Mekanismi

Hahmot · Säröt

Säröt

Harhapolku lähti liikkeelle ajatuksesta: "Toimisikohan vapaa hahmonluonti paremmin, jos pelaajat saisivat supervoimia vain maksamalla niistä antamalla muiden asettaa hahmolleen ongelmia, haasteita tai vaikkapa luonteenpiirteitä. Siis hinnoitella hahmon erikoisuudet sosiaalisella hinnalla, hahmopistehinnan sijaan"

Mistä on kysymys

Säröt ovat hahmon luonnetta, elämäntilannetta tai olemusta tarkentavia seikkoja tai taustoja. Niistä useat ovat voidaan tulkita jopa haitoiksi, mutta ne voivat myös olla myös erilaisia avuja. Päätösvalta sen suhteen, missä tilanteissa teriä voidaan tai tulee käyttää on sen hahmon pelaajalla, jonka hahmosta on kyse.

Suurelta osin hahmon säröt syntyvät hahmonluonnissa erikoisuuksien ja kykyjen hintana muiden pelaajien toimesta. Tällöin tärkeää on huomata ettei yksikään hahmoon lisättävä särö saisi suoraan pilata tai huonontaa hahmolle jo annettua taustaa, erikoisuutta tai kykyä. Usein onkin hyvä, jos särö ei liity alkuunkaan siihen taustaan, jonka hintana se toimiin. Hauskoilla, erikoisilla ja kaiken kaikkiaan hahmoa uuteen suuntaan muokkaavilla säröillä, hahmonluonti lähtee helposti luoville ja hedelmällisille uusille poluille.

Pelissä säröt antavat hahmolle aina mekaanisen edun, jos niistä voisi katsoa olevan jotain hyötyä pelissä. Mekaanisen edun vastapainoksi, monet säröt sisältävät kuitenkin juonellisen, sosiaalisen tai tarinallisen haitan - kuten vaikkapa väkijoukkojen pelko, josta voitaisiin katsoa olevan mekaanista hyötyä paetessa suurta joukkoa - mutta useimmissa pelitilanteissa se olisi enemmänkin rasite. Säröjen tai muiden taustojen hahmolle mahdollisesti tuottamaa haittaa, ei huomioida mekaniikassa.

Jokainen hahmolla oleva särö, antaa hahmolle yhden särönopan käyttöön mihin tahansa yhteen haasteeseen pelikerran aikana. Säröjen antamien noppien heitot, jotka tuottavat tuloksekseen 1, ovat kuitenkin huteja ja poistavat yhden muiden noppien tuottamista onnistumisista.

Esimerkkejä

Esimerkkejä arkitodellisuuteen liittyvistä säröistä voisivat olla "Sairaanloisen taikauskoinen", "Pelkää pimeää", "Erinomainen päässälaskija" (joka tosin toimisi paremmin erikoisuutena) tai vaikkapa "allerginen hopealle". Esimerkkinä selkeästi maagisen realismin maailmaan kuuluvasta, ehkä jopa yliluonnolliselta vaikuttavasta terästä voisi toimia "Ei voi ylittää (omasta toimestaan) juoksevaa vettä".

Chen never knew how people could tell; it must be something behind his eyes, some inner darkness that revealed his close association to the worlds beyond this world. When younger he had spent hours peering into the mirror, trying to detect what it was that made people so afraid, but even to to himself his round, ordinary face seemed as bland and impressive as the moon.

--Snake Agent, Liz Williams.

Yllä oleva lainaus kuvaa malliesimerkkiä siitä, millaisia terät voivat - ja millaisina ne toimivat Harhapolussa. Chenin silmät paljastavat kaikille asioista tietäville, hänen käyneen toispuolen ja tehneen jotain toispuolisen maailman kanssa. Hän ei siis voi salata sitä vaikka siitä olisi joskus hyötyä. Toisaalta, katse häneltä riittää pelottamaan säikyimmät asioista tietävät pois tieltä, ja saa suuren osan rohkeammista avaamaan ovensa hänelle muutamalla uhkauksella.

Mekanismi

Viimeinen muokkaus 2009-03-08 11:18