Käytännön ohjeita wikin käyttöön.

Tätä sivua kannattaa täydentää tarpeen mukaan!

(:num:)

Sivun nimen vaihtaminen

Onnistuu helposti kirjoittamalla johonkin kohtaan sivua (eka rivi on kiva!) seuraava wikidirektiivi (:title korvaa tämä haluamallasi sivun nimellä:).

Nimen vaihtaminen ei vaihda sivun verkko-osoitetta (URL).

Sivuston perustaminen skenaariolle, lisäosalle tai roolipeliprojektille

Seikkailulle, roolipeliprojektille, lisäosalle tai skenaariolle ei aina kannata perustaa omaa sivustoa eli wikiryhmää.

Jos haluat saattaa tekemäsi (tai esim. vapaastilisensoidun) lisäosan muiden saataville, helpointa on lisätä se sivulle Sourcebooks esimerkiksi ladattavana PDF -tiedostona. Tarvittava wikiteksti on muotoa Attach:lisäosan_nimi_tähän.pdf.

Toinen vaihtoehto on tehdä lisäosallesi oma alisivu Sourcebooks -sivustolle. Tässä tapauksessa järkevintä on lisätä linkki alisivulle suoraan Sourcebooks -sivulle ja muokata sitten lisäosasi paikalleen linkistä avautuvalle sivulle.

Jos teoksesi on laaja (esim pelimaailma jne.) ja tarvitsee monta alisivua - niin tarvitset sille oman sivuston, kuten pelikampanjat, pelit ja peliporukat alla.

Sivuston perustaminen pelille tai peliporukalle.

Uuden sivuston eli wikiryhmän saa perustettua seuraavalla tavalla:

  1. Avataan sivu Projektit, joka löytyy myös sivupalkista linkistä Projekteja.
  2. Lisää sivustosi nimi listaan seuraavan mallin mukaisesti * [[sivuston_nimi_tähän/sivuston_nimi_tähän]] - sivuston_lyhyt_esittely_tähän
  3. Tallenna ja avaa uusi sivustosi projektisivulle tekemästäsi linkistä.
  4. Sivuston sisältöä voi muokata nyt tavanomaisesti

Vaihtoehtoisesti voit luoda uuden sivuston kirjoittamalla sen nimen suoraan selaimen osoitepalkkiin mallilla http://mekanismi.sange.fi/pmwiki/pmwiki.php/sivuston_nimi_tähän. Jos luot sivuston tällä tavoin suoraan, muista lisätä se myöhemmin sivulle Avataan sivu Projektit.

Peliporukan ulkopuolisia lukijoita voi helpottaa, jos pelisivuston nimeen laitetaan mukaan vihje käytettävän roolipelin tai genren nimestä. Esimerkkinä [[Scion: Perilliset/Scion: Perilliset]]

Sivuston oma sivupalkki

Mekanismin sivupakki (tuo tuossa oikealla) kannattaa korvata peliä varten tehdyllä sivupalkilla.

Sivupalkin korvaaminen onnistuu seuraavasti

  1. Avaa sivusto, jonka sivupalkin haluat korvata
  2. Klikkaa sivupalkissa näkyvää linkkiä + add group SideBar.
  3. Muokkaa sivupalkkin otsikot paikalleen.

Sivupalkin pohjaksi kannattaa ottaa seuraava pätkä tekstiä

%sidehead%[[{$Group}/{$Group}]]
*[[{$Group}/Keskustelu]]

%sidehead%Hahmot
*[[{$Group}/hahmo 1]]
*[[{$Group}/hahmo 2]]
*[[{$Group}/hahmo 3]]

\\%right% [-[[{$Group}.SideBar?action=edit |edit Group SideBar]]-]
\\%right% [-[[Main/HomePage|Takaisin Mekanismiin]]

Jos unohdat kopioida sivupalkkiin linkin %right% [-[[{$Group}.SideBar?action=edit |edit Group SideBar]]-], niin sivupalkin saa auki osoitteella http://mekanismi.sange.fi/pmwiki/pmwiki.php/sivuston_nimi_tähän/SideBar ja sen teksisisältöön voi linkata wikistä seuraavasti %right% [-[[sivuston_nimi_tähä.SideBar]]-].

Sivupalkkia tehdessä kannattaa huomioida, että sivuun liittyvät dynaamiset arvot (kuten {$Group}) tulevat siltä sivulta jolle ne on tehty. Tämän voi sivupalkin linkeissä kiertää käyttämällä avoimena olevan sivun arvoja lisäämällä dynaamiseen linkkiin dollarin eteen tähden (esim {*$Group}).

Pathfinder -sivuston luonti

Uutta pathfinder -sivustoa luotaessa logo kannattaa linkittää sivulta PathfinderRPG uuden logon lataamisen sijaan. Tämä käy kätevimmin kopioimalla seuraava wikiteksti sivulle: %center%http://mekanismi.sange.fi/pmwiki/pmwiki.php/Main/PathfinderRPG?action=download&upname=pathfinder_logo.jpg

Jos käytät sivustolla jotain Paizon Community Policyn alaista materiaalia, saa tarvittavan disclaimerin kopioitua sivulle seuraavalla include wikidirektiivillä (:include Main.PFL:). Kyseinen direktiivi kannattaa laittaa sivun viimeiseksi tekstiksi (paitsi jos haluat disclaimerin keskelle sivua tms.).

Sivuston ulkoasun muokkaaminen

Yhden tai useamman sivuston ulkoasu voidaan vaihtaa tarvittaessa. Ulkoasua tehdessä saa vapaasti käyttää pohjana sivuston nykyistä ulkoasua []Main/Lt9602]] kuten sivustolla Meranus tai sivustosta voi tehdä kokonaan oman näköisensä kuten sivustoilla Harhapolku tai Näkymiä reunalta.

Lisäohjeita sivuston ulkoasun luomiseen löytyy sivulta Templates.

Peliraportit

Peliraportit ovat yksi wikin parhaasta sisällöstä. Valmiiseen peliraporttiin on hyvä lisätä tägi [[!Peliraportti]]. Tällä tägillä merkatut sivut löytyvät sivulta Peliraportti ja uudet peliraportit voi tilata esimerkiksi Googlen readeriin osoitteesta http://mekanismi.sange.fi/pmwiki/pmwiki.php/Category/Peliraportti?action=rss&order=-time

Vaihtoehtoisesti sivun tägit voi laittaa näkyviin sivun ylälaitaan >>info<< alueeseen onnistuu seuraavasti:
>>info<<
[[!Peliraportti]]
>><<

Samaan tapaan sivun voi merkata sekä peliraportiksi, että vaikkapa Pathfinder-sivuksi seuraavalla tavalla:
>>info<<
[[!Peliraportti]] [[!Pathfinder]]
>><<

Sivujen sisällön lisääminen toiselle sivulle

Tavallisesti sivut lisätään komennolla (:include ryhmä.sivu:).

Tässä yhteydessä on huomattava että lisättäessä sivua toiselle, menevät sillä olevat automaattiset arvot edelleen alkuperäisen sivun mukaisesti. Täten esimerkiksi {$Name} viittaa aina alkuperäiseen sivuun, ei sivuun jolle teksti lisättiin.

Rajoituksen voi kiertää lisäämällä arvon nimen eteen *:n. Esimerkikkinä sen sivun nimi, jolla wikiteksti näytetään: {*$Name}

Sivujen suojaaminen

On täysin sallittua rajoittaa oma peliprojekti tai osa siitä vain projektiin osallistuville tai pelinjohtajan omaan käyttöön. Mekanismi on ensisijaisesti tarkoitettu tiedonvaihtoon, ja tätä tarkoitusta palvelee myös ryhmän sisäinen tiedonvaihto (siinä on usein ihan tarpeeksi tekemistä).

Toisaalta, wikien vahvuus on juurikin se, että samaa dokumenttia pystyy kommentoimaan, käsittelemään ja korjaamaan kuka tahansa. Tämän hetkisten havaintojen valossa useat peliprojektit paranevat ulkopuolisten palautteesta. Yleistäen, pelintekijät tuntuvat myös haluavan projektistaan palautetta.

Olisi erittäin suositeltavaa että suljetun projektin vetäjät, joko:

  1. Loisivat vähintään yhden avoimen sivun projektistaan vaikkapa ryhmän pääsivulle (ja pyytäisivät ylläpitoa osoittamaan "kaikkien muutosten" ( sivu Site.AllRecentChanges) linkit pääsivulle), tai
  2. Pyytäisivät ylläpitoa poistamaan projektinsa kokonaan kaikista muutoksista.

Jälkimmäinen vaihtoehto vähentää ulkopuolisten turhaa uteliaisuutta, ja myös epäkäyttäjäystävällisiä access denied-tyyppisiä virheilmoituksia. Tilastojen mukaan suuri osa käyttäjistä lukee Mekanismia nimenomaan AllRecentChanges -koosteen kautta (joko rss:llä tai ilman).

Jos jostakin syystä tarvitaan yksittäisiä esimerkiksi pelinjohtajan käyttöön olevia suljettuja sivuja, on kohteliasta merkata tämä sivun nimeen. Esimerkiksi -GM päätteellä tai GM- etuliitteellä.

Esimerkiksi: [[Pimeä Nousee / GM - Muistiinpanoja ]]

Ohjeet salauksen tekemiseksi löytyvät sivulta Main.Restrictions.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped