Nell Windwhistle

Enää en toivo.

Oracle 3
Player Naal


Ancestry Halfling (gutsy), Background Servant
Speed 25, Perception +6•
Alignment Neutral Good
Languages Common, Halfling, Infernal, Varisian


Str 10, Dex 16, Con 10
Int 14, Wis 12, Cha 16


AC 20; (+2 armor, +3 Dex, (+2• +3) proficiency)
HP 30; (+6 halfling, +24 oracle, +0 Con)
Fort +5•, Ref +8•, Will +8••, when you roll a success on a saving throw against an emotion effect, you get a critical success instead


Melee ◆+1 fist +9 1d4 B (agile, finesse, nonlethal, unarmed)
Melee+1 shortsword +9 1d6 P (agile, finesse, versatile S)
Melee+1 light mace +9 1d4 B (agile, finesse, shove)
Melee+1 filcher's fork +9 1d4 P (agile, backstabber, deadly d6, finesse, halfling, thrown 20 ft.)
Ranged+1 halfling sling staff +9 1d10 B (reload 1, 80 ft., halfling, propulsive)
Divine/Arcane Spells spell attack roll +8 DC 18
Divine Spells per Day 3 x 1st level, 2 x 2nd level
Divine Focus Spells 2 Focus Points
  Ancestral Touch
  Soothing Words


Skills
  Halfling Lore     + 7 (+2 Int, +2 prof, +3 level) trained from background
  Labor Lore        + 7 (+2 Int, +2 prof, +3 level) trained from background skill feat
  Library Lore      + 9 (+2 Int, +4 prof, +3 level) trained from pathfinder school training
  any other Lore    + 3 (+2 Int, +0 prof, +3 level)
  Acrobatics        + 8 (+3 Dex, +2 prof, +3 level) trained from
  Arcana            + 7 (+2 Int, +2 prof, +3 level) trained from
  Athletics         + 5 (+0 Str, +2 prof, +3 level) trained from
  Crafting          + 2 (+2 Int, +0 prof, +0 level) trained from
  Deception         + 8 (+3 Cha, +2 prof, +3 level)
  Diplomacy         + 8 (+3 Cha, +2 prof, +3 level)
  Intimidation      + 3 (+3 Cha, +0 prof, +0 level)
  Medicine          + 6 (+1 Wis, +2 prof, +3 level) trained from
  Nature            + 1 (+1 Wis, +0 prof, +0 level) trained from
  Occultism         + 7 (+2 Int, +2 prof, +3 level) trained from
  Performance       + 3 (+3 Cha, +0 prof, +0 level)
  Religion          + 6 (+1 Wis, +2 prof, +3 level) trained from
  Society           + 9 (+2 Int, +4 prof, +3 level) trained from
  Stealth           + 7 (+3 Dex, +2 prof, +3 level)
  Survival          + 1 (+1 Wis, +0 prof, +0 level)
  Thievery          + 7 (+3 Dex, +2 prof, +3 level)


Ancestry Feats
  01 Halfling Lore
  01 Halfling Weapon Familiarity
Class Feats
  02 Sorcerer Dedication
General Feats
  03 XXX
Skill Feats
  BG Read Lips
  02 Additional Lore (Library Lore)
Ancestry and class Features
  01 Mystery (Ancestors)
  02 Sorcerer Bloodline (Genie, efreeti)
  03 Signature Spells (1 Heal 2 see invisibility)


Bulk 5.3 total, 4.7 without backpack, 0.6 in backpack
Worn Chain shirt (crying angel pendant), chalk (10), clothing (explorer's), flint and steel, healer's tools, rope (50 feet), thieves' tools, replacement picks (3)
Weapons Filcher's fork, halfling sling staff (30 bullets), light mace, shortsword
Stowed Backpack, bedroll, candle (10), clothing (ordinary x 2), cookware, crowbar, grapppling hook, mirror, mug, piton (6), rations (14), soap, tent (pup), waterskin, writing set
Consumables lesser healing potion, scroll of level 1 heal (3), holy water (2)
Wealth 10 gp 4 sp 4 cp
Oracle Spell Repertoire Cantrips Detect magic, disrupt undead, divine lance, guidance, light, shield Level 1 Create water, heal, magic weapon Level 2 Faerie fire, see invisibility
Sorcerer Spell Repertoire Mage hand, produce flame


Notes
Ancestral Touch Uncommon, Cursebound, Emotion, Enchantment, Fear, Mental
Cast ◆ somatic Range Touch Targets 1 living creature Saving Throw Will
You touch a creature and force them to see and feel the ancestors surrounding you. The target takes 2d4 mental damage, with results depending on a Will save.
Critical Success The target is unaffected.
Success The target takes half damage.
Failure The target is frightened 1 and takes full damage.
Critical Failure The target is frightened 2 and takes double damage.

Soothing Words Uncommon, Emotion, Enchantment, Mental
Cast ◆ verbal Range 30 feet Targets 1 ally Duration 1 round
You attempt to calm the target by uttering soothing words in a calm and even tone. The target gains a +1 status bonus to WIll saving throws. This bonus increases to +2 against emotion effects. In addition, when you Cast this Spell, you can attempt to counteract one emotion effect on the target.


Elämä Chelaxialaisessa perheessä on puolituispalvelijoille yleensä pelkoa ja ahdinkoa. Nell kuitenkin yritti olla näyttämättä sitä, ja isäntäperhe päätti huvikseen laittaa hänet sisätöihin testatakseen miten hyvin hän kestäisi pidemmän päälle heidän puuhiaan. Kuten yleensä, uutuudenviehätys katosi leikistä nopeasti, mutta Nellin järkähtämätön (tai kauhusta kankea) asenne ja kyky suorittaa perheen hänelle antamia tehtäviä teki hänestä ensin kamaripalvelijan ja sittemmin perheen pään henkilökohtaisen apulaisen. Hänen tehtävinään oli hoitaa tämän kirjeenvaihtoa, kirjastoa, ja koekammioita, ja avustaa kokeissa joissa oli vaara joutua jonkin toismaailmallisen otuksen syömäksi.
Vuodet vierivät, ja Nell löysi kumppanin, sai lapsia, ja lopulta tajusi isäntäperheen järjestäneen koko suhteen sitoakseen hänet tiukemmin itseensä. Nell tuskin karkaisi ja vaarantaisi isäntäperheen salaisuuksia jos hänen puolisonsa ja lapsensa saisivat tuta hänen petoksensa. Silti hän rakasti heitä; ei ollut heidän vikansa että olosuhteet olivat mitä olivat. Mutta mitä kauemmin hän eli, sitä useamman vanhan ystävänsä hän näki katoavan, pakenevan tai riutuvan, ja lopulta, puolisonsa sairastuttua, hän murtui. Järjestäessään koekammiota uuteen rituaaliin hän tajusi puolisonsa ehkä päätyvän rituaalikehän yhteen kulmaan. Ja jos ei hän, niin joku muu tuttu sitten. Hän veti henkeä, kääntyi pois pentagrammin luota, ja romahti polvilleen hyllyjä vasten pyytäen voimaa kestää tätä elämää. Ja jokin vastasi.
Nell kuuli sisimmässään ääniä jotka kannustivat häntä jaksamaan, jotka sanoivat aamun vielä koittavan vapaudelle. Ja noustessaan hämmentyneenä tästä kokemuksesta, hän kuuli todellisen äänen vierestään. "Kuulin toiveesi, pieni otus, ja annan sinulle voimaa. Ja jos et halua että kerron omistajallesi mitä olet tehnyt, käytät sitä vapauttamaan minut", virkkoi iso kuumuutta hohkaava sarvipäinen hahmo joka häilyi näkyviin huoneen kulmassa olevassa kehässä ilkeästi virnuillen. Näin yhden äänen kannustamana ja toisen uhkailemana Nell otti kohtalonsa käsiinsä. Hän järjesti itsensä yhteyteen Cheliaxia vastustavien voimien kanssa, maanitteli kehässä olevaa sarvipäätä antamaan hänelle hieman aikaa, ja yritti vimmaisesti teeskennellä että mikään ei olisi pielessä. Lopulta hän oli vain yksi pieni olento Cheliaxin valtakunnan keskellä. Mutta mikään ei kestä ikuisesti. Ravounelin alue ajautui kaaokseen ja irtautui Cheliaxista, ja sen kaaoksen keskellä Nell kontakteineen vapautti niin monta orjaa kuin mahdollista, mukaanlukien sen virnuilevan tulisen miehen jota isäntä oli niin kauan maanitellut.
Elämä Kintargossa on nyt turvallisempaa. Mutta jotkut eivät unohda miten Nell perheineen oli isäntien suosiossa, edes näennäisesti, ja perheensä elannon ja elämän turvaamiseksi hänen on ansaittava rahansa epätavallisin keinoin. Huhu syrjäisestä pitäjästä mahdollisine arvoesineineen on mahdollisesti tällainen. Joten sinne siis.


Initial purchases
Cost Blk Item
5.00 1.0 Chain shirt
0.90 0.1 Shortsword
5.00 1.0 Halfling sling staff
1.00 0.1 Filcher's fork
0.03 0.3 Sling bullets (30)
0.40 0.1 Light mace
0.10 0.0 Backpack
0.02 0.1 Bedroll
0.01 0.0 Candle (10)
0.01 0.0 Chalk (10)
0.20 0.0 Clothing (ordinary x2)
0.10 0.1 Clothing (explorer's)
1.00 2.0 Cookware
0.50 0.1 Crowbar
0.05 0.0 Flint and steel
0.10 0.1 Grappling hook
5.00 1.0 Healer's tools
1.00 0.0 Mirror
0.01 0.0 Mug
0.06 0.0 Piton (6)
0.80 0.2 Rations (14)
0.50 0.1 Rope (50 feet)
0.02 0.0 Soap
0.80 0.1 Tent (pup)
3.00 0.1 Thieves' tools
0.90 0.0 Replacement picks (3)
0.05 0.1 Waterskin
1.00 0.1 Writing set

12gp 0.1 Lesser healing potion (2d8+5)
 4gp 0.1 Scroll of level 1 heal
 4gp 0.1 Scroll of level 1 heal
 4gp 0.1 Scroll of level 1 heal
 7gp 0.0 Crying angel pendant
 3gp 0.1 Holy water
 3gp 0.1 Holy water

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped