Kuulkaa, sillä tämä on tarina jolla on merkitystä. Maaniskun hävityksessä menehtyi enemmän väkeä kuin voi laskea, ja kansakuntien tuhoutuminen pyyhki pois paljon ihmiskunnan tietämyksestä. Mies jonka kunniaksi lasketaan taikuuden palauttaminen ihmisyydelle oli Vanha-Maagi Jatembe, kansansankari ja myytti Mwangin Lakeuksien kansojen keskuudessa. Maaniskua seuranneena Ahdingon Aikana Vanha-Maagi Jatembe ja hänen oppilaansa, Kymmenen Taikasoturia, vaelsivat halki Mwangin Lakeuden ja sen ulkopuolellekin tuoden mukanaan tietoa, ja sen myötä toivoa. Ehkä suurin ja kauaskantoisin Jatemben saavutuksista oli perustaa maailman vanhin - ja ehkä paras - taikaopisto, Magaambya.
Tähän päivään asti Magaambya on pyrkinyt levittämään samaa tietoa ja toivoa jota Vanha-Maagi Jatembe ja Kymmenen Taikasoturia aikoinaan. Magaambyan opettaa systemaattisia ja animistisia perinteitä yhdistävää taikuutta, mutta sen tavoite on ylevämpi kuin vain kouluttaa velhoja ja druideja; se haluaa auttaa koko Golarionia.

Magaambya on maailman taikaopistoista kenties paras ja vanhin, ja sen oppilaat tietävät nojaavansa tuhansien heitä edeltäneiden oppilaiden mahtiin. Koulusta voi ammentaa historiaa, maagista tietämystä ja paljon muutakin, mutta Magaambyan oppilaita ei ole kahlittu kampukseen. Heidän oletetaan matkaavan läpi laajan maailman niin oppiakseen siltä kuin opettaakseen sitä itse, ja maailmalla on paljon nähtävää.

Oppilaat ja arvot

Magaambyan jäsenten kehitystä seurataan karkeasti arvoasteikolla joka on yhtä muinainen kuin itse koulu. Aloittaessaan uraansa uusi oppilas tekee sen kokelaana. Kokelaat suorittavat perusopintojensa ohella jakson julkista palvelusta joka tunnetaan Palkkiona. Sen jälkeen, olettaen että opinnot eivät ole menneet täysin pieleen, kokelaasta tulee osallinen.
Osalliset jatkavat opintojaan, mutta yhä enemmän ja enemmän heidän oletetaan motivoivan itseään ja hakeutuvan itse tarvittavien opettajien ja tiedon luo. Jos osallinen osoittaa kylliksi oma-aloitteisuutta ja kykyä tukea koulua opintojensa ohella, hänestä tulee oppinut.
Oppineet vaeltavat usein kauaskin koulusta edistääkseen sen arvoja ja hioakseen taitojaan. Magaambyassa uskotaan vakaasti, että luokassa oppiminen kehittää lähinnä istumalihaksia, ja todellinen maailma on se missä viisaus iskostuu ja taidot karkaistaan. Osoitettuaan kykynsä ja Magaambyan arvojen tuntemuksensa, oppineesta tulee tiedonkertoja.
Monet tiedonkertojat ryhtyvät opettajiksi Magaambyassa välittääkseen oppimansa uusille oppilaille. Tällä tapaa jokainen sukupolvi Magaambyassa rakentaa saavutuksensa tuhansien aikaisempien opettajien ja oppilaiden luomalle perustukselle. Yksittäinen Magaambyalainen on vain korsi, mutta korsi jonka juurisssa piilee tuhansien voima.
Magaambyassa sana oppilas ei viittaa alempiarvoiseen henkilöön. Kaikki Magaambyan jäsenet - kokelaat, osalliset, oppineet, tiedonkertojatkin - ovat oppilaita siitä hetkestä kun aloittavat polullaan, aina siihen hetkeen kunnes heidän sielunsa päättää maallisen vaelluksensa. Ja ehkä vielä senkin jälkeen, kuten jotkut opettajat ilkikurisesti mainitsevat. Aina on uutta opittavaa.

Suuntautumiset

Magaambyan oppineet arvostavat monenlaisia ominaisuuksia joista erityisesti pitävät silmällä sopeutuvaisuutta, toveruutta, mielikuvitusta, tietoa, ja rohkeutta. Koulun tiedekunnat ja opit jakautuvat viiteen haaraan joista kukin keskittyy yhteen näistä arvoista.

Putouksenlaskijat [Cascade Bearers] arvostavat mielikuvitusta, oli kyseessä sitten korkealentoinen maaginen teoria tai käytännön ongelma joka on ratkaistava. Filosofia ja teoretisointi on heidän alaansa.

Vehreät Oksat [Emerald Boughs] arvostavat toveruutta, Magaambyalaisten yhteisöllisyyttä ja yhteyttä toisiinsa; he myös ovat yhteydessä koulun ulkopuolisiin tahoihin ja levittävät sen arvoja. Ulkopuoliset pitävät heitä joskus vakoojina, mutta Oksien tehtävä on asettua muihin yhteisöihin, oppia niiltä, ja parantaa niiden oloja paikallisten ymmärryksen sallimalla tavalla.

Sateenkirjojat [Rain-Scribes] arvostavat sopeutuvaisuutta teoissa ja ajatuksissa, sekä kykyä myöntää virheitä ja oppia menneistä erheistä. He tutkivat uusia alueita ja varmistavat kulkureittejä, kartoittavat maita, perustavat turvapaikkoja ja opastavat matkalaisia. He myös valvovat tasapainoa, sekä luonnollista että yhteisöllistä.

Myrsky-Auringon Maagit [Tempest-Sun Mages] arvostavat rohkeutta, ei pelkästään fyysisenä kykynä suojella tovereitaan ja kouluaan mutta myös älyllisenä rohkeutena harkita muita näkökulmia ja laajentaa ymmärrystään sen sijaan että pysyy kankeasti yhdessä kerran löytämässään urassa. He suojaavat Magaambyaa niin loitsulla kuin puheella.

Uzunjatit arvostavat tietoa, ja ymmärtävät sen paitsi elävän polvelta toiselle välitettävissä tarinoissa, myös lisääntyvän päivittäisten kokemuksien myötä. He kertovat tuhannen kulttuurin tarinoita ja pyrkivät pitämään ne sovussa keskenään. Uzunati on muinainen Mwangin sana tarinalle tai tiedon kokoelmalle, ja tämä haara on vanhin viidestä.

Vaikka kaikkien Magaambyassa oletetaan ymmärtävän ja vaihtelevasti toteuttavan näitä arvoja, ja eri haarojen jäsenet toimivat yhdessä niin kampuksella kuin sen ulkopuolellakin, jokainen oppilas valitsee itselleen yhden suuntautumishaaran. Tämän lisäksi oppilas valitsee sivuhaaran joka vaikuttaa päähaaran ilmenemiseen ja monipuolistaa hänen koulutustaan. Kaikki opinnot Magaambyassa ovat auki oppilaan valitsemista haaroista riippumatta, mutta valinnat vaikuttavat opetuksen luonteeseen ja opettajien suhtautumiseen.

Magaambya olettaa oppilaidensa olevan tietoisia omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, ja valitsevan haaransa niiden mukaan, joko itsenäisesti tai konsultoituaan opettajia. Vaikka oppilaat voivat teoriassa vaihtaa valitsemaansa haaraa, päätöksen tulee perustua oppilaan hyvinvointiin, ei haluun kehittää henkilökohtaista voimaa hinnalla millä hyvänsä. Magaambyan arvot eivät aina tartu, ja koulu pyrkii minimoimaan arveluttavilla motiiveilla saapuneiden oppilaiden yritykset oppia tuhoisia tai muuten haitallisia asioita.

Naamiot

Vanha-Maagi Jatemben seuraajat, Kymmenen Taikasoturia, suojasivat henkilöllisyytensä maagisilla naamioilla joiden mukaan heitä yhä kutsutaan. Magaambya kunnioittaa edelläkävijöitään pitämällä rituaalin jossa osalliseksi kohoavat kokelaat valmistavat itselleen puisen naamion. Perinteisesti naamiot veistetään muistuttamaan eläintä, mutta muut teemat ovat mahdollisia, erityisesti taivaankappaleet ja yliluonnolliset pedot. Kokelaan tulisi valita naamio joka kuvaa asiaa johon hän tuntee yhteyttä, kuvastaa hänen voimiaan tai luonnettaan, tai edustaa hänen henkistä olemustaan, jota kutsutaan myös henkisiksi kasvoiksi. Joskus joku valitsee naamionsa muodon koska haluaa vaikuttavamman olennon osaksi identiteettiään tai uskoo sen tuovan hänelle voimaa, mutta usein epäsuhta aiheuttaa vain ongelmia. Kokelaita kehoitetaan valitsemaan teema joka tuntuu oikealta. Kokelaan ei tarvitse selittää kellekään miksi hän on valinnut tietyn teeman. Naamion ulkomuoto on selvä kaikille, mutta sen sisin on oppilaan oma asia.

Naamioilla ei ole aluksi erityisiä voimia. Jotkut loihtivat ne myöhemmin, toiset eivät koskaan. Oppilaat eivät yleensä hylkää nimiään tai identiteettiään, mutta naamiot ovat tärkeä osa heidän elämäänsä Magaambyassa. Usein oppilas tullaan tuntemaan naamionsa perusteella koko loppu-uransa ajan, käytti hän sitä tai ei. Jälleen kerran, oppilaan suhtautuminen naamioonsa vaihtelee huomattavasti. Jotkut käyttävät sitä aina, toiset pistävät sen talteen ja näyttävät vain läheisilleen. Suurin osa oppilaista sattuu johonkin näiden kahden ääripään väliin.

Ajan myötä oppilaan käyttämä taikuus takertuu naamioon ja saattaa antaa sille näennäisesti oman tahdon. Ulkopuolisten silmissä naamion ja sen kantajan erot voivat vaikuttaa epäilyttäviltä, mutta Magaambyalaiset tietävät naamion edustavan omistajansa luonteenpiirteitä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped