Pathfinder Society -hahmot

Lorgara Silverstream

Female elf magus (skirnir) 3
NG medium humanoid (elf)
Player Rei (4304-4)
Xp 8
Faction Scarab Sages
Prestige 5/13


Init +4
Senses low-light vision, Perception +3


AC 18, touch 12, flat-footed 16; (+4 armor, +2 Dex, +2 shield)
hp 23 (3d8+3, FCB +2)
Fort +4, Ref +3, Will +3; immune to magical sleep, +3 to saves vs. enchantment


Speed 30 ft.
Melee silversheen bastard sword +5 (1d10+2) or
cold iron warhammer +4 (1d8+2/x3)
shield (heavy, steel, spiked) +4 (1d6+2)
Ranged dagger +4 (1d4+2)
Arcane Pool 6


Magus Spellbook
1st (3/day) — burning hands, color spray, expeditious retreat, frostbite, grease, hydraulic push, lock gaze, shocking grasp, snowball, true strike
0 (3/day) - all magus cantrips


Spells Prepared (CL 3rd, concentration +6; +2 to caster level checks vs. spell resistance, +2 on concentration to cast defensively)
1st — 2x burning hands
0 - detect magic, light, read magic


Str 15, Dex 15, Con 12, Int 16, Wis 10, Cha 10
Base Atk +2; CMB +4; CMD 16
Feats Exotic Weapon Proficiency (bastard sword), Extra Arcane Pool
Magus Arcana Arcane Accuracy
Skills (ACP -2/-4) Acrobatics +2, Appraise +3, Climb +2, Diplomacy +11 (1), Escape Artist +2, Fly +2, Intimidate +4 (1), Knowledge (arcana) +9 (3), Knowledge (dungeoneering) +8 (2), Knowledge (planes) +7 (1), Linguistics +4 (1), Perception +3 (1), Profession (sailor) +4 (1), Ride +2, Spellcraft +92 (3), Stealth +2, Swim +6 (1)
Traits Mordant Heritage (+1 to Swim and saves against enchantment), Warrior of Old (+2 to initiative)
Languages Azlanti, Celestial, Common, Draconic, Elven, Sylvan
SQ arcane bond (shield), arcane focus, arcane pool, diminished spellcasting, elven immunities, elven magic, keen senses, low-light vision, sorcerous shield, spellstrike
Favored class bonus 1/6th of extra magus arcana


On person cold-weather outfit, chain shirt, shield (heavy, steel, spiked, masterwork, bonded item), silversheen bastard sword, cold iron warhammer, backpack, ioun torch, wand of CLW (41 charges), Old Flotsam
In backpack spellbook, traveler's outfit, pathfinder's kit (backpack, bedroll, belt pouch, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, sewing needle, signal whistle, 50 feet of string, 50 feet of thread, waterskin, trail rations (7), whetstone)
Wealth 2257,5 gp
Encumbrance 63 lb. without backpack, 89 lb. with backpack (66 lb. light/133 lb. medium/200 lb. heavy


Torsdag
1 +5 to Diplomacy checks made to influence government officials within Andoran (boon from #2-24)
2+2 to identify magical item properties
- realization boon from The Confirmation
- +1 on Knowledge checks attempted in the Grand Lodge (boon from #5-08) - as a swift action, can treat all natural attacks, unarmed strikes, and weapon attacks as if they had the ghost touch property for 1 round; one use

Contents of Old Flotsam: potion of cure light wounds, mwk thieves' tools, 100 sheets of parchment, a vial of ink with an inkpen, a fishing net, 20 days' worth of trail rations, 10 gallons of cheap ale


Kun yhdistetään haltiat, magukset, ja Terätorni, lopputulos tuo yleensä ensimmäisenä mieleen tornipuolustajat - legendaariset haltiasoturit, jotka suojelevat ulkopuolisia Terätornin vaaroilta yhtä lailla kuin he suojelevat sen salaisuuksia ulkopuolisilta. Tornipuolustajiin kuuluivat myös Lorgara Hopeapuron vanhemmat sekä sisarukset, ja kuopuksen piti seurata heidän jalanjäljissään. Nuorehko haltia opetteli pitkään taistelutaitoja ja taikuutta muiden sisarustensa lailla, mutta ei koskaan oikein tuntenut sopeutuvansa tornipuolustajien elämäntyyliin. Etenkin haltiaksi ujo tyttö ei oikein ymmärtänyt, miksi muinaisen Azlantin salaisuuksia varjeltiin ulkopuolisilta niin raivoisasti - eikö niiden levittäminen toisi koko Golarionille uusia mahdollisuuksia?

Yhä enenevässä määrin Lorgara käänsi katseensa Höyryävän Meren ulkopuolelle, kuunnellen Terätorniin saapuvien seikkailijoiden tarinoita suuresta maailmasta. Halu vaeltaa kasvoi hänessä hitaasti, mutta varmasti, ja monet merkit tuntuivat kehottamaan tyttöä lähtemään epävarmuudestaan huolimatta. Lopullisen merkin antoi eräänä kauniina kevätpäivänä kirjaimellisesti jumalallinen merkki: kimmeltävä perhonen, jonka Lorgara jonain päivänä tunnistaisi merkiksi vaelluksen jumalatar Desnalta, johdatti nuoren maguksen satamaan, jossa odotti laiva matkalla Absalomiin. Samanlaisten pienten ei-aivan-sattumien kautta haltianeito päätyi ensin paikallisten magusten oppiin, joilta hän oppi kilvenkäytön, ja vähän sen jälkeen tiennäyttäjäksi. Osirionin leipiin hän päätyi kyseisen tahon kuultua huhuja Terätornin haltiasta Absalomissa: pienten neuvottelujen jälkeen Lorgara totesi, että kyseinen joukko voisi auttaa häntä ymmärtämään Sisämerta sen historian kautta,

Terätornilaiseen tapaan Lorgaran sosiaaliset taidot ovat vähän niin ja näin. Tyttö tuijottelee lähes jatkuvasti jonnekin kaukaisuuteen keskustelukumppaneihinsa katsomisen sijasta, ja reagoi lähes kaikkeen ilmeettömästi ja stoalaisella tyyneydellä. Edes huomautukset suusta tippuvista sammakoista eivät saa nuorta haltiaa reagoimaan muuten kuin olankohautuksella ja kenties pienellä selvennyksellä. Kuitenkin Lorgaran outo mielenlaatu pitää joitain asioita yksinkertaisesti niin huvittavina, että muuten pokerinaamainen neito ei pysty lopettamaan hihittämistään. Taistelussa Lorgara on uhrautuvainen - ehkä liiallisestikin - ja sortuu ajoittain dramatiikkaan. Ilmeettömän kunnianhimoinen magus nauttii suuresti päästessään näyttämään, mistä pitkämiekka pissii, ja on ilmeenkään värähtämättä pyrkimässä heti taistelun alkaessa kukoksi tunkiolle.

Fluffy Information
Age 146
Hair Light brown, straight, long, usually worn in braid wrapped around head like a crown
Eyes Bright green
Height 5'11"/180 cm
Weight 150 lbs./69 kg
General Appearance Tall and gangly, with a wiry strength; seemingly permanent thousand-yard stare; surprisingly solid and less elvishly nimble in battle
Deity Desna
Homeland Mordant Spire

Skenaariot

  1. 15.1.2013 #29: The Devil We Know—Part I: Shipyard Rats
  2. 4.3.2013 #2-23: Shadow's Last Stand, Part I - At Shadow's Door
  3. 25.3.2013 #2-24: Shadow's Last Stand, Part II - Web of Corruption
  4. 23.5.2014 #5-08: The Confirmation
  5. 8.7.2014 Pathfinder Adventure Path - Reign of Winter Book 1: The Snows of Summer
  6. 8.5.2016 #7-19: Labyrinth of Hungry Ghosts (GM reward)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped