Magne

Gods of war, feel the power of my sword.

None have to chase me / Let he who will face me / Kill me or die by the sword.

Male Human Fighter [Lore Warden] 6, Bard [Archaelogist] 1
CG Medium Humanoid (human)
Player Atteisti (43900-8)
Xp: 18
Faction: Liberty's Edge
Prestige/Fame 11/31


Init 2
Senses Perception +5


AC 23, touch 12, flat-footed 17; (+7 armor, +2 Dex, +3 Shield, +1 Deflection)
hp 73 (6d10+1d8+con+fc+toughness)
Fort 8, Ref 7, Will 5; +1 vs fear


Speed 30 ft
Melee +1 Bastard Sword +12/+7 (1d10+7, 19-20/x2) PA +10/+5 (1d10+11, 19-20/x2)
Melee Adamantine Warhammer +10/+5 (1d8+3, x3)
Melee Cold Iron / Alc. Silver Morningstar +9/+4 (1d8+3 / x2)
Ranged Chakram +9 (1d6+4/x2)


Bard Spells Known:
0: Detect Magic, Read Magic, Dancing Lights, Prestidigitation
1 (2/day): Feather Fall, Expeditious Retreat


SQ
Archaeologist's Luck (Ex): As a swift action, an archaeologist can call on fortune's favor, giving him a +1 luck bonus on attack rolls, saving throws, skill checks, and weapon damage rolls. He can use this ability for a number of rounds per day equal to 4 + his Charisma modifier. Maintaining this bonus is a free action, but it ends immediately if the archaeologist is killed, paralyzed, stunned, knocked unconscious, or otherwise prevented from taking a free action to maintain it each round.
Maneuver Mastery (Ex): At 3rd level, a lore warden gains a +2 bonus on all CMB checks and to his CMD.
Weapon Training: Heavy Blades +1


Str 16, Dex 14, Con 14, Int 14, Wis 10, Cha 12
Base Atk 6; CMB 11; CMD 24; +4 vs reposition
Feats Fast Learner, Exotic Weapon Profiency (Bastard Sword), Power Attack, Combat Expertise, Weapon Focus (Bastard Sword), Improved Reposition, Weapon Specialization (Bastard Sword), Cleave, Greater Reposition, Toughness
Skills (ACP -2) Acrobatics +9 (4), Climb +7 (1), Diplomacy +12 (7),Knowledge (Arcana) +11 (5), Knowledge (Dungeoneering) +10 (4) Knowledge (Engineering) +10 (4), Knowledge (Geography) +7 (1), Knowledge (History) +7 (1), Knowledge (Local) +14 (7), Knowledge (Nature) +10 (4), Knowledge (Nobility) +7 (1), Knowledge (Planes) +12 (6), Knowledge (Religion) +10 (4), Perception +5 (2), Perform (Metal) +7 (1), Perform (Power Ballad) +5, Sense Motive +5 (2), Spellcraft +7 (2), Swim +6 (1), Use Magic Device +6 (2),
Traits Dirty Fighter, Friend in Every Town
Languages Common, Giant, Hallit, Skald, Varisian


On person +1 Bastard Sword, Adamantine Warhammer, 5 Chakrams, Wand of Cure Light Wounds, +1 Elven Chain, +1 Darkwood Shield, Cold Iron and Silver Morningstars, 3 Alchemist fires
In Masterwork backpack Pathfinder's kit, Silk rope, 3 acids, 5 torches, winter outfit
Wealth ?? gp
Encumbrance 41 lb. without backpack, 80 lb. with backpack (86 lb. light/87-173 lb. medium/174-260 lb. heavy)


Sessions:
1. First Steps 1 - GM REWARD
2. The Confirmation - Kwíīì, Sorelev, Lorgara, Âsina, Tighan (Perform (Metal) = 10 gp)
3. Master of the Fallen Fortress - Qiar, Kyra, Sykni, Sorelev (Perform Metal = 10 gp)
4. Many Fortunes of Grandmaster Torch - Faustus, Tighan, Merisiel (Perform Metal = 1 gp)
5. The Penumbral Accords - Qiar, Viiru, Âsina (Perform Metal = 5 gp)
6. Snows of Summer - Beasly, Vialeea, Lorgara, Konstantin (Perform Metal = 1 gp)
7. Pathfinder Society Quest: Ambush in Absalom - Tarka, Vayu, Kyra
8. Slave Ships of Absalom - Homusubi, Sykni, Tighan, Hera (GM Star Chronicle 1st get.)
9. GM Star Reward Chronicle
10. Slave Pits of Absalom - Keenan, Caragas, Krand (GM Star Chronicle 2nd get.)
11. The Beggar's Pearl - Homusubi, Rorik, Labrys, Dwain (Perform Metal = 50 gp!)
12. The Infernal Vault - Viiru, Ronit, Antalar+Ralgha (GM Star Chronicle 3rd get.)
13. The Segang Expedition - Ronit, Homusubi, Viiru, Vayu, Isfahan (Perform Metal = 10 gp)
14. The Veteran's Vault - Viiru, Yu-Shan, Faustus(?), ? (Perform Metal = 10 gp)
15. In Wrath's Shadow - Kraka, Loimu, Essyr, Caragas (Perform Metal = 20 gp)
16. By Way of Bloodcove - (Perform Metal = 10 gp)
17. Fires of Karamoss - (Perform Metal = 10 gp)

18. Voice In The Void - Kraka, Keenan, Bditkir (Perform Metal = 5 gp)''


Songs written:
Magne on alkanut kirjoittamaan lauluja kohtaamistaan asioista seikkailuidensa aikana. Hän esittää lauluja heimonsa kulttuuriperimään sopivalla tavalla, joka ei välttämättä ole kaikkien mieleen.
- Traps in the Vaults
- Invasion of the Gillzombies
- Glorious Spikes of Gormuz
- Flaming Skeletons Rising
- Cloning Vats Under Absalom
- The Terror from Plane of Shadow
- Treachery of the Fey
- Icy death awaits you (Return of the Skeletons)
- Touch of a Dawnflower
- Danger on Kat Season (Firestarter)
- Greataxe (Glory to Gorum)
- Attack of the Mites (Pitiful Death)
- Ride with Glory (Ralgha's Bite)
- Saviour (Long live Rupert & Ragnar)
- Flaming Skeletons Rise Again!
- Fire, Wind and Metal!
- Great White Hunter
- Pit! Pit! Pit!
- Brothers of Metal (Gorum Smiles to Us)
- Yamasoth! Yamasoth!
- Rise of the Machines
- Chainsaw be my Friend
- Glorious Death of Magne (All Hail Gorum!)


Taustaa Magne on vahvarakenteinen ja komea mies, selvästi kellidiläinen. Hänellä on pitkät mustat hiukset ja usein niittiä ja nahkaa päällä. Magne kuului keskisuureen kellidiheimoon Mammuttiherrojen valtakunnassa. Hänen heimon soturit olivat suuria taistelijoita ja siirtyivät taisteluihin usein raivon vallassa. Magne koki jo nuorena tarpeelliseksi selvittää vihollistensa heikkouksia ja piti aivotonta juoksemista suoraan vihollisen syliin liian kovana hintana hengestään. Pelkuri hän ei kuitenkaan ollut, vaan kaatoi vihollisheimon sotureita yhtä taidokkaasti kuin muutkin heimolaiset.

Magnen tiedonhalu kasvoi lopulta niin kovaksi, että mies istui teltassaan kirjojen parissa heimopäälliköiden mielestä liiankin paljon. Magne laitettiin testiksi taisteluun heimon vahvinta soturia vastaan, jonka tietenkin hävisi. Heimopäälliköt päättivät antaa Magnelle lähtöpassit. Magne ei riidellyt heidän päätöstään varten, ja lupasi tulla takaisin näyttämään kasvaneet voimansa, ja älykkyyden hyödyt. Tämän jälkeen hän pakkasi tavaransa, hyvästeli perheensä ja lähti armottomaan luontoon yksin. Matkalla hän törmäsi usein eri heimoihin, ollen heidän luonaan vieraana joskus päiviä, joskus viikkoja, kunnes väsyi pohjoiseen. Vaelluksellaan hän törmäsi tiennäyttäjiin, ja koki heidät arvoisiksi tovereiksi, ja liittyi itsekin järjestöön.

Luonne: Magne on oikein seurallinen mies. Hän juttelee mielellään tiennäyttäjätovereiden kanssa ja yrittää oppia uusia asioita. Hän mielellään vertailee voimia muiden lihaskimppujen kanssa, mutta ei suhtaudu siihen liian vakavasti. Hän pitää kauniista naisseurasta, mutta pitää libidonsa kurissa tiennäyttäjien kanssa - ellei häntä isketä ensin. Magnelle kunnia on kaikki kaikessa. Hän pitää aina sanansa, ja pyrkii taistelemaan kunniallisesti. Magne ei pelkää kuolemaa, muttei juokse kohtisuoraan ajattelematta asiaa ensin.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped