Attach:hahmonkuva.jpg Δ

Merago Saltcoffer

No käydäänpäs katsomassa sitä valoa.

Abjurer (Cleric of Folgrit) 2
Player Naal


Ancestry Ancient-Blooded Dwarf, Background Eldritch Anatomist
Speed 20, Senses darkvision; stonecunning; Perception +6• (+8 to notice unusual stonework, including discovering mechanical traps made of stone or hidden within stone)
Alignment Neutral Good
Languages Dwarven, Gnomish, Goblin, Taldane (Common), Terran, Undercommon


Str 10, Dex 14, Con 14
Int 18, Wis 14, Cha 8


AC 16; (+0 armor, +2 Dex, (+2• +2) proficiency) if no prep
AC 20; (+4 armor, +2 Dex, (+2• +2) proficiency) if prep, while bottles last
HP 26; (+10 dwarf, +12 wizard, +4 Con)
Fort +6•, Ref +6•, Will +8••


Melee ◆fist +6 1d4+ B (agile, finesse, nonlethal, unarmed)
Melee ◆+1 staff +4 1d4+ B (two-hand d8)


Arcane Spells Prepared, Level 1burning hands, magic missile, feather fall, summon animal
Arcane Cantrips Prepared (at will) — electric arc, gale blast, gouging claw, produce flame, shield, telekinetic projectile
Arcane Spell Attack +8•, Arcane Spell DC 18•
Divine Cantrips Prepared (at will) — detect magic, stabilize
Divine Spell Attack +6•, Divine DC 16•
Wizard Focus Spell protective ward; Focus Pool 1 point


Skills

SkillTotalAbilityProfItemMiscTraining/inc
Fleshwarp Lore+8Int +4+2  Background
Acrobatics+6Dex +2+2  Wizard 1
Arcana+8Int +4+2  Wizard Fixed
Athletics+4Str +0+2  Wizard 2
Crafting+8Int +4+2  Int 12
Deception-1Cha -1+0   
Diplomacy+3Cha -1+2  Int 14
Intimidation-1Cha -1+0   
Medicine+6Wis +2+2  Background
Nature+2Wis +2+0   
Occultism+8Int +4+2  Int 16
Performance+3Cha -1+2  Cleric Dedication
Religion+6Wis +2+2  Cleric Dedication
Society+8Int +4+2  Int 18
Stealth+2Dex +2+0   
Survival+2Wis +2+0   
Thievery+2Dex +2+0   

Ancestry Feats
01 Stonecunning
Class Feats
02 Cleric Dedication
General Feats
none yet
Skill Feats
BG Assurance (Medicine)
02 Quick Identification
Ancestry and class Features
01 Arcane School (abjuration)
01 Arcane Thesis (staff nexus [prestidigitation, feather fall])


Bulk 0.0 worn, 0.0 in backpack
Worn
Weapons
Stowed
Consumables
Spellbook contains Cantrips detect magic, electric arc, gale blast, gouging claw, mage hand, prestidigitation, produce flame, ray of frost, shield, telekinetic projectile Level 1 air bubble, burning hands, fear, feather fall, gravitational pull, horizon thunder sphere, magic missile, summon animal
Wealth


Call on Ancient Blood (reaction) Trigger Merago attempts a saving throw against a magical effect, but hasn't rolled yet; Effect She gain a +1 circumstance bonus until the end of the this turn. This bonus applies to the triggering save.

Protective Ward (1-action) Area 5-foot-radius emanation centered on Merago; Duration sustained up to 1 minute; Effect Merago emanates a shimmering aura of protective magic. She and any allies in the area gain a +1 status bonus to AC. Each time she Sustains the Spell, the emanation's radius increases by 5 feet, to a maximum of 30 feet.

Stonecunning Merago gains a +2 circumstance bonus to Perception checks to notice unusual stonework. This bonus applies to checks to discover mechanical traps made of stone or hidden within stone.
If Merago isn't using the Seek action or searching, the GM automatically rolls a secret check for her to notice unusual stonework anyway. This check doesn't gain the circumstance bonus, and it takes a -2 circumstance penalty.


VARUSTEET

KapineHintaPainoRepussaTietoja
Clan dagger-0.1  
Spellbook- 0.1 
Staff-1.0  
Backpack0.10 0 
Bedroll0.02 0.1 
Chalk0.010 Jäljellä 10
Clothing (explorer's)0.100.1  
Clothing (ordinary)0.10 0 
Clothing (fine)2.00 0.1Folgritin kirkon rievut
Grappling hook0.10 0.1Kiinni köydessä
Healer's tools5.001.00 
Mug0.01 0 
Rations0.40 0.1Parasta kääpiöleipää, jäljellä 7
Silver religious symbol2.000.1 Folgritin, tietty
Rope0.50 0.150 jalkaa
Signal whistle0.080  
Soap0.02 0 
Waterskin0.05 0.1 
Steel shield2.001.0  
Lesser drakeheart mutagen4.000.1  
Lesser drakeheart mutagen4.000.1  
Scroll of heal 14.000.1  
Scroll of heal 14.000.1  
Yhteensä28.493.70.7 

Jäljellä rahaa 1.51 gp


Suolakirstun klaaninimi viittaa suolakaupasta saatavaan vaurauteen ja sen käyttöön hautajaismenoissa ja muissa uskonnollisissa tapahtumissa. Monet klaanin jäsenistä päätyvät kirkkojen riveihin. Merago ei ollut poikkeuksellinen tässä suhteessa. Hän syntyi syvällä, oppi mitä kunnon kääpiön kuuluu oppia, ja oli kasvamassa hyväksi joskin hieman mielikuvituksettomaksi jäseneksi klaanissa. Hautajaisten valmistelurituaalien harjoittelujakso nyrjäytti hänet tämän monotonisen tulevaisuuden tieltä; omituiset vammat käsiteltävissä ruumiissa saivat Meragon kysymään mikä voi tehdä tämän toiselle olennolle ja surevien omaisien kohtaaminen sai hänet tajuamaan että hän oli aivan liian hentomielinen säilyttääkseen tyyneytensä kun pitäisi kertoa miten hän kaatui uljaasti suojellessaan tunnelia 63. Merago alkoi tutkia syvyyksissä kohdattavien olentojen luonnetta ja hakeutui Folgritin kirkon riveihin uskoen sen sopivan paremmin luonteelleen.

Uteliaisuus vei voiton hengellisestä omistautumisesta, ja Merago syventyi ensin syvyyksien olentoihin, sitten eri tapoihin jalostaa tai vääristää sellaisia, ja lopulta tajusi ymmärtävänsä melko hyvin systemaattisen taikuuden salat. Hän paneutui velhouteen, ja valitsi alakseen suojaloitsut; monilla tavoin runnellut ruumiit eivät koskaan lähteneet hänen mielestään. Folgritin kirkko vihki hänet papiksi muutamaa vuotta myöhemmin. Koska Folgritin papit harvoin olivat etulinjassa, etenemismahdollisuudet kirkon hierarkiassa olivat heikohkot. Meragoa tämä ei haitannut, koska hän mielellään auttoi arkisissa asioissa ja paneutui muihin opintoihinsa. Tämä antoi hänelle asutuksessa nakkikoneen maineen.

Kun eräänä päivänä muuan korkea-arvoisempi kääpiö toisesta suvusta kaatui uljaasti suojellessan tunnelia 51, Dranngvitin, Grundinnarin ja Kolsin papit törmäsivät omituiseen lakitekniseen ongelmaan ja tajusivat että ainoa kääpiö joka voisi avata umpisolmun oli muuttanut maanpäälle Absalomiin kauan sitten. He sälyttivät henkilön löytämisen Folgritin kirkolle koska kyseessä oli "perheongelma", ja Folgritin kirkko nakitti sen Meragolle. Niin Merago lähti syvyyksistä pinnalle, meren yli, Absalomiin, ja lopulta Otariin johon hänen kohteensa oli päätynyt rakentajaksi ja seikkailijaksi. Ainoa keino jolla Merago sai hänet palaamaan sukunsa luo ratkomaan ongelmaa oli jäädä tuuraamaan häntä, joten Meragosta tuli rakentaja, seppä, ja nopeasti myös nakkikone Otarissa. Se ei häntä edelleenkään haitannut. Työ oli yksinkertaista, hänellä oli aikaa lukea Morlibint-nimisen miekkosen myymiä kirjoja jotka olivat uusia ja ihmeellisiä, ja muutaman lyhyen vuoden kulttua Dranngvitin, Grundinnarin, ja Kolsin papit saisivat ratkaistua ongelmansa (tai Toragin papit komentaisivat heitä tekemään niin) ja Merago voisi palata kotiin.

Sitten syttyi Kolkkovalo, ja Otarin väki alkoi voivotella miten hänen tuuraamansa kääpiöherrasmies oli myös seikkailija, ja kyllä varmasti noin kätevä ja ystävällinen neiti voisi paikata häntä myäs tässä. Joten valoa kohti! Mikä nyt voisi mennä pieleen?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped