loki">Mekanismi</a>
 ...

Yläpalkki on melko staattinen, ja sen muokkaaminen tapahtuu ainakin toistaiseksi henkilöiden toimesta, joilla on jo olemassa palvelintunnukset

Sivun yläosa

Muokkaa, ja ratasvalikko

Muokkaa-painike ja ratasvalikko löytyvät staattisina ulkoasusta

 ...
 <div class="wikicmds">
  <ul>
   <li><a href="https://sange.fi/mekanismi/pmwiki/pmwiki.php/Ylimykset/S2loki/MekanismiUS/UnStrapped?action=edit">Muokkaa</a></li>
 ...

Popup-valikko on toteutettu toisen asteen listana ul ul. Uusia kohteita saa laittamalla listaan uuden <li> elementin, jonka sisällä on <a>. Uusia väliotsikoita saa laittamalla listaan uuden <li> elementin, jonka sisällä on <p>

Sivun otsikko

Sivun otsikkona käytetään sivun muuttujaa $TitleSpaced.

 ...
 <h1 id="pagetitle">UnStrapped 
 <span style="font-size:11px">
  <a style="color:crimson" href="https://sange.fi/mekanismi/pmwiki/pmwiki.php/Ylimykset/S2loki/MekanismiUS">UnStrapped 1</a>
 ...

Sivuotsikon luominen sivun nimestä tai (:title:) direktiivistä on järkevää seuraavista syistä:

 1. (:num:)(:toc:) kikkailua ei tarvita
 2. (:toc:) toimii paremmin
 3. Saattaa (ehkä) rohkaista järkevämpiin sivunnimiin
 4. Saattaa vähentää käytäntöä laittaa jokaisen sivun alkuun !sivunnimi

Oikea valikko

Oikea valikko luodaan dynaamisesti joko sivusta MekanismiUS.NoSideBar tai {@Group}.SideBar

 ...
 <div id="groupmenu">
  <h1>
   <a href="https://sange.fi/mekanismi/pmwiki/pmwiki.php/Ylimykset/S2loki/MekanismiUS">Mekanismi US</a></h1>
   <!--wiki:{$Group}.SideBar MekanismiUS.NoSideBar-->
 ...

NoSideBar Sisältää toistaiseksi vain painikkeen "luo valikko".

Tässä sivupalkissa ei näytetä mekanismin tavallista sivupalkkia, koska sivupalkin mekanismi-toiminnot menevät alapalkkiin, ja sivuvalikko on jatkossa ensisijaisesti ryhmäkohtaista käyttöä varten. (Se esim. poistuu uudelta etusivulta)

Valikon alapuolella näytetään div #smi, joka sisältää facebook, google plus ja tweet painikket.

Alavalikko

Alavalikko muodostuu neljästä osasta seuraavasti:

 ...
 <div id="tools">
  <!--wiki:MekanismiUS.Tools-->
 </div>
 <div id="projects">
  <!--wiki:MekanismiUS.Projects-->
 </div>
 <div id="arc">
  <!--wiki:MekanismiUS.ListRecentChanges-->
 </div>
 <div id="pelilauta">
  <iframe id="pelilauta_widget" scrolling="no" width="340px" height="272px" src="http://pelilauta.fi/widget/v3.php"></iframe>
 </div>
 ...

Kolme ensimmäistä osiota (mekanismi, pelit, 15 viimeisintä päivitystä) luodaan dynaamisesti hallintasivuilta MekanismiUS.Tools, MekanismiUS.Projects ja MekanismiUS.ListRecentChanges. Viimeinen haetaan Pelilaudalta.

Alapalkki

Alapalkki on skiniin staattisena kirjoitettu alatunniste.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped