Vähän erikoistuneempaa sanastoa ja suomennoksia. Tässä ei käydä läpi peruskäsitteistöä kuten "Cheliax" tai "Asmodeus", vaan paikkoja, järjestöjä ja muuta relevanttia.

Järjestöt

Denatsate Egorianilainen kerjäläisten alakulttuuri, jotka ovat jopa kaltaistensa keskuudessa syrjittyjä. Denatsatet viiltelevät omat kasvonsa hirvittäville arville ja puhutaan että he salaa palvovat Zon-Kuthonia. Enkeliritari Lencia Visserene osoittautui kypäränsä alla entiseksi denatsateksi.

Jumalkouran ritarikunta (Order of the Godclaw) Jumalkoura on yksi hornanritarien ritarikunnista. Toisin kuin muut hornanritarit, Jumalkouran seuraajat ovat vahvasti uskonnollisia ja palvovat polyteistista kokonaisuutta, joka koostuu Asmodeuksesta, Toragista, Irorista, Abadarista sekä Iomedaesta, joiden opinkappaleita tulkitaan tiukimman kautta. Jumalkouran päämaja on Dinyarin linnakkeessa Aspodellvuorilla eteläisessä Isgerissä, likellä Andoranin rajaa.

Kellokukat (Bellflower Network) Salainen järjestö, joka vapauttaa orjia ja etenkin puolituisia Cheliaxista kuljettaakseen heidät rajan yli Andoraniin. Kielletty Cheliaxissa.

Loistokas vallankumous (Glorious Reclamation) Iomedaelainen kapinaliike, joka on vallannut Dinyarin linnakkeen Jumalkouran ritarikunnalta ja kiihottaa kansannousua halki Cheliaxin. Vallankumousta johtaa Alexeara Cansellarion.

Mustat puukot (The Black Dagger) Senaralainen ilmeisen tyhmänrohkea varkaiden kilta.

Piinapenkin ritarikunta (Order of the Rack) Hornanritareiden veljeskunta, joka on kaikista ritarikunnista konservatiivisin. Piinapenkin ritarikunta on ajatuspoliisi, uudistusmielisten vihollinen ja vallankumousten kukistaja. He ovat kirjanpolttajia ja luddiitteja. Piinapenkin ritarikunnan päämaja on Rivadin linnake Länskruunun lähellä.

Portin ritarikunta (Order of the Gate) Hornanritareiden veljeskunta, jonka jäsenistä suurempi osa on velhoja ja muita loitsijoita kuin sotureita. Portin ritarikunnalla on kylmä ja intellektuelli näkemys epäjärjestyksen ennaltaehkäisystä ja maailman epätäydellisyydestä. He korostavat valvontaa, informaatiosodankäyntiä sekä pakkokeinoja. Portin ritareiden päämaja on Enferacin linnakkeessa Pezzackista itään.

Rovion ritarikunta (Order of the Pyre) Merkittävä hornanritarikunta, joka on omistautunut erilaisten harhaoppien, yhteiskunnalle haitallisten uskontojen sekä anarkististen filosofioiden kitkemiseen. Rovion ritarikunnan päämaja on Kranen linnakkeessa Ostenson lähellä, Cheliaxin itärannikolla.

Ruuvin ritarikunta (Order of the Vice) Vähäinen hornanritarien veljeskunta, jonka päämaja oli Darvhagen linnakkeessa. Salaperäinen onnettomuus tai hyökkäys tuhosi Darvhagen sekä Ruuvin veljeskunnan noin 40 vuotta sitten – varmuutta ei ole sillä eloonjääneitä ei ollut ja selvännäkijöistäkään ei ole ollut apua. Darvhagen rauniot ovat Surujärven pohjoisrannalla Dekariumista etelään. Ruuvin ritarit taistelivat ulkoisten maailmantasojen uhkia kuten demoneita vastaan.

Seipään ritarikunta (Order of the Pike) Seipään ritarikunta on vähäinen hornanritarien veljeskunta, jonka päämaja on Ordeialin torni Senarassa Kuiskmetsän itälaidalla. Seipään ritarikunnan jäsenet ovat hirviönmetsästäjiä, jotka pitävät maaseudun turvallisena ja taistelevat Kuiskmetsän petoja vastaan, ja heitä pelätään ja vihataan paljon vähemmän kuin useimpia muita hornanritareita.

Vanhan Cheliaxin historiallinen teatteriseurue Kiertävä teatteriseurue, joka järjestää sotahistoriallisia esityksiä etenkin maaseudulla. Tuotannot seuraavat Thrunen huoneen hyväksymiä virallisia historiantulkintoja. Seurueen johtaja on laivaston veteraani Kurlasgh Orrm.

Maantiede

Ardeche Kylä Kuiskmetsän etelälaidalla, jossa on pieni mutta merkittävä populaatio kääpiöitä. Mahdollisesti Loistokkaan vallankumouksen tukikohta.

Aregon linnake Vanha vankilalinnoitus Kuiskmetsän eteläosissa. Aregon alimmalla tasolla on keresiapaholainen Visperthulin hallinnoima portti Malebolgeen.

Dekarium Kaupunki Egorianista pohjoiseen Tomarsulkin ja Tuonimetsän välissä. Pääelinkeino on kalastus. Vapaamielinen kaupunki, jossa keisarille annetaan mitä keisarille kuuluu mutta muuten palvotaan Gozrehia. Suurehko populaatio maahisia ja haltioita ja kuulemma muitakin keijuverisiä.

Hämärmetsä (Uskwood) Suuri metsä Nidalissa, jonka siimeksessä myös pääkaupunki Pangolais sijaitsee.

Isoaari (Longacre) Unelias pikkukaupunki Kuiskmetsän kupeessa, jonka väestössä on paljon sotaveteraaneja. Väkiluku noin 1500, enimmäkseen ihmisiä. Pääelinkeino ovat maa- ja metsätalous. Paikallishallitsija on arkkiparoni Darellus Fex.

Kantaria Pikkukaupunki pohjoisessa Cheliaxissa Sednan rannalla ja Menadorin arkkiherttuakunnan pääkaupunki. Kantaria elää kaupasta Nidalin sekä vuorten kaivosalueiden kanssa. Kaupunki tunnetaan myös Iomedaen kymmenennen urotyön tapahtumapaikkana. Arkkiherttuasuvun nimi on Narikopolus. Vapautettu Loistokkaan vallankumouksen hirmuhallinnosta.

Kuiskmetsä (Whisperwood) Suuri ja vanha aarnimetsä itäisessä Cheliaxissa. Vaikka sen reunoilta hakataankin puita, harva uskaltaa sen uumeniin, missä tunnelma on painostava ja eläimetkin tuntuvat uhkaavilta. Kuiskmetsässä asuu monia hirviöitä ja sen sydämessä tiedetään olevan avoin portti Helvettiin. Metsä jaetaan yleensä viiteen alueeseen: Huminat (The Murmurs) on läntinen ja melko rauhallinen alue, jota rajaa pohjoisessa Kuiskmetsän tie ja etelässä Iseldjoki. Arpikumpareet (Scarhurst) on metsän luoteinen alue, jossa on paljon hirviöitä sekä pahamaineiset Palamian pilari sekä Rihmaviidan (Scar Thicket) alue. Kadotuksen reuna (Perdition Reach) on metsän eteläkaistale, joka saa nimensä suuresta määrästä siellä tavattavia paholaisia. Remesianan tie kulkee Kadotuksen reunan halki Remesianasta Senaraan ja Sirmiumin tie leikkaa sen halki pohjois-eteläsuunnassa. Hornanlaakso (Hellspawn Dale) on metsän rauhallisinta seutua, Senaran lähimaastossa. Koillinen Kuiskmetsä tunnetaan nimellä Rautatappura (Iron Tangle). Sitä on kartoitettu huonosti ja kasvillisuus heti tieltä poistuessa on tukahduttavan paksua.

Malebolge Yhdeksän helvetin kuudes taso, jota hallitsee Moloch, Nokinen sonni.

Menador Cheliaxin kuudesta arkkiherttuakunnasta vähäisin. Sen pääkaupunki on Kantaria ja ainoa toinen merkittävä asutuskeskus on enimmäkseen kääpiöiden asuttama Taggunkaupunki, joka on monta kertaa suurempi. Menador käsittää lähinnä Menadorvuoret Cheliaxin puoleisine aluskukkuloineen ja satoja pieniä kaivoskyliä – sekä vihaisia strixejä ja verenhimoisia örkkejä.

Remesiana Suurkaupunki Isoaarista etelään, Kuiskjoen suiston vieressä Solvanlahden rannalla.

Senara Kaupunki Kuiskmetsän keskellä, merkittävässä jokiristeyksessä. Senarassa on suuri pirunsikiöiden väestö ja he kohtaavat täällä verrattain vähän ennakkoluuloja. Tällä hetkellä Loistokkaan vallankumouksen vallassa.

Surujärvi (Lake Sorrow) Cheliaxin suurin järvi. Sedna, Jeni ja Tomarsulk virtaavat siihen ja sen etelärannalla seisoo Egorianin kaupunki.

Sydänmaa (The Heartlands) Yksi Cheliaxin kuudesta arkkiherttuakunnasta. Niin Isoaari kuin Remesianakin kuuluvat Sydänmaihin. Sydänmaiden ja koko Cheliaxin pääkaupunki on Egorian. Arkkiherttuattaren titteli kuuluu Abrogail II:n pitkään litaniaan.

Tuonimetsä (Barrowood) Suuri metsäalue läntisessä Cheliaxissa.

Olennot

Airutarkontti (Harbinger Archon) Lentävältä orraariolta näyttävä vähäinen arkontti Celestian maailmantasolta. Hyvin pienikokoinen. Kaikkien arkonttien tavoin aistii pahuuden läsnäolon.

Ayngavhaul Keresiapaholainen. Lentävä paholainen, joka levittää väärää tietoa ja harhaoppia kuolevaisten keskuudessa.

Balisse Ripittäjäenkeli.

Fu-leijona (Foo Lion) Vartijoiksi värvättyjä henkiolentoja Elysiumista. Kykenevät muun muassa kivettämään nahkansa. Fu-elukoita on monenlaisia.

Hurtta-arkontti (Hound Archon) Koiranpäinen enkelinkaltainen olento ylemmiltä maailmantasoilta. Vaarallinen lähitaistelussa, vaatii yliluonnollisen pahan aseen vahingoittamiseen.

Kaprantrooppi (Wereboar) Ihmissika. Cheliaxin lain mukaan kaikki teriantroopit, kuten ihmissiat, ihmissudet ja niin edelleen, on surmattava tavattaessa jotta tartunta ei leviä. Poikkeuksia toki myönnetään valtakunnalle arvokkaiden yksilöiden kohdalla.

Kuribu Pikkuinen enkeli, joka esiintyy pullean lapsen muodossa. Tottelee kylmää rautaa ja pahuutta.

Leegioarkontti Enkelinkaltainen olento ylemmiltä maailmantasoilta. Vaarallinen soturi. Aistii pahuuden läsnäolon.

Levaloch Sodantuojapaholainen. Enemmän golemia tai jotain muuta raudasta taottua hirviötä muistuttava paholainen, jotka muodostavat Yhdeksän helvetin armeijoiden raskaan jalkaväen.

Ukobach Kipinäpaholainen. Vähäinen Yhdeksän Helvetin asukas, joka käskyttää tulta ja liekkejä.

Vulpinaali Pienikokoinen ketunpäinen agathion Arborean maailmantasolta. Jatkuvan rauhoittavan auran ympäröimä. Vahingoittaminen vaatii yliluonnollista pahuutta tahi hopeaa. Aistii pahuuden läsnäolon.

Zebub Syyttäjäpaholainen. Vähäinen paholainen, manipuloija ja kuolevaisten turmelija.

Muut

Sydänterä (Heart's Edge) Itsensä Iomedaen kuolevaisena kantama miekka.

Teatru mortrescci "Murhanäytelmä", teatterimuoto, jossa kaikki väkivalta ja rääkki on aitoa ja oikeaa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped