Pathfinder Society 2 -hahmot

Attach:hahmonkuva.jpg Δ

Hahmolomakepohja, ole hyvä. Kopioi hahmosivullesi ja muokkaa mieleiseksesi poistamalla/lisäämällä tarpeellisia kohtia.

Huom! Kun valitset hahmollesi kuvaa, ÄLÄ NIMEÄ KUVATIEDOSTOA "hahmonkuva.jpg":ksi!

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Burning Hands, Mending
Feats Armor Proficiency, Cat Fall
Skills Arcana +4•, Crafting +4•,
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

Nimi

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Class Level
Player <nimi> (<PFS-numero>)
XP


Ancestry , Background
Speed , Perception +•
Alignment
Languages


Str , Dex , Con
Int , Wis , Cha


AC ; (+ armor, + Dex, + proficiency)
HP ; (+ racial, + class, + Con)
Fort +•, Ref +•, Will +•
Special Defenses


Melee
Melee
Ranged
Ranged
Special Attacks ◇◆↻


Spells
1st (x/day) — spells
Cantrips (at will) — spells
Spell Attack , DC


Skills

Acrobatics +Arcana +Athletics +
Crafting +Deception +Diplomacy +
Intimidation +Lore (Something) +Lore (Other) +
Medicine +Nature +Occultism +
Performance +Religion +Society +
Stealth +Survival +Thievery +

Ancestry Abilities
Class Feats
General Feats
Skill Feats
Class Features


Bulk
Worn
Weapons
Stowed
Wealth
At the Lodge


Notes

Animal Companion

size species
Speed
Senses Perception +
AC
HP
Fort Ref Will
Str Dex Con Int Wis Cha
Melee
Skills
Traits
Trained

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped