Kuinka mielenkiintoista..

.. ja ..

Suuresta sankarista on muistona vain pieni muistolaatta Suur-Loossin seinällä

GNUBLEBUM RIKIKII
Male Gnome Sorcerer 1 (Fey Bloodline)
CN Small Humanoid (Gnome)
Player Laerlorn
Society ID 2456-3
Xp 1
Faction The Sczarni
Prestige/Fame 2/2
Favored Class +1sp


Init +2; Senses Low-Light Vision; Perception +2


DEFENSE


AC 13, touch 13, flat-footed 11:(+2 Dex, +1 size)
hp 8 (1d6+2)
Fort +2, Ref +2, Will +2 (situational +2 vs Fear, Despair and Illusions;)


OFFENSE


Spd 20 ft.
Melee Dart +0 (1d3-1/20/x2)
Melee Unarmed Strike +0 (1d2-1/20/x2)
Ranged Dart +3 (1d3-1/20/x2)


MAGIC


Spell-Like Abilities Dancing Lights (1/day), Ghost Sound (1/day), Prestidigitation (1/day), Speak with Animals (1/day)
Sorcerer Spells Known (CL 1, +0 melee touch, +3 ranged touch):
1st (4/day) Silent Image (DC 16), Color Spray (DC 16)
Cantrips (at will) Acid Splash, Daze (DC 16), Message, Light


STATISTICS


Str 8, Dex 14, Con 15, Int 12, Wis 10, Cha 18
Base Atk +0; CMB -2; CMD 10
Feats Deceitful, Eschew Materials
Traits Augmented Disguise, Trickster
Skills Bluff +10 [1], Craft (Glass) +7 [1], Disguise +6 [0], Fly +4 [0], Knowledge (Local) +2 [1], Perception +2 [0], Stealth +6 [0], Use Magic Device +8 [1]
Languages Common, Gnome, Goblin, Sylvan
SQ Eternal Hope (1/day), Laughing Touch (7/day) (Su)


SPECIAL ABILITIES


Bellows +1 Survival to start fires.
Dancing Lights (1/day) (Sp) With Charisma 11+, cast Dancing Lights once per day.
Eschew Materials Cast spells without materials, if component cost is 1 gp or less.
Eternal Hope (1/day) +2 save vs. fear and despair. 1/day, reroll a 1 rolled on 1d20.
Fey +2 to save DCs from spells of the Compulsion subschool.
Ghost Sound (1/day) (Sp) With Charisma 11+, cast Ghost Sound once per day.
Gnome Magic +1 to the save DC of all illusions spells you cast.
Illusion Resistance +2 racial bonus to saves against illusions.
Laughing Touch (7/day) (Su) Melee touch attack leaves target able to take only move actions.
Low-Light Vision See twice as far as a human in low light, distinguishing color and detail.
Prestidigitation (1/day) (Sp) With Charisma 11+, cast Prestidigitation once per day.
Speak with Animals (1/day) (Sp) Speak with Animals 1/day.
Trickster +1 trait bon to CL for duration, range, and area of illusion spells.


Stuff


On person; Itemname (quantity) weight
Traveler's Outfit 1,25 lb, Dart (3) 0,75 lb, Flint and steel, Glass (short) sword 1 lb, Potion of Cure Light Wounds 0,1 lb (lähde Aleksi), Pouch belt 0,125 lb, Spell component pouch 2 lb, Waterskin 1 lb, Scroll Summon Monster I (CL1) (2), Scroll Summon Monster II (CL3)
In backpack
Backpack, masterwork 1 lb, Sack 0,125 lb, Bellows 3 lb, Disguise kit (10 uses) 2 lb, Hammock 0,75 lb, Trail Rations (per day) (7) 1,75 lb, Artisan's tools: Craft (Glass) 5 lb
In locker
winter blanket 0,75 lb, Cold Weather Outfit 1,75 lb, 100gp 2 lb
Wealth 86gp 2sp 5cp aprox. 2 lb (50 to the pound)
Encumbrance 8,125 lb. without backpack, 21,75 lb. with backpack, 26,25 lb with locker (22,5 lb. light/45 lb. medium/67,5 lb. heavy)


Notes

Olemus

Gnublebumia voi parhaiten kuvailla sellaisena asiana, jonka löytää vaikkei tahtoisi kääntelemällä kiviä metsässä.

Gnublebum on gnomeksikin epämiellyttävä katsella. Piirteet ovat vääristyneet ikäänkuin hevosennaamaksi ja rujoiksi höyläämättömiksi puupinnoiksi. Hänen ihonsa näyttää tietyssä valaistuksessa sinivihreän sammaleen peittämältä, mutta kun valaistus palaa normaaliksi voidaan sammal - ei väri - unohtaa. Tukkaa hänellä ilmeisesti on, mutta päässä on aina raskastekoinen vuorihattu. Jostakin Gnublebumin sopukasta lähtee aina kostean hiljakseen maatuvan metsämaan tuoksu.

Gnublebum on hidaseleinen ja hänen huumorintajunsa on syvällä pienissä yksityiskohdissa. Kuitenkin hänen kunniakseen on mainittava sisukkuus ja kyky kehitää ideoita mitä arvaamattomimmista seikoista.

Historia

Gnublebum asusteli vuosikymmeniä Varisian Sanos metsässä toimitellen erityisesti lasinvalantaa paikallisessa gnome yhteissössä. Kymmenen vuotta sitten Gnublebum huomasi valkaistumisen ensi merkkejä hipiässään ja alkujärkytyksen jälkeen totesi, että elämä metsän syövereissä oli käynyt liian tylsäksi ja gnomet totisiksi seuraksi. Tutkiskellessaan kylänsä arkistoa ja juteltuaan joidenkin metsätonttujen kanssa, sai hän kuulla vieläkin hurjemmista olennoista kuin rämäpäiset gnomet; gobliinit!

Gnublebum ei aikaillut tämän päähän piston saatuansa, vaan lähti matkalle läpi Varisian etsiäkseen gobliineista hurjimmat. Lopulta hän saapui Hiekkasärkän liepeille ja naamioitumistaitonsa avulla onnistui muuttamaan Licktoad gobliinien keskuuteen suoseudulle. Eräiten sattumusten ja purematapausten jälkeen, Gnublebum parka päätti siirtää gobliinitutkimuksensa etäämmälle itse kohteista.

Kuka tietää miksi Gnublebum lopulta lyöttäytyi yhteen epämääräisten Sczarnien kanssa, mutta heidän kanssaan hän tänä päivänä liikkuu jahdaten tietoa, hauskoja sattumuksia ja sitä jotakin!

Sessiot
* (We Be Goblins! - Non Society Run. GM Shade.)
* #3-01 The Frostfur Captives. Pelilauta Forum Game 23.5.2012. GM NiTessine
* #0-05 Mists of Mwangi. Pelilauta Forum Game 19.6.2012. GM NiTessine - Character Died

Kolme maahinkaista seurueessa olisi kyllä kutkuttava tilaisuus osoittaa että polvenkorkuset pystyy Golarionissa suuriin mainetekoihin! -Laerlorn

Koskapa paikalta tavattiin kaamio, kaatuneet tiennäyttäjät sekä suurin osa museon henkilökunnasta ja osa kaatuneista vartijoista polttohaudataan pikaisin menoin heti seuraavana päivänä. Gnublebum Rikikii, Kerisa Anodt, Aolor Vapaa sekä Pip Pikkutulisielu saavat pienet muistolaattansa Suurloosin seinälle, palveluksessa kaatuneina. -GM

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped