Mekanismi

Hahmot

Someone take these dreams away
that point me to another day
A duel of personalities
That stretch all true reality

Nine Inch Nails (Joy Division) - Dead Souls

Tahroja paperilla

Suurimman osan ajasta, jokainen harhapolun pelaajista, pelaa omaa hahmoaan. Näitä pelaajien hahmoja kutsutaan Harhapolussa päähahmoiksi tai lyhyemmin hahmoiksi ja pelin tapahtumat käsitellään pääsääntöisesti kyseisten hahmojen kokemuksien kautta.

Vaikka hahmot ovat pelimaailmassa "olemassa" kuviteltuine tunteineen, ajatuksineen ja kyvykkyyksineen - ei tätä kaikkea mitenkään voida kuvata lyhyesti paperilla. Harhapolussa pelaajien hahmoista kuvataan pelin kannalta kaikkein oleellisimmat seikat lyhyillä lauseilla tai kappaleilla - ja käytetään näitä tai näistä johdettuja psyykeen numeroarvoja tilainteiden ratkaisuun joko puhtaasti järjellä tai tarvittaessa noppien avulla.

Moni roolipeli käsittelee hahmoa tämän kyvykkyyden tai taitojen pohjalta. Harhapolku lähtee toisenlaisesta katsantokannasta - jossa pyritään käsittelemään hahmoa siten kuin sen halutaan tulevan esiin pelissä. Tämä lähestyminen johtaa mielenkiintoisiin ja syvempiin hahmoihin - mutta estää hahmojen yksikäsitteisen vertailun vaikkapa juoksunopeuden suhteen.

Merkittävintä hahmoon vaikuttavaa seikkaa, sitä "mikä tämä hahmo nyt oikein on" kutsutaan yleistaustaksi tai konseptiksi. Tarkoituksena on kuvata yleiskuva siitä mitä hahmo on, ja millaista elämää tämä elää, mahdollisimman tiiviisti. Useimmiten yleistausta, kuten muutkin hahmon ominaisuudet päätyvät muutaman lauseen kuvailuiksi mutta mitään estettä yhden sanan merkinnöille ei ole - jos näistä käy selville pelaajien mielestä riittävällä tarkkuudella, mistä on kyse.

Hahmon konseptia tai yleistaustaa laajennetaan puolestaan neljään luokkaan jakaantuvilla ominaisuuksilla: erikoisuuksilla, säröillä, kyvyillä ja taustoilla.

  • Taustojen (+) alle kuuluvat kaikki ne hahmon historiaan, taitoihin, osaamiseen tai muuhun hahmon taustaan kuuluvat seikat, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun luokkaan. Taustoihin lukeutuvat myös hahmon kontaktit, liittolaiset ja omaisuus.
  • Erikoisuuksia (e) ovat kaikki taustat, jotka joko liittyvät suoraan yliluonnolliseen maailmaan tai muutoin asettavat hahmon selkeästi muiden samaa asiaa tuntevien yläpuolelle kokemuksessa, maineessa, taitotasossa tai muussa sellaisessa. Erikoisuuksien tulisi aina olla mahdollisimman rajattuja ja kapea-alaisia.
  • Kykyihin (k) kirjataan kaikki hahmon epätavalliset tai suoranaisen yliluonnolliset kyvyt ja voimat. Kykyjen on oltava yksiselitteisiä, ja selkeästi määriteltyjä siten, ettei niitä voi käyttää kuin kyvyn kuvaamalla tavalla.
  • Säröjä (-) ovat eritoten muilta pelaajilta erikoisuuksien ja kykyjen myötä hahmoon väriä antavia piirteet, kuten hahmon elämässään kokemia haasteita, hahmoa kovettaneita ongelmia ja muita ei suoranaisesti taustoiksi sopivia seikkoja kuten luonteenpiirteitä tai psyykkisiä sairauksia.

Sanallisten "taustaan" liittyvien seikkojen lisäksi hahmoilla on aina vähintään yksi numeraalisella asteikolla mitattava psyykeen liittyvä ominaisuus Tasapaino, jonka lisäksi psyykeen kuuluvat usein myös arvot Tahdolle ja Luonnolle. Yleisimmät psyykeen liittyvät arvot ja seikat ovat:

  • Tasapainoarvo, joka kuvaa hahmon psyykeen etäisyyttä murtumispisteestä.
  • Tahtoarvo, joka kuvaa hahmon tahdonvoimaa tai kyvykkyyttä muuttaa maailmaa, ja
  • Luontoarvo, joka kuvaa hahmon sielun eläimellisen, animistisen tai henkisen puolen voimakkuutta, sekä
  • Sanallisesti kuvattavat ihanteet ja inhot, joita käytetään ohjenuorina hahmon psyykeen murtuessa.

Yllä mainittuja taustaan ja psyykeen liittyviä seikkoja käytetään luokka- ja arvokohtaisesti toisistaan hieman poiketen pelin mekaniikassa. Taustojen valintaan, ja psyykearvojen muodostumiseen vaikuttavat seikat kuvataan tarkemmin Hahmonluonnissa.

Mekanismi

Viimeinen muokkaus 2009-03-08 11:18