Majik Khizus
Male human alchemist 12
N Medium humanoid (human)
Init +3; Senses Perception +11


Defense


AC 20, touch 14, flat-footed 17 (+6 armor, +1 deflection, +3 Dex)
hp 90 (12d8+24)
Fort +13, Ref +14, Will +10
Defensive Abilities evasion; Immune poison


Offense


Speed 30 ft.
Melee +1 returning dagger +11/+6 (1d4+2/19-20) or
:silver light mace +10/+5 (1d6+1)
Ranged bomb +13 (6d6+7 fire) or
:confusion bomb +13 (4d6+7 fire plus confusion) or
:force bomb +13 (6d4+7 force) or
:frost bomb +13 (6d6+7 cold) or
:sling +12 (1d4+1) or
:smoke bomb +13 (smoke) or
:stink bomb +13 (stench)
Special Attacks bomb 19/day (6d6+7 fire, DC 25)
Alchemist Extracts Prepared (CL 12th; concentration +19)
:4th—dragon's breath[APG] (DC 21), fluid form[APG], freedom of movement, greater invisibility
:3rd—fly (2), heroism (2), protection from energy, remove blindness/deafness
:2nd—alchemical allocation[APG], barkskin, darkvision, invisibility, resist energy, see invisibility, vomit swarm[APG]
:1st—crafter's fortune[APG] (DC 18), cure light wounds, disguise self, enlarge person (DC 18), reduce person (DC 18), shield, touch of the sea[APG] (DC 18)


Statistics


Str 12, Dex 16, Con 12, Int 25, Wis 12, Cha 9
Base Atk +9; CMB +10; CMD 24
Feats Ability Focus (bomb), Brew Potion, Extra Discovery<sup>APG</sup>, Extra Discovery<sup>APG</sup>, Extra Discovery<sup>APG</sup>, Extra Discovery<sup>APG</sup>, Iron Will, Point-Blank Shot, Precise Shot, Throw Anything
Traits addicted friend, resilient
Skills Acrobatics +15, Appraise +11, Bluff +8, Craft (alchemy) +22 (+34 to create alchemical items), Disable Device +20, Fly +15, Heal +16, Knowledge (arcana) +22, Knowledge (engineering) +11, Knowledge (local) +23, Knowledge (nature) +22, Knowledge (nobility) +11, Knowledge (planes) +14, Linguistics +8, Perception +11, Sleight of Hand +7, Spellcraft +22, Stealth +4, Swim +2
Languages Abyssal, Celestial, Common, Dwarven, Elven, Infernal, Shoanti, Varisian, Vudrani
SQ alchemy (alchemy crafting +12), discoveries (confusion bomb[UM], explosive bomb, force bomb, frost bomb, greater mutagen, precise bombs [7 squares], smoke bomb, sticky bomb, stink bomb, wings[UM]), mutagen (+6/+4/-2, +4 natural armor, 120 minutes), poison use, swift alchemy
Combat Gear hand of the mage, potion of barkskin (CL 7th), potion of barkskin +4, potion of cat's grace (CL 7th), potion of resist energy (????) (CL 7th); Other Gear +1 mithral chain shirt, +2 mithral chain shirt, +1 returning dagger, silver light mace, sling, sling bullets (10), belt of incredible dexterity +2, cloak of resistance +3, headband of vast intelligence +4, hybridization funnel<sup>UE</sup>, ring of evasion, ring of protection +1, alchemical base materials (worth 387 gp, 20 lb), alchemist's lab, alchemy crafting kit<sup>APG</sup>, backpack, bedroll, belt pouch, flint and steel, ink, inkpen, juomalista, masterwork thieves' tools, mess kit<sup>UE</sup>, pot, soap, torch (10), trail rations (5), waterskin, 966 gp, 4 sp


Special Abilities


Alchemy +12 (Su) +12 to Craft (Alchemy) to create alchemical items, can Id potions by touch.
Bomb 6d6+7 (19/day, DC 25) (Su) Thrown Splash Weapon deals 6d6+7 fire damage.
Confusion Bomb (12 rds) (Su) The alchemist's bombs twist the target's perception of friend and foe. A creature that takes a direct hit from a confusion bomb takes damage from the bomb and is under the effect of a confusion spell for 1 round per caster level of the alchemi
Evasion (Ex) If succeed on Reflex save for half dam, take none instead.
Explosive Bomb (Su) Bombs have splash radius 10 ft. and those directly hit catch fire.
Force Bomb (DC 23) (Su) Bombs deal 1d4 damage per die and knock foes prone (Ref neg.)
Frost Bomb (DC 23) (Su) Bomb deals cold damage and staggers foe next round (Fort neg).
Greater Mutagen (Su) +4 nat AC, +6/+4 on two physical attributes, -2 on two mental attributes.
Immunity to Poison You are immune to poison.
Mutagen (DC 23) (Su) Mutagen adds +6/+4/-2 to physical/mental attributes, and +4 nat. armor for 120 minutes.
Point-Blank Shot +1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Poison Use You do not risk poisoning yourself accidentally while poisoning a weapon.
Precise Bombs (Su) Exclude up to 7 squares from splash damage of your bombs.
Precise Shot You don't get -4 to hit when shooting or throwing into melee.
Smoke Bomb (12 rds) (Su) Thick smoke fills twice the splash radius, obscuring sight beyond 5 ft. as fog cloud.
Sticky Bomb (Su) Bombs continue to damage creature for one additional round.
Stink Bomb (1 rd) (Su) Smoke bombs also nauseate living in area for 1d4+1 rds after leaving, as stinking cloud.
Swift Alchemy (Ex) Construct alchemical items in half the normal time.
Throw Anything Proficient with improvised ranged weapons. +1 to hit with thrown splash weapons.
Wings (12 minutes/day) The alchemist gains batlike, birdlike, or insectlike functional wings, allowing him to fly as the fly spell for a number of minutes per day equal to his caster level. These minutes do not need to be consecutive, but they must be spent in 1-min

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Kun kuningatar oli vihdoin kaadettu ja tämän Korvosan asukkaiden päälle tuoman uhka hävitetty oli uuden järjestyksen ja monarkian aika. Päätös siitä kuka Korvosaa tulisi johtamaan oli Majikin mielestä parempi jättää vastarintaliikkeen johdolle, jotka varmaan osaisivat tämmöiset poliittiset asiat hoitaa peremmin kuin hän. Ei Majikilla olisi kauheasti näihin poliittisiin vääntöihin muutenkaan mitään annettavaa, kunhan Arcanoita ei valtaan päästettäisi. Sillä näiden kirottujen kissa otusten ja Majikin välillä oli vielä muutama kana kynittävänä. Otos Majikin muistelmista "Korvosan kapina, joka kaatoi Ileosan". "Olin jotenkin yllättynyt, ettei kaikki vanhat suvut olleet suoraan valmiita teloittamaan Arcanoita julkisesti, mutta ehkä jälleen aliarvion Arkanoiden vaikutusvallan laajuuden Korvosassa. Tämän sinänsä oli yhden tekevää minulle koska viimeisen Arcanan kuolon korahduksen piti olla se ah niin makea koston siemaus mitä olin jo pitkään kaivannut." "Suunnitelmiin ja ennakkovalmisteluihin meni Rakkaan ystäväni Randalin kanssa yllättävän pitkään. Ehkä olisi pitänyt vain uskoa Randalia ja pyytää Zeranilta apuja, olihan kuitenkin varjojen mestari. Mutta ylpeyteni taisi tällä kertaa viedä voiton minusta. Olimme niin valmiita viimeiseen koitokseen Arcanoiden kanssa, kun lensimme Arcanoiden kartanon ruokasalin ikkunasta läpi. Yllätys piti olla täydellinen, kun heidän illallisensa olisi pitänyt olla loppumaisillaan. Minä olin rakentanut vielä sen saakutin ison pommin millä olisimme ampuneet ne kirotut kissa pirut taivaan tuuliin, jotta koko Korvosa olisi nähnyt että heistä oli lopullisesti päästy eroon. En tiedä sitten mitä he olivat paenneet edellis iltana, pelkäsivätkö he todella minua niin paljon vai oliko Korvosa vaan heille tässä kohtaa mitätön?" Kun Arcanat oli "karkotettu" Korvosasta pyysi Majik heidän entistä kartanoaan itselleen, tähän kaupunki suostui sillä ehdolla, että Majik olisi jonkinlainen edustaja aina kun Korvosa tarvitsisi Majikin kykyjä tai neuvoja. Kartanossa Majik kulutti aikaa tutkien kaiken mitä entiset asukkaat olivat jättäneet jälkeensä siinä toivossa, että ymmärtäisi mitä he olivat oikein Korvosasta halunneet ja mihin he olivat paenneet. Tämä työ oli kuitenkin vain osa niistä kiireistä mitkä seikkailujen jälkeisessä elämässä täyttivät hänen aikaansa. Lisää otoksia Majikin muistelmista. "Niin mahtava idea kuin se silloin pienessä humalassa olikin hankkia nämä saakutin siivet selkääni, olisi ehkä pitänyt miettiä asioita hieman pidemmälle jo silloin. Kaupunki on onneksi pitänyt Pettyneiden osuuden ja ryhmän henkilöiden nimet salassa, on silti vaikea kulkea kaupungilla muina miehinä vaaleat kyyhkysen siivet selässä. Ehkä jos kaupunki järjestäisi jonkinlaista karnevaalitoimintaa tarpeeksi usein niin en olisi silmä tikkuna muille kadunkulkijoille. Mutta ehkä parempi keino olisi kuitenkin hankkia jokin kyky tai keino, jolla saisin nämä piiloon tai edes kutistettua. Olen käynyt keskustelua Milezzan kanssa erilaisista maagisten ja alkemististen tapojen yhdistelmistä, jolla tähän varmaan pääsemme, kunhan saamme prosessin haettua kuntoon." "Kartanossa eläminen on sinänsä mukavaa, kun palkatut palvelijat hoitavat ruuan pöytään ja puhtaat lakanat vuoteeseen. Mutta valehtelisin jos väittäisin unohtaneeni seikkailuiden tuoman jännityksen, taisteluiden kiivauden ja etten taas kaipaisi uudestaan tien päälle. Ja onneksi minulla onkin edelleen ystäväni Randal, Zeran, Milezza ja rakas suurikokoinen ystäväni Besha. Voi Besha, kun tietäisit miten paljon viaton yksinkertaisuutesi toi matkoillamme iloa minulle ja varmasti muillekin, vaikka Milezza toisin väittääkin. Ja jos koskaan näitä muistelmia satut lukemaan (jota suuresti epäilen, eivät nämä nyt ole Kalle Gobliineita), niin muista että ne kaikki retoriset kommentit eivät koskaan tarkoittaneet mitään pahaa vaan pelkästään hyvää. En malta odottaa, että taas pääsemme yhdessä, me "pettyneet" taas reissuun." Majik Khizus

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped