Sääntömateriaalit

Sallitut sääntömateriaalit:

 • Pathfinder Core Rulebook
 • Bestiary 1,2 & 3
 • Inner Sea World Guide & Gods
 • Traitit
  • Web Enhancement
  • Advanced Player's Guide
 • Vapaavalintainen Companion vihko, suosittelen:
 • Kaksi vapaavalintaista muuta lähdettä
  • Muu hahmoon sidottava Companion vihko
  • Advanced XXX Guide -sarja (Players, Class, Race etc.)
  • Ultimate -sarja (Magic, Combat, Intrique, Wilderness etc.)
  • Pathfinder Unchained
 • Huom. jos lähde ei löydy PIMEYDENVALTIAAN hyllystä, se täytyy pystyä esittämään.
 • Käytetyt lähteet merkitään Mekanismin hahmolomakkeeseen.

Ei-Sallitut materiaalit:

 • Ultimatum: PIMEYDENVALTIAS jättää oikeuden kieltää yksipuolisesti materiaalin, joka ei sovi kampanjan henkeen tai maistuu liian juustoiselta.
 • Tutustuminen Kaer Magaa koskeviin moduuleihin.
 • Netin Wiki sivustot vain PIMEYDENVALTIAAN esi-checkillä, niissä tuppaa olemaan viattoman tekstin keskellä spoilereita.
 • Mythic-säännöt, Occult-säännöt & Itämaiset-säännöt.
 • Gunslinger and gunpowder yleensä.
 • APG-Summoner (Unchained version voi pelata)
 • Monk (Unchained) jopa suotava, jos haluaa oppia kävelemään ulos ikkunasta

Hahmon luonti

 • Yksi hahmo per pelaaja
 • Abilityt: Point Buy 20
 • Hahmot ovat viettäneet viime vuodet tai jopa syntyisin Kaer Magasta, Varisianin kaiken sallivana sulatusuunina se ei juuri aiheuta rajoituksia:
  • 5,500 humans, 500 halflings, 400 dwarves, 400 half-elves, 400 half-orcs, 200 gnomes, 100 elves, 100 orcs, 75 trolls, 50 centaurs, 50 goblins, 50 nagas, 175 others (other tulee hyväksyttää PIMEYDENVALTIAALTA)
 • Hahmot voivat tuntea toisensa. Olla sisaruksia, ikätovereita tai vaikka ammatillisia kollegoita. Kukin on Kaer Magan faktioiden vähäisempi asiamies:
  • Godsmouth Temple of Pharasma, Ankar-Te necromancers, Ardoc Brothers (golem crafters), the Freemen (liberators), Brothers of the Zeal (divided monks), Arcanists' Circle (school of magic), Augurs (trolls and diviners), Duskwardens (guards of the undercity), other (other tulee hyväksyttää PIMEYDENVALTIAALTA)
 • Evil alignment kielletty. PvP kielletty. "Itsekeskeinen ilkeä paskiainen, koska itsekeskeinen ilkeä paskiainen" kielletty. Ryhmältä ryöstely kielletty. Hankalat ja omaleimaiset hahmot tervetulleita, kunhan ne täydentävät ja maustavat ryhmää sekä tarinaa.
 • Traitit
  • Hahmon luonnissa saa valita 2 traittia
 • Obvious Extra Feat 1. tasolla
  • Vapaa valintainen Core Rule Book feat
 • Martial class yhdellä vahvalla Save:lla, saa ilmaisen featin hahmon ensimmäisellä tasolla, jolla voi boostata Save bonusta.
 • Skill ranks per level, minimum 4 + Int Modifier. Pois lukien Int-casterit..
 • Kestopisteet (hit points)
  • kahdella ensimmäisellä tasolla maksimi kestopisteet
  • myöhemmillä tasoilla PF Societyn mukaisesti (D6=4, D8=5, D10=6 ja D12=7) tai heittämällä PIMEYDENVALTIAAN murhanhimoisten silmien alla.
 • varallisuus class keskiarvo tai heittämällä PIMEYDENVALTIAAN murhanhimoisten silmien alla (Pathfinder RPG sivu 140)

Hahmon kehitys

 • Pelaajahahmot aloittavat tasolta 1.
 • Alkumoduuli päättyy tasolle 2, mutta vaihtoehtoinen minikampanja tasolle 11.
 • Experienceä ei lasketa tai jaeta perinteisessä muodossa. Pelinjohtaja ilmoittaa hetken kun hahmot saavuttavat uuden tason. Kaikki hahmot ansaitsevat uuden tason samalla hetkellä, eli eroja hahmojen tasoihin ei tule.

Kuolema

 • Riski on aina läsnä, näillä poikkeuksellisilla urapoluilla ja armottomassa Varisiassa.
 • Henkiin herätys on mahdollista, mutta arvokasta ja vaatii vanhurskaan papin tai kenties villin druidin läsnäoloa. Joskus kumpikin on saatavilla (Magnimar / Korvosa / Kaer Maga), mutta pahimmillaan ei kumpikaan (Wilderness, small towns and hamlets).
  • Sielu, joka revitään ruumiistaan väsyy. Toinen kuolema velvoittaa 10% mahdollisuuteen, että edes halukaskaan sielu ei enää pysty palaamaan ruumiiseensa vaan katoaa lopullisesti sielujen virtaan. Uudet kuolemat tämän jälkeen aiheuttavat aina kumuloituvan uuden 10:n prosenttiyksikön lisäyksen tosikuolemasta. Tosikuolleelle vain Miracle tai Wish ennen henkiinherätysyritystä, voivat enää mahdollistaa paluun ruumiiseen.
  • Kumppanit, jotka haluvat auttaa sielua palaamaan voivat seremonian aikana avustaa (DC15+class lvl) skill checkillä, pienentäen kukin riskiä tosikuolemasta kahdelle prosenttiyksiköllä.
  • Esimerkki: Lvl 8, Kuolema 3 -> 20% base chance. Kolmesta surevasta kumppanista kaksi onnistuu DC23 skill checkissä herätys seremoniassa, jolloin tosikuolema chance on flat D100 roll vs DC16+ for success.

HouseRules

 • D20 heitossa Natural "1" on aina epäonnistuminen ja "20" onnistuminen
  • Nopalla ja sankarpisteillä on merkitystä
 • Ready action ei muuta tekijän paikkaa Initiative-järjestyksessä. (Delay action toimii normaalisti)
 • 5-foot step
  • 5-foot step (free action) provoukkaa AoO:n
  • syy: sijoittumisen korostaminen, melee on vahva reachissään
 • Diagonal movement
  • diagonal movement lasketaan aina 5:nä jalkana.
  • Poikkeus: loitsut käyttävät area templaatteja
  • syy: pelinopeus
 • OBS Diagonal movement vihollisen ympäri ei ole mahdollista, eli tulkitaan kiinteäksi esteeksi
 • Tumbling FAQ:n mukaan (teknisesti ottaen ei siis HouseRule):
  • tumblaaja heittää acrobatics checkin kerran erikseen jokaista vastustajaa vastaan, poistuessaan ensimmäisestä kunkin vastustajan uhkaamasta ruudusta.
  • DC +2 jokaisesta uhkaavasta vihollisesta, ensimmäisen jälkeen.
 • Spell Casting Concentration checks
  • DC +2 jokaisesta uhkaavasta vihollisesta, ensimmäisen jälkeen.
  • syy: sijoittumisen korostaminen.
 • Shield bonus to AC
  • jos kilpikättä käyttää vuoron mihin tahansa aktiviteettiin, ei Shield bonusta saa AC:hen, ennen kuin seuraavalla vuorolla
  • rajoitus koskee myös Shield-spelliä ja Force Shield-sormusta, ja muita johdannaisia
 • Clustered Shots feat
  • käytettävissä 3/day, käyttö mainittava ennen damagen heittämistä
 • Out of combat HP healing, voi käyttää keskiarvoa (d8=4,5)
 • Wild Empathy vaikuttaa suoraan Handle Animal skilliin (+1 bonus per 2 class levels, minimum +1 bonus), kun käsitellään eläimiä Diplomatia skillin omaisesti.
 • Extracting poison sack/gland/tumor from monster
  • Alchemy, Heal tai Survival skill check poison DC +2

Erityistä magiasta

 • Cantripit ja Orisonit
  • Vahinkoa tekevät 0-tason loitsut, saavat lisävahinkoa +1 per 2 caster levels (rounded down)
 • Summonit
  • Vain yksi summon loitsu voi olla käytössä samanaikaisesti, per caster. Jälkimmäinen dispelloi aikaisemman
 • Reincarnate
  • Jos pelaaja toivoo, hän voi ehdottaa uutta rotua. GM voi antaa myös ehdotuksen. Jos ei pystytä sopimaan, niin "go with dice".
  • Uuden rodun vaikutukset hahmoon
   • hahmolta poistetaan vanha race kaikkine ominaisuuksineen ja korvataan uuden rodun ominaisuuksilla.
   • Jos "go with dice" rotu tuo mukanaan HD:tä, sankarin seuraava leveli viivästyy yhdellä per 2 HD:tä.

Sankarpisteistä

 • Yksi sankarpiste lisätään kunkin pelisession alussa.
  • Sankarpisteitä voi olla pankissa maksimissaan kaksi.
  • Sankarpisteellä voi uusia D20-heiton. Viimeinen heitetty noppa jää voimaan.
  • Halutessaan voi käyttää molemmat sankarpisteet kerralla, silloin voi valita niistä paremman (mutta ei enää silloinkaan alkuperäistä heittoa).
  • Usealla pisteellä voi yrittää neuvotella muuta etua, esimerkiksi vihollisen critin uhan uudelleen rollausta tai muuta game saveria!
 • Nimetyllä vihollisilla on käytössä yksi sankarpiste eli hirviöpiste. Merkittävillä vihollisilla saattaa olla kaksi. Harvinaisissa tapauksissa jopa kolme. Asiaa saa tiedustella PIMEYDENVALTIAALTA
  • Sankari voi cancelloida hirviöpisteen omalla sankarpisteellään. Hirviö EI voi käyttää hirviöpistettä sankarpisteen käännytykseen.

Keskustelulle on aina sijaa -> Discordissa

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped