Faktiot ovat Tähdenetsijä-järjestön sisäisiä ryhmittymiä, joilla on hieman eri päämäärät, mutta jotka toimivat järjestön johdon siunauksella, ja joiden ylimpänä päämääränä on kuitenkin järjestön yleinen hyvä. Faktiot on selostettu tarkemmin Starfinder Society Roleplaying Guild Guiden sivulla 22.

Datafiilit (Dataphiles)

Johtaja Historia-7 (LN Female Android Mechanic)
Motto Tieto on valtaa.
Tavoitteet Kaikilla organisaatioilla on salaisuutensa. Datafiilit tekevät työtä näiden salaisuuksien paljastamiseksi ja päättävät mitä jaetaan ja mitä säilytetään suurissa dataholveissa. Tietoa on monissa eri muodoissa ja Datafiileilla on riveissään muitakin kuin tietokoneasiantuntijoita. Myös ne tähdenetsijät, jotka ovat taitavia saamaan tietoja älyllisiltä olennoilta joko pakottamalla, keskustelemalla tai huijaamalla, ovat erittäin haluttuja.

Exo-Vartijat (Exo-Guardians)

Johtaja Zigvigix (LG host shirren soldier)
Motto Miekka joka etsii pimeyttä.
Tavoitteet Exo-Vartijoiden päätavoite on suojella Maaimainliittoa ulkoisilta uhilta. Tähdenetsijöiden jäseninä tämä tarkoittaa usein puolustuskykyyn vaikuttavien reliikkien ja teknologioiden etsimistä, mutta myös "viestin lähettämistä" järjestöä uhkaaville tahoille.

Hankkijat (Acquisitives)

Johtaja Radaszam “The Dealmaker” (N male vesk operative)
Motto Mainetta, kunniaa ja rahaa. Me haluamme sitä kaikkea.
Tavoitteet Faktioista uusimpana Hankkijat ovat innokkaita todistamaan arvonsa. He haluavat kasvattaa Tähdenetsijöiden ja sitä kautta myös järjestön jäsenten mainetta. He myös keräävät varoja ja varusteita tehdäkseen itsensä tarpeellisiksi järjestölle ja muille faktioille.

Tienlöytäjät (Wayfinders)

Johtaja Fitch (CN female ysoki technomancer)
Motto Ensimmäisenä tuntemattomaan.
Tavoitteet Kaikista faktioista Tienlöytäjät ovat innokkaimpia keskittymään Maailmainliiton ulkopuolelle. He etsivät uusia maailmoja, tutkivat outoja avaruuden ilmiöitä ja toimivat usein ensikontaktina uusille sivilisaatioille.

Toiset Etsijät [Luwazi Elsebo] (Second Seekers [Luwazi Elsebo])

Johtaja Luwazi Elsebo (NG female human envoy)
Motto Uusi tie eteenpäin.
Tavoitteet Kukin Ensimmäinen Etsijä toimii tehtävässään vain yhden vuoden. Toiset Etsijät keskittyvät auttamaan tiettyä Ensimmäistä Etsijää tämän valitsemassa päämäärässä.
Tämän vuoden tavoite Luwazi Elsebo haluaa selvittää, mitä Kulotähdissä oikeasti tapahtui.

Toiset Etsijät [Jadnura] (Second Seekers [Jadnura])

Johtaja Jadnura (male kasatha solarian)
Motto Johda edestä.
Tavoitteet Jadnura oli Luwazi Elsebon edeltäjä Ensimmäisenä Etsijänä. Vaikka hän jäikin vangiksi Kulotähtiin, osalla hänen kannattajistaan on yhä vaikutusvaltaa järjestössä. Jadnuran päämäärä oli tutkia Kulotähtien aluetta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped