Milezza Esmeranda

Female Human Arcanist (White Mage) 11
CG Medium Humanoid (Human)
Player Sazmo


Init +6 (+2 Dex, +4 feat)
Senses Perception +11


AC 14, touch 13, flat-footed 12 (+2 Dex, +1 deflection, +1 natural)
HP 95 (11d6, +22 Con, +11 favored class, +3 trait, +11 feat)
Fort +8 (+2 Con, +3 class, +3 resistance)
Ref +8 (+2 Dex, +3 class, +3 resistance)
Will +10 (+0 Wis, +7 class, +3 resistance)
Special Defenses
+1 vs. enchantment spells and effects


Speed 30 ft.


Combat

 • Ranged
  • Ray of Frost/Acid Splash +7 [touch] (1d3+5, 35 ft., x2) *House rule: +1/2 damage per caster level*
  • Light crossbow +7 (1d8, 80ft., 19-20/x2)
 • Melee
  • Dagger +4 (1d4-1, 19-20/x2)

Str 8, Dex 14, Con 14 (12), Int 24 (20), Wis 10, Cha 14
BAB +5
CMB +4 (+4 BAB -1 Str)
CMD 17 (+4 BAB, -1 Str, +2 Dex, +1 deflection)


Feats

 • 1: Harrowed, Improved Initiative (house rule bonus core feat), Combat Casting (human bonus feat)
 • 3: Extra Reservoir
 • 5: Spell Penetration
 • 7: Blessing of the Harrow *house rule*
 • 9: Greater Spell Penetration
 • 11: Toughness

Spells Known
Cantrips - all Core, Spark
1st - Grease, Color Spray, Mage Armor, Charm Person, Unseen Servant, Comprehend Languages, Silent Image, Magic Missile, Shield, Enlarge Person, Identify, Ray of Enfeeblement, Touch of the Sea, Heightened Awareness, Expeditious Retreat
2nd - Glitterdust, Flaming Sphere, Scorching Ray, Command Undead, False Life, Invisibility, Resist Energy, Darkvision, Mirror Image
3rd - Heroism, Fireball, Fly, Haste, Dispel Magic, Slow, Lightning Bolt, Hold Person
4th – Black Tentacles, Confusion, Dimension Door, Greater Invisibility, Arcane Eye, Dragon's Breath, Secure Shelter
5th - Wall of Force, Suffocation, Telekinesis, Break Enchantment, Teleport, Sending


Spells Prepared
Cantrips - Prestidigitation, Light, Mage Hand, Acid Splash, Detect Magic, Read Magic, Open/Close, Message, Spark
1st (6/day) - Comprehend Languages, Enlarge Person, Magic Missile, Heightened Awareness, Mage Armor
2nd (6/day) - Mirror Image, Glitterdust, Invisibility, Darkvision, Resist Energy
3rd (6/day) - Lightning Bolt, Fly, Haste, Heroism
4th (5/day) - Greater Invisibility, Dimension Door, Dragon's Breath
5th (4/day) - Wall of Force, Telekinesis


Skills ACP: 0; skill ranks per level: 2 + 5 Int + 1 human bonus

 • Acrobatics
 • Appraisec (1) +11
 • Bluff
 • Climb
 • Craftc
 • Diplomacy (11) +13
 • Disable device
 • Disguise
 • Escape artist
 • Flyc
 • Handle animal
 • Heal
 • Intimidate
 • Knowledge(arcana)c (11) +21
 • Knowledge(dungeoneering)c (5) +15
 • Knowledge(engineering)c (4) +14
 • Knowledge(geography)c (4) +14
 • Knowledge(history)c (5) +15
 • Knowledge(local)c (6) +16
 • Knowledge(nature)c (5) +15
 • Knowledge(nobility)c(3) +13
 • Knowledge(planes)c (5) +15
 • Knowledge(religion)c (5) +15
 • Linguisticsc (1) +11
 • Perception (11*) +11
 • Perform
 • Professionc
 • Ride
 • Sense motive (11*) +11
 • Sleight of hand
 • Spellcraftc (11) +21
 • Stealth
 • Survival
 • Swim
 • Use magic devicec (11) +16


c class skill, * from Headband


Traits Dockside Avenger (campaign), Harrow Chosen (racial)
Languages Varisian (native), Taldan (common), Shoanti (fellow natives of Varisia), Celestial (language of the goodly divine), Draconic (magic texts), Elven (magic texts + considered beautiful), Infernal (Majik knows it), Abyssal (headband), Dwarven (headband)
RSQ Bonus Feat, Skilled
SQ Arcane Reservoir (11 points, max 17 points), Cantrips, Consume Spells (2/day), Spontaneous Healing, Arcanist Exploits (Quick Study, Potent Magic, modified Harrow Casting *house rule*, Dimensional Slide)


On person

Wealth 196 gp 5 sp 0 cp
Mule
Weapons Dagger, Light crossbow
Arrows/Bolts 20 bolts
Potions/Oils CMW x 2
Scrolls False Life, Dispel Magic, Identify, Sending x 4, Dimension Door x 2, Clairvoyance
Wands Cat's Grace (12 charges), Magic Missile (CL 3; 38 charges), Invisibility (10 charges), CMW (28 charges), Illusory Script (12 charges), Magic Missile (CL9, 18 charges), Dimension Door (19 charges)
Miscs Spell component pouch, Varisian Idol: Carnasia, Zellara's Harrow Deck, Traveler's Any-tool, Golden Holy Symbol of Desna, Lesser metamagic rod (extend), Four-Leaf Clover
Ioun Stones

In Handy Haversack: Spellbook 1 (100/100), Spellbook 2 (21/100), Bedroll, Ink, Inkpen, Parchment x 5, Waterskin, Trail Rations x 4, Flint and steel, Bottle of Air, Decanter on Endless Water, Sustaining Spoon
Encumbrance lb. without backpack, lb. with backpack (26/27-53/54-80)


Worn Items

 • Head
 • Headband Headband of Vast Intellect +4 [perception]
 • Face/Eyes
 • Neck Amulet of Natural Armor +1
 • Shoulders Cloak of Resistance +3
 • Chest
 • Body
 • Armor
 • Belt Belt of Mighty Constitution +2
 • Wrist
 • Hand
 • Ring Ring of Feather Fall
 • Ring Ring of Protection +1
 • Feet
 • Clothing Traveler's Outfit with kapenia

Progression plan

 • 1 Arcanist: Spontaneous Healing (archetype)
 • 2 Arcanist
 • 3 Arcanist: Arcanist Exploit (Quick Study), Feat
 • 4 Arcanist, +1 Int
 • 5 Arcanist: Arcanist Exploit (Potent Magic), Feat
 • 6 Arcanist
 • 7 Arcanist: modified Harrow Casting instead of Arcanist Exploit *house rule*, Blessing of the Harrow instead of Feat *house rule*

And arcanist until 20


House rule ability descriptions

Blessing of the Harrow (Su)
Once per day, Milezza may perform a harrowing for herself and all allies within 20 feet of her. This harrowing takes 10 minutes, and allies to be affected by it must remain within 20 feet of Milezza for the entire time. At the conclusion of the harrowing, count up the number of cards from each suit that were used in the reading. This harrowing provides a bonus based upon the suit with the most cards showing. In case of a tie, choose one suit. The bonus lasts for 24 hours. The suits grant insight bonuses as follows. Strength: +1 on attack rolls; Dexterity: +1 to AC; Constitution: +1 on weapon damage rolls; Intelligence: +1 on all skill checks; Wisdom: +1 on all saving throws; Charisma: +1 on caster level and concentration checks.

Harrow Casting (modified) (Su)
Milezza may, as she casts a spell, draw one card from her Harrow deck. At 11th level she draws two cards and on 15th level three cards.
This adds both a somatic component (if the spell does not already have one) and a focus component (the Harrow deck) to the spell, but does not increase the spell’s casting time. The cards she draws might change the parameters of her spell or grant her some other benefit, as described below.
Each card that Milezza draws that exactly matches her alignment (chaotic good) counts as two cards of that suit. A spell may not be affected by both Harrow casting and a metamagic feat. Milezza may use this ability a number of times per day equal to her arcanist level.

Effects of the different suits:

Strength: Whenever Milezza uses her Harrow casting ability to augment a spell that deals damage to hit points, the spell deals +1 point of damage per die for each card from the suit of Strength she draws.

Dexterity: For each card she draws from the suit of Dexterity, she gains a +1 bonus on Reflex saves and to AC until the beginning of her next turn.

Constitution: For each card she draws from the suit of Constitution, she heals 1d6 points of damage.

Intelligence: For each card she draws from the suit of Intelligence, she gains a +1 bonus on caster level checks made to penetrate spell resistance.

Wisdom: For each card she draws from the suit of Wisdom, she increases the spell’s effective caster level by +1.

Charisma: For each card she draws from the suit of Charisma, the save DC of the spell increases by +1.


Sources

 • Advanced Class Guide (class)
 • Varisia, Birthplace of Legends (traits)
 • Inner Sea World Guide (modified Harrower ablities)
 • Advanced Player's Guide (spells)

Misc Stats

 • Ethnicity: Varisian
 • Deity: Desna
 • Age: 20 years
 • Height: 5' 1" (~ 155 cm)
 • Weight: 99 lbs. (~ 45 kg)
 • Skin color: dusky
 • Hair color: dark brown with a bit of copper
 • Eye color: violet

Milezza on pienikokoinen ja hento ja hän on saanut kuulla riittämiin olevansa söpö. Erikoisin piirre on hänen violetit silmänsä; varisialaisittain tämä ei ole niin erikoista, mutta muille kyllä.

Taustaa

 • Milezza on viettänyt perinteistä kiertelevää elämää laajan sukunsa kanssa.
 • Perheessä on sekä spontaania että kirjaviisasta maagista lahjakkuutta ja sen johdosta Milezzan maagiopetus on perusvelhoilusta poikkeavaa. Myös Desnan palvonta ja johdatus kuuluvat suvun pitkään historiaan.
 • Maagisia taitojaan Milezza on käyttänyt taloudellisesti hyödyksi pitämällä magianäytöksiä (eritoten Prestidigitation, Ghost Sound, Color Spray iltataivaalle, Unseen Servantilla ja Silent Imagella kikkailua yms.)
 • Milezzalla on kaksi vanhempaa veljeä, Andrezi ja Tiberiu, jotka ovat kummatkin jo naimisissa ja jälkikasvua saaneita. Isä-Silviu on vankkuriohjaaja ja metsästäjä, äiti-Piousa velho ja erikoistunut juomien valmistamiseen.
 • Milezza ei ole vielä onnistunut muodostamaan perhettä. Sukukaravaaniin ei ole liittynyt uusia miesjäseniä hetkeen, joten Milezzan olisi pitänyt siirtyä pois toiseen karavaaniin. Tämä ei Milezzalle käynyt laatuun, koska magiaopetus oli ollut aikaavievää ja hän halusi saada sen maaliin. Kumma kyllä suku ei ole häntä liiemmin avioon painostanutkaan. Milezza on itsekseen uumoillut, liittyvätkö hiljattain edesmenneen mummon harrow-lukemiset tähän, ne kun ovat osuneet tosi hyvin kohdalleen Milezzan kohdalla. Mummo ja äiti ovat olleet joistain lukemisista vähäsanaisia ja vielä kryptisempiä.
 • Korvosaan muuttanut täti Zellara on lähettänyt kutsun Milezzalle tulla hätiin, koska Zellaran poika on kidnapattu.
  • Milezza ei haluaisi mennä yksin, mutta suvulla on ollut kahnausta Korvosan kaupunginkaartin kanssa aiheesta ja aiheetta (suku on stereotypiaa paremmin käyttäytyvää, mutta aina löytyy vilunkiin taipuvaisia). Yksi harmittoman näköinen hento nainen päässee helpommin kaupunkiin tiedustelemaan tilannetta. Ja kutsu tuli myös suoraan Milezzalle...

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped