Valinnat

Magaambya toivottaa tervetulleiksi kaikki ikään, lajiin, kansallisuuteen, sukupuoleen, kokoon, ja uskontoon katsomatta.
Tervetuliaisten jälkeen kuitenkin on aika kysyä alignment-taulukon alapään asukeilta onko heillä pyrkimystä parannukseen ja passittaa heidät sitten tiehensä. Ei pahoja hahmoja.
GM ei valitettavasti ole saavuttanut ihan Magaambyan ymmärryksen ja harmonian astetta, ja pyytää että automatat ja conrasut jätetään kekkuloimaan omia juttujaan tämän keikan ajaksi. Jos kuitenkin pelaaja kokee läheistä hengenheimolaisuutta kuulapuu-ukkeleihin ja on valmis tekemään sillä muutakin kuin siteeraamaan lakeja, voi yrittää myydä konseptinsa minulle. Jos (ja kun) väkerrätte uncommon/rare-ancestryjä niin älkää kaikki ottako samaa vaikka all-poppet party olisi just tällä sekunnilla parhautta.
Magaambya opettaa pääasiassa velhojen ja druidien harjoittamaa taikuutta, joten niitä käyttävillä hahmoilla saattaa saada hieman enemmän irti tästä. Mutta mitään luokkaa ei ole erikseen suljettu pois paitsi jos se sattuu olemaan täysin taikavastainen. Ei superstition-barbaareja.
Backgroundeista ei rareja. Jätetään muistinsa menettäneet prinssit paranemaan.

Taso 1

Normaalit säännöt oletuksena.
Kielistä Commonin tilalle Mwangi. Taldanea voi opetella ylimääräisenä Int-kielenä jos haluaa eikä tarvitse ottaa Multilingualia siihen. Sen hyödyllisyyden kanssa on niin ja näin.
15 gp aloitusrahaa.

Free Archetype

Joka iikalle joko wizard dedication tai druid dedication* tokalla tasolla vaikka abilityt eivät olisikaan riittävät. Sen jälkeen aina tasaleveleissä yksi ylimääräinen featti kyseisen dedikaation listoista normaaliin tapaan. Tämä dedikaatio ei estä ottamasta muita.
*Druid dedicationin anateeman takia tarjotaan pari muuta vaihtoehtoa: (näistä voi neuvotella)
Druid dedication sellaisenaan, anateemat ja kaikki.
Druid dedication lite ilman druidic languagea. Trained in Nature + one Lore instead of order skill. Ei druidin yleistä anateemaa. Valitse kuitenkin yksi druid order feattien preqqejä varten, mutta sitoudut sen anateemaan.
Witch dedication mutta ainoastaan wild patronille (talvi ei tule vielä Mwangiin).

Akatemian Anti

Olette taika-akatemiassa. Jotain sieltä luultavasti tarttuu päähän.
Jokainen hahmo valitsee ekan kirjan alkupuolella yhden viidestä Magaambyan suuntautumishaarasta omakseen ja oppii sitä kautta asioita. Jokainen hahmo valitsee myös toisen noista viidestä sivuaineekseen ja oppii sen juttuja hitaammin. Edistymistä näissä mitataan asteissa 0-20 ja ne alkavat nollasta koska juuri saavuitte kouluun. Aste päähaarassa ei voi ylittää hahmon tasoa ja aste sivuhaarassa ei voi ylittää puolta hahmon tasosta. (Ei tarvitse rakentaa opintosuunnitelmaa.)

Toisin kuin hahmon taso, päähaaran ja sivuhaaran asteet eivät kohoa normaalin kokemuksen myötä. Niitä kehitetään akateemisella pakertamisella; uran alkuvaiheessa tämä tarkoittaa yleensä kirjojen lukemista ja kokeita. Magaambyan oppilailla on normaalien Downtime-vaihtoehtojen lisäksi kolme ylimääräistä vaihtoehtoa. Opiskelu tai Pänttääminen ovat avoinna kaikille. Erityistilanteissa kolmantena vaihtoehtona on Käytännön Tutkimus. Jos jokin näistä toiminnoista nostaisi haaran astetta yli sen normaalin maksimin, suoritus merkataan muistiin ja kyseisen haaran aste nousee yhdellä kun hahmon tason kohoaminen korottaa sen maksimia. Kaikki kolme toimintoa vievät pyöreästi lukukauden verran, ja hahmojen oletetaan koheltavan seikkailunsa niiden aikana.

OPISKELU (STUDY)


DOWNTIME
Vaatimukset Olet kokelas, osallinen tai oppinut


Annat kaikkesi opinnoillesi. Valitse joko päähaara tai sivuhaara ja yritä taitoheittoa yhdellä kyseisen haaran taidoista. DC on normaali haaran astetta vastaavalle tasolle.
Kriittinen Onnistuminen Loistava suoritus! Porhallat läpi jokaisesta kokeesta tavalla joka herättää kaikkien opettajan huomion. Valitsemasi haaran aste kohoaa kahdella.
Onnistuminen Menestyt kunnioitettavasti. Valitsemasi haaran aste kohoaa yhdellä.
Epäonnistuminen Tarvitset lisää aikaa ja harjoitusta. Valitsemasi haaran aste ei muutu.
Kriittinen Epäonnistuminen Teet merkittävän virheen jonka paikkaaminen vaatii lisäopintoja. Seuraavalla kerralla kun sinulla olisi tilaisuus yrittää tätä toimintoa, joudut jättämään sen väliin paikkaavien opintojen vuoksi.

PÄNTTÄÄMINEN (CRAM)


DOWNTIME
Vaatimukset Olet kokelas, osallinen tai oppinut. Valitsemasi haaran aste on kahden tai useamman päässä maksimistaan.


Tajuat olevasi jäljessä opinnoissasi ja alat pänttäämään enemmän kuin luultavasti pitäisi. Suorita Opiskelu kahdesti, molemmat yritykset haarassa joka täyttää vaatimukset. Tällä on hintansa. Kunnes seuraavan kerran valitset Opiskelun toimintona, olet erityisen väsynyt kaikista pänttäämiseen käytetyistä tunneista; jokaisen seikkailupäivän alussa on onnistuttava DC 8 flat checkissä tai olet väsynyt [fatigued] kyseisen päivän.

KÄYTÄNNÖN TUTKIMUS palataan tähän myöhemmin

Suuntauksen suomat hyödyt

 Cascade BearersEmerald BoughsRain-ScribesTempest-Sun MagesUzunjati
Taidot AsteArcana, Occultism, ReligionDeception, Diplomacy, SocietyMedicine, Nature, SurvivalIntimidation, PerformanceCrafting, Lore
1Additional Lore: Academia LoreAdditional Lore:
[settlement] Lore
Additional Lore: [terrain] LoreAdditional Lore: Warfare LoreAdditional Lore: any Lore
2+1 circumstance bonus to Recall Knowledge about Magaambya (primary branch)
Additional Lore: Magaambya Lore (secondary branch)
3Magaambyan Attendant Dedication (feat) (primary branch)
trained proficiency in one branch skill (secondary branch)
4[trained] skill feat in one branch skill
5+1 circumstance bonus on Deception, Diplomacy, Intimidation, and Performance checks
to interact with members of your branch
6increase proficiency in one branch skill to either trained or expert
(Uzunjati can alternatively choose Additional Lore feat)
7Cascade Bearers Flexibility (feat)Emerald Boughs Accustomation (feat)Rain-Scribe Sustenance (feat)Tempest-Sun Redirection (feat)Uzunjati Storytelling (feat)
8Canny Acumen (feat)Adopted Ancestry (feat, uncommon Mwangi ancestries ok)Fleet (feat)Toughness (feat)Incredible Initiative (feat)
9[trained or expert] skill feat in one branch skill
10increase proficiency in one branch skill to either trained, expert, or master
(Uzunjati can alternatively choose Additional Lore feat)
11+2 circumstance bonus to Recall Knowledge about Magaambya
12Cascade Bearers Spellcasting (feat)Emerald Boughs Hideaway (feat)Rain-Scribe Mobility (feat)Tempest-Sun Shielding (feat)Uzunjati Recollection (feat)
13+2 circumstance bonus on Deception, Diplomacy, Intimidation, and Performance checks
to interact with members of your branch
14increase proficiency in one branch skill to either trained, expert, or master
(Uzunjati can alternatively choose Additional Lore feat)
15[trained, expert, or master] skill feat in one branch skill
16Make Your Own Luck (once per day, you can reroll a skill check with one of your branch's skills
and take the new result; this is a fortune effect)
17+3 circumstance bonus on Deception, Diplomacy, Intimidation, and Performance checks
to interact with members of your branch
18increase proficiency in one branch skill to either trained, expert, master, or legendary
(Uzunjati can alternatively choose Additional Lore feat)
19any skill feat in one branch skill
20Magical Paragon

Aste 2 sivuhaarassa: Jos olet jo ottanut Magaambya Loren aikaisemmin, korota se Additional Loren arvoon ja valitse joku toinen Lore sen vanhalle arvolle.
Aste 7: Jos olet jo ottanut tämän aikaisemmin, valitse yksi tason 6 class feat sen sijaan.
Aste 8: Jos olet jo ottanut asteella 8 saatavan general featin aikaisemmin, valkkaa joku toinen tason 1 general feat sen sijaan.
Aste 12: Jos olet jo ottanut tämän aikaisemmin, valitse yksi tason 10 class feat sen sijaan.
Cascade Bearers Magical Paragon: Nothing is beyond your imagination. Once per day, you can cast any common 7th-level spell from the arcane, divine, occult, or primal spell lists without expending a spell slot. When you do, you use your spellcasting proficiency for your halcyon spells.
Emerald Boughs Magical Paragon: You can stretch your hideaway well beyond the original intended usage, creating a special extradimensional abode in which to rest with your allies, host visiting diplomats, and more. At any time, you can spend 1 minute to enter and expand your hideaway into a magnificent mansion; it remains in this form until you leave, at which point it expels all remaining guests and becomes a normal hideaway as Emerald Boughs Hideaway until you spend another minute to enter and expand your hideaway again.
Rain-Scribes Magical Paragon: You can adapt to almost any situation. You can survive in severe and extreme cold and heat without taking damage. You move at full Speed through difficult terrain, and take no damage from hazardous terrain. When using Rain-Scribe mobility, you clear the effects of all three types of terrain from spaces you enter for 1 round.
Tempest-Sun Mages Magical Paragon: You have the courage and magic to protect all your allies from harm. When you use Tempest-Sun Shielding, you can choose to reduce the triggering damage to you and all allies within 30 feet by four times the spell level, rather than reducing the triggering damage to you or a single ally by four times the spell level.
Uzunjati Magical Paragon: You know a surprising number of stories, and you weave them all together into a coherent narrative. When you use Uzunjati Recollection, you Recall Knowledge three times instead of once, each with a +2 circumstance bonus. You also gain a +2 circumstance bonus to your skill check for Uzunjati Storytelling from the captivating combined narrative.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped